RO HU DE
Kategóriák
2020. augusztus. 11.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Mt 18,15-20

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Élet a hitben:
Kiadványok
2010. 03. 23.     

 

 

 

Az alábbi kiadványok megrendelhetőek
a Szatmári Római Katolikus Püspökségen:

Cím: 440010 Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2. jud. Satu Mare

Telefonszám: +40-261-713574, 714955, +40-742-070011

Faxszám: +40-261-716.451

email

Ardai László Attila: Krisztust Hirdessük

- Homília sorozat: Vasárnapi és ünnepnapi homíliák az A-B-C-évekre -

 

Megjelent 2014-ben.

Elérhető a Szatmári Római Katolikus Püspökségen, ára: 30 lej és postaköltség

 

"Kiknek ajánlom ezt a könyvemet? Természetszerűleg elsősorban azoknak a paptársaimnak, akik időnként túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy vasárnapról vasárnapra való felkészülésükben ne jönne jól bármilyen segítség. Magától értetődően a könyvemben szereplő homíliákat csupán szikrának ajánlom, amely képes lángra lobbantani paptársaim fantáziáját, hogy a maguk stílusa és elképzelése szerint átalakítva szülessen meg a saját üzenetük híveiknek." (Részlet az előszóból)

Heinrich Ferenc: Mysterium Magnum

 

Esketési szentbeszédek/Predici pentru cununii/Predigten für Trauungen - három nyelvű kiadvány.

 

Megjelent 2013-ban.

Elérhető a Szatmári Római Katolikus Püspökségen, ára: 20 Lej

Heinrich Ferenc: Mors, innua vitae! Moartea poarta vieţii!

Culegere de predici pentru înmormântări.

 

Apărut în 2007, în Baia Mare, editat de Editura Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare.

 

Preţul: 20 Lei

Mentes Mária: TEMPLOMI KÓRUSMŰVEK

 

 

"Az 1989 után bekövetkezett változásoknak köszönhetően lehetővé vált az egyházi énekkarok nyilvános működése. A kórusmozgalmak vallásos szerepükön túl összetartják, sőt megerősítik a vallásközösségeket, művészi élménnyel gazdagítva mind a kórustagokat, mind a hallgató közönséget. Ezért nagyon sokan igénylik e tevékenységet.

 

E nemes cél késztetett engem arra, hogy vallásos kórusműveket komponáljak, azt remélve, hogy minden kórustagnak örömöt szerzek ezáltal, a karvezetőket pedig változatos repertoárral ajándékozom meg" - írja előszavában Mentes Mária

 


Kiadja: Tipografia "Tipocar" Carei, 2012.

Szentségimádás - Boldog Scheffler János elmélkedéseiből

 

A 2012-ben, Szatmárnémetiben, a Szatmári Római Katolikus Püspökség kiadásában megjelent könyv Boldog Scheffler János, a Szatmári Irgalmas Nővéreknek tartott elmélkedéseit gyüjti egybe, hogy mindenki, akár egyénileg, akár közösségileg, szentségimádási órákon használhassa.

 

Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök a könyv előszavában így ír: "Nem titkolt szándékunk e könyv megjelentetésével az, hogy ébren tartsuk híveink, és papjaink lelkében Boldog Scheffler János püspökünk kultuszát. Ugyanakkor remélem, sőt, kívánom, hogy vértanú püspökünk írásaiból még jobban megismerjük és megszeressük az ő lelki nagyságát."

 

A könyvet szerkesztette: Ft. Egeli Ferenc

Cenzurálta: Ft. Dr. Hankovszky Ferenc, irodaigazgató

 

Ára: 15 Ron

Ardai László Attila: HIRDESD AZ EVANGÉLIUMOT

Vasárnapi és ünnepnapi homíliák - "A"-év

 

 

 

A háromévesre tervezett szöveggyűjtemény hozzávetőleg 10 perces homíliákat tartalmaz, a homíliákhoz kapcsolódó köszöntéssel, bevezető gondolatokkal, Uram, irgalmazz könyörgésekkel, a Miatyánk és áldozás előtti fohászokkal.

A három kötetben szó esik csaknem minden hitigazságról.

Ezeket a hitigazságokat tömören, érthető megfogalmazásban,

és elgondolkoztató módon tárgyalja a szerző.

 

A „B" -év akkor jelenik meg adventre, ha elfogy az „A"-év!

A kötet ára: 15 lej.

Megrendelhető: a 0361-802450-es telefonon és E-mailen: csirak@sm.rdsnet.ro


Kiadja: Euro Print Szatmárnémeti, 2011.

Ardai László Attila: „BEVEZETŐ GONDOLATOK ÉS HÍVEK KÖNYÖRGÉSEI" - Szentek emléknapjaira és különleges alkalmakra

 

Ardai L. Attila az 1996-ban megjelent Szentekkel a mennybe c. kötete után szükségesnek érezte felfrissíteni és új tartalommal megírni a szentekről szóló liturgikus könyvét.  Ebben a könyvben a 2009-es liturgikus naptárban szereplő minden szent megtalálható.   Rendszerint egy-egy oldalon található: a köszöntés, a bevezető gondolatok, Uram, irgalmazz könyörgések, a Miatyánk és áldozás előtti fohászok.

 

Kiadja: Korda Kiadó

Kecskemét, 2009.

 

 

Dr. Schupler Tibor: A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében

Schupler Tibor munkája a Caritas történetét tárja elénk, a teológiai alapok tisztázásával, bemutatva szociális intézményeit és a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében működő karitatív tevékenységeket végző csoportokat.

Kiadja: Verbum, 
Kolozsvár 2009

A Kálvária templom Biserica Calvaria Die Kalvarienkirche 1909-2009

A könyv a Kálvária templomot mutatja be, a jezsuiták lelkipásztori működésétől, az építészeti-művészeti értékek és a jezsuita spiritualitás kiemelésével.

Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2009

Ára: 20 Ron

Dr. Bura László: A megújuló egyház

Esettanulmány: a Szatmári Római Katolikus Püspökség újjászületése a társadalmi-történeti változások 1990-2002 közötti folyamatában, Reizer Pál püspök idejében.

Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2009

Ára: 10 Ron

Meszlényi Gyula 1887-1905

A Dr. Bura László szerkesztésében megjelent könyv Meszlényi Gyula életútjának bemutatása mellett rávilágít az egyházmegye akkori helyzetére, de bemutatja a püspök szociális-, egyházművészeti-, városszépítő és irodalomszervező tevékenységét is.

Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2008

Ára: 20 Ron

Hám János 1827-1857

A Dr. Bura László és Ft. Ilyés Csaba szerkesztésében megjelent könyv a Hám János életútjának és munkásságának bemutatásán túl pontos képet ad a nagynevű püspök korának társadalmi-politikai helyzetéről is.

Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2007

Ára: 21 Ron

A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa

A szatmári egyházmegye 100 éves jubileumához hasonlóan, a Püspökség a 200 éves évforduló alkalmából is kiadta az egyházmegye jubileumi sematizmusát. A név- és címtár tartalmazza az egyházmegye történetét, a plébániák leírását és elérhetőségét, az egyházmegyei szervezetek, intézmények, irodák ismertetését, a templomok és a papok fényképét, valamint statisztikai adatokat a hívek számáról.

Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2006

Ára: 60 Ron

Dr. Bura László: A szatmárnémeti Szent János-plébánia temploma 1906-2006

A kiadvány megeleveníti a Szent János plébániatemplom száz évének történetét a lelkipásztori szolgálat, búcsúk, zarándoklatok, szokások és hagyományok tükrében. Ugyanakkor helyet kapott a település története a kezdeti időktől a reformáció, a katolikus megújulás, majd a háború és a kommunizmus évein át napjainkig.

Kiadja: Verbum 2006

Ára: 10 Ron

"A múltat be kell vallani..." háborús dokumentumok: 1944-1945

Dr. Scheffler János szatmári püspök körlevélben kérte a paptestvéreket, küldjenek részletes beszámolót a háborús eseményekről, károkról, valamint híveit ért lelki megpróbáltatásokról.
Sajnos nem teljes a lista, az akkori viszonyok miatt igen kevés beszámoló jutott el a püspöki székhelyre. Ezek az írások egyházmegyei levéltárunk  dokumentumainak  gyöngyszemei.

Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2006

Ára: 20 Ron

Ilk Antal-József, Ardai László Attila:
... és ti is élni fogtok

A 120 temetési szentbeszédet tartalmazó könyv két szerzője arra vállalkozik, hogy a haláleset alkalmával az emberekben ágaskodó kérdésekre isteni válaszokat keressen. A hiánypótló kötet nyelvezete közérthető, stílusa nem szokványos, nem is szenteskedő. Az írások érdekesek, magukkal ragadóak és változatosak.

Kiadja: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó,
Budapest 2005

Heinrich Ferenc: Keressétek az Igazságot!

A prédikációs sorozat hat kötete elmélkedéseket és prédikációkat tartalmaz évközi vasárnapokra, ünnepekre, hétköznapokra, illetve nagyböjtre és húsvétra. A kötetek címe: "A" év, "B" év, "C" év, Hétköznapokra, Szentek -- ünnepek, A kereszt a mi hazánk. Az "A" év, "B" év és "C" év kötetek román nyelven is megjelentek.

 

Jelenleg a Püspökségn kapható a magyar nyelvű kiadásból az "A" év és "C" év, valamint a román nyelvű kiadásból a "C"-év.

Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség

Ára: 60 Ron

Dr. Bura László: Köztünk élt Scheffler János - Szatmár vértanú püspöke

A könyv által betekintést nyerhetünk a vértanú püspök életébe gyerekkorától haláláig. Ezenkívül a mű szemelvényeket is tartalmaz a püspök úr írásaiból. A szerző eddig csak elméleti síkon dolgozta fel a püspök életét, amikor dokumentációt gyűjtött a boldoggá avatásához. Most viszont, bár életrajzot írt, ez a munka nem szokványos életrajz, nem elméleti mű. Célja, hogy Scheffler püspököt közel hozza a ma emberéhez, a midennapi emberekhez. Hátrahagyott naplói által a könyv zömében maga a püspök beszél.

Kiadja: Identitas Alapítvány, Szatmárnémeti 2004

Otthonom Szatmár megye: Egyház és város

Az Otthonom Szatmár megye című sorozat 22. kötete a Szatmári Római Katolikus Püspökség szerepét mutatja be Szatmárnémeti modern városképének kialakításában. A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen volt a korszellem a XIX. század elején, melyek voltak a szatmári püspökség megalapításának előzményei, kik határozták meg leginkább és legelőször Szatmár arculatát, illetve milyen épületekkel és intézményekkel gazdagodott a város 1804-től napjainkig.

Kiadja: Szent-Györgyi Albert Társaság, Szatmárnémeti 2004

Dr. Bura László: A második évszázad (1904-2004)

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kislexikona a 200 éves egyházmegye második évszázadának életét és tevékenységét foglalja össze. A tömör és szakszerű áttekintő munka az egyháztörténeti, társadalomtörténeti, művelődéstörténeti kutatók számára is forrásul szolgálhat.

Kiadja: Státus Kiadó, Csíkszereda 2003

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomai

A színvonalas album közel 80 oldalon keresztül mutatja be minőségi képekkel és kommentárokkal a nagykárolyi I. esperesi kerület római katolikus templomait. E könyv egy sorozat része, amely szeretné az egyházmegye összes plébániatemplomát bemutatni. A sorozat első kötete - Szatmár városának római katolikus templomaival - másfél évvel ezelőtt jelent meg. A könyv szövegét Muhi Sándor szatmárnémeti grafikus-művészettörténész állította össze, a bőséges képösszeállítást pedig Murvai György nagykárolyi fotóművész készítette.

Kiadja: A Szatmári Római Katolikus Püspökség, Szatmárnémeti 2002

Ára: 21 Ron

Dr. Tempfli Imre: Dr. Scheffler János szatmári püspök és nagyváradi apostoli kormányzó pásztorlevelei és utolsó írásai

Ft. Dr. Tempfli Imre új könyve Scheffler János szatmári püspök és nagyváradi apostoli kormányzó körleveleit tartalmazza, valamint részletes kor- és helytörténeti magyarázatokkal teszi az olvasó számára még érthetőbbé egyházmegyénk vértanú püspökének emberi, papi és szellemi nagyságát. A könyv Scheffler János püspöki kinevezésének 60-ik évfordulóján jelent meg. A kötet az "Otthonom Szatmár megye" sorozat 14. könyveként jelent meg.

Kiadja: Az "Otthonom Szatmár megye", Szatmárnémeti 2002

Együtt a Szűzanyával - Családi imaest és önfelajánlás. Ifjúság avatása

Adolf Fugel és Papellás István plébánosok által összeállított imakönyv a Fatimai Szűzanya tiszteletének elterjedését kívánja előmozdítani.

Kiadja: Romániai Fatima-Apostolátus, Nagykároly 2001

Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

Adolf Fugel és Papellás István plébánosok által összeállított imakönyv az Isteni Irgalmasság tiszteletének elterjedését kívánja előmozdítani.


Kiadja: A Szatmári Római Katolikus Püspökség, Szatmárnémeti 2001

Szatmárnémeti Római Katolikus templomai

A színvonalas album közel 80 oldalon keresztül mutatja be minőségi képekkel és kommentárokkal szatmárnémeti római katolikus templomait. E könyv egy sorozat része, amely szeretné az egyházmegye összes plébánia templomát bemutatni. A sorozat második kötete - a Nagykárolyi I. esperesi kerület templomaival - hamarosan megjelenik. A könyv szövegét Muhi Sándor szatmárnémeti grafikus-művészettörténész állította össze, a bőséges képösszeállítást pedig Murvai György nagykárolyi fotóművész készítette.

Kiadja: A Szatmári Római Katolikus Püspökség, Szatmárnémeti 2000

Scheffler János: A pap

Isten Szolgájának, Dr. Scheffler János (1887-1952) szatmári vértanúpüspöknek elmélkedéseit tartalmazza e könyv, melyet a szentéletű püspök 1950-ben, Kőrösbányai fogsága idején írt papjai számára. A vaskos könyv (414 oldal) egyházmegyénk nagy püspökének akar emléket állítani, ezzel is szorgalmazva az 1990-ben elindult boldoggá avatását.

Kiadja: A Szatmári Római Katolikus Püspökség, Szatmárnémeti 1998

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro