RO HU DE
Kategóriák
2020. március. 31.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. Mt 26,14-25

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Élet a hitben:
A Székesegyházban pihen
2012. 12. 30.     

Isten szolgája, Hám János új nyughelyét áldotta meg Szent Család Vasárnapján Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök.

 

Rendhagyó alkalomra gyűltek össze a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hívei december 30-án, Szent Család Vasárnapján, a tizenegy órától kezdődő szentmise keretében ugyanis Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök megáldotta nagy elődje, Hám János új nyughelyét. A boldog emlékű püspök földi maradványait tartalmazó koporsó a napokban került a kriptából, a Székesegyház főbejárata melletti, baloldali kis kápolnába. Ez az esemény a nagy püspök boldoggá avatási eljárása egyházmegyei szakaszának újraindításával egy időben, azzal összhangban történt, a Szenttévatási Kongregáció 2011. március 9-én, 2167-5/11. számmal kiadott leiratának megfelelően.

 

A szentmise elején Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök a nap aktualitására figyelt: „Hám János püspökünk nagyon sokat tett egyházmegyénkért. Nem én kezdeményeztem a boldoggá avatását, hanem még Meszlényi Gyula püspökelődöm. Az őt követő mindegyik püspöknek terve, szándéka volt, hogy az elkezdett ügyet továbbvigye, a világháborúk, viszontagságok, a kommunizmus évei azonban ezt lehetetlenné tették. Boldog emlékű elődöm, Nm. Ft. Reizer Pál püspök aztán fontos lépéseket tett. Scheffler János boldoggá avatása tavaly már megtörtént, de az egyházmegye tartozik azzal, hogy nagy püspökünknek az ügyét is elvigyük addig, amíg emberileg lehet, azon túl pedig a Jóisten kegyelmére, és Isten szolgája, Hám János püspök belátására bízzuk, mikor emeli az Anyaszentegyház a boldogok, szentek sorába. Mi ezért imádkozunk, különösen a mai napon, kérve a Szent Család közbenjárását."

Szentbeszédében a Püspök atya Szent Család ünnepére figyelt, rámutatva a családmodellre, amit Isten alkotott meg: „Egyházunk elénk állítja a Szent Családot, és üzen a világban élő minden embernek. A család ugyanis nem csak az egyházon belül időszerű, hanem Isten által megalkotott általános példa. Amikor az Úr Jézus vállalta, hogy emberré lesz, az Atya úgy akarta, hogy Fia egy családba szülessen bele. Istennek csodálatos elképzelése volt a családról, az élet bölcsőjéről, ami egy darabot a Mennyországból lehoz ide, a Földre. Ha szeretnénk, hogy a mi családjaink hasonlítsanak a Szent Családhoz, akkor meg kell látnunk azt az erőt, ami összetartotta azt: a Mennyei Atya iránti szeretet. Ez persze nem azt jelenti, hogy a családban nincsenek problémák, és nem kell önmegtagadást gyakorolni, de ha minden tagját átjárja a Szent Család lelkülete, egymás szolgálata, akkor Istennek tetsző és teljes lesz az.

 

A család melletti kitartásra szólított: „Ma, amikor az emberek, önzésüknek engedve kezdik kritizálni a család intézményét, ne feledjük el, hogy mi keresztények soha nem állhatunk be ennek a kritikának a szolgálatába. Nekünk meggyőződésünk, és erős hitünk, hogy minden problémát, Isten kegyelmével, a családban lehet orvosolni. De ehhez nekünk is vállalnunk kell azt, amit Isten tőlünk kíván. Ez a boldogságunk forrása."

 

A szentmise végén került sor Hám János püspök új nyughelye megáldásának. Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök ekkor röviden ismertette Hám János életét - kiemelve erényeit, alkotásait és eredményeit -, majd az asszisztenciával elvonult a Székesegyház bejárata melletti, baloldali kis kápolnához, ahol megáldotta a nagy püspök új nyugvóhelyét. Ezt követően a hívekkel még az érckoporsó mellett elimádkozta a boldoggá avatást kérő imát, majd az oltárhoz tért vissza, ahonnan főpásztori áldását adta a híveknek.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro