RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 4.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Mk 12,35-37

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
A Boldog Püspök segítette hivatására
2011. 09. 29.     

Szent Mihály főangyal ünnepén, a templom búcsújára tért haza Ft. Knecht Béla nyugalmazott tiszteletbeli kanonok, hogy aranymiséjét Mezőfényen bemutassa.

 

Nagy ünnep volt szeptember 29-én csütörtökön Mezőfényen, ahol a búcsú alkalmával Ft. Knecht Béla nyugalmazott tiszteletbeli kanonok aranymiséjét mutatta be, de a szertartás elején Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök megáldotta a felújított templomkülsőt, a restaurált oltárképet és a megújult ékes hangú orgonát is. Ft. Knecht Béla aranymisés pap, a falu szülötte köszöntőjében örömének adott hangot: „Buzgó lélekkel jöttünk ide, hogy együtt ünnepeljünk, adjunk hálát a Jóistennek, hogy megérhettük aranymisém napját. Nagy örömmel jöttem ebbe a megújult templomba, és azt kívánom, ugyanígy újuljon meg a lelkünk is, valahányszor ide jövünk Krisztus áldozatáról megemlékezni.

 

Prédikációjában Ft. Knecht Béla visszaemlékezett a gyermekkorára, a templomban eltöltött időkre, azokra a személyekre, akik hivatása megtalálásában vezették őt: „Hálás vagyok, hogy hetvenhárom évvel ezelőtt itt lettem Isten gyermeke a keresztségben, itt ministráltam sok éven át plébánosomnak, itt imádkoztam, majd lettem a Szentlélek temploma a bérmálás szentségében. Boldog Scheffler János szolgáltatta ki nekem a bérmálás szentségét, az emlékkép pedig, amit adott, még ma is megvan. De visszaemlékszem a hittanvizsgára is, amikor itt sorakoztunk fel a szentélyben. A fiúk közül tízen jelentkeztünk, hogy papok szeretnénk lenni, ő pedig egy szép imakönyvet adott nekünk - azóta már szinte darabokra esett, annyit imádkoztam belőle. De hálával emlékszem Márton Áron püspökre is, aki 1961 december 8-án pappá szentelt."

A szolgálatban eltelt évek áttekintése után, Knecht Béla az ünneppel kapcsolatban elmondta, Szent Mihály főangyal nem csak Mezőfény védőszentje, hanem az egész Egyház védőangyala, aki folyamatosan harcol a gonosz erők ellen. Ma még nagyobb szükségünk van a segítségére mint valaha, hiszen a sátán számos csatornát felhasználva próbál eltéríteni minket a helyes útról, ezer oldalról próbál elcsábítani. Prédikációja végén Béla atya kitért aranymisés emlékképére, melyen az Isteni Irgalmasság szentképe látható, hátoldalára pedig az irgalmasság rózsafüzére lett feltüntetve, hogy a hívek minél többen és többször imádkozzák.

 

A szentmiseáldozat bemutatása után Ft. Knecht Bélát verssel, virággal köszöntötték, majd Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök fejezte ki háláját a híveknek a sok papi hivatásért, amit az évek során kiimádkoztak, Béla atyának pedig, hogy elfogadta a Jóisten meghívását a papságra és mindvégig kitartott. „Köszönöm ezt az ötven évet, amit az oltárnál szolgáltál. Egy boldog püspök volt az, aki a papi hivatás csíráját elvetette a lelkedben és egy boldoggá avatásra váró püspök szentelt fel. Isten adjon sok erőt, sok kegyelmet, hogy sokáig maradhass köztünk és kérd Isten áldását az egész egyházmegyére."

A szentmise végén Ft. Knecht Béla aranymisés áldásában részesítette a nagy számban jelenlevő paptestvéreket és híveket.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro