RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 28.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
A gyerekeknek építették
2010. 10. 16.     

Október 15-én pénteken délelőtt szentelték fel a nagykárolyi Klaus Winter Integrációs Központot.

 

Szatmári egyházmegyés papok, a Jeruzsálemi Szent Lázárról nevezett lovagrend képviselői és a Németországi Fogorvosok Szövetsége elnökének részvételével, városi elöljárók és érdeklődők jelenlétében szentelte fel Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök pénteken 11 órától tartott ünnepség keretében a Klaus Winter Integrációs Központot.

 

Az egy év alatt felépült teremi úti központ udvarán, az augusztus óta már az épületet birtokba vevő gyerekek és szüleik reggel óta várták, hogy megérkezzen a Püspök atya és a lovagok, és felszenteljék a Klaus Winterről nevezett komplexumot. Az ünnepség elején Ft. Borota Ottó, a nagykárolyi Szentlélek egyházközösség plébánosa, a Szatmári Egyházmegye cigánypasztorációért felelős papja köszöntötte az egybegyűlteket és beszélt az integrációs központ létrehozását megelőző körülményekről, a központ életrehívásának okairól és a működésről. Ez utóbbit Hompóth Mária, a ház vezetője ismertette részletekbe menően, majd a Jeruzsálemi Szent Lázárról nevezett lovagrend képviseletében Ron Hendrix mondott köszöntőbeszédet. Az ünneplő sokasághoz szólva elmondta, minden embernek joga van a meleg ételhez, a fedélhez a feje fölött, a biztonsághoz és a nyugalomhoz. A piaci társadalomban ezeket az emberi jogokat nem mindenki tudja gyakorolni, de szerencsére vannak olyanok, akik a rászorulóknak segíteni tudnak, és akarnak.

 

Klaus Winter, a létesítmény névadója, a Németországi Fogorvosok Szövetségének elnöke örömét fejezte ki, hogy az alapkőletétel után kicsit több, mint egy évvel már felépült a központ. Ehhez elengedhetetlen volt a Szatmári Római Katolikus Püspökség és a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal segítsége, áldozatos munkája. Visszaemlékezett a 2008-as látogatásukra, amikor Nagykárolyban kettős élmény érte őket: találkoztak a mélyszegénységben élő családokkal, de megérezték azt a potenciált is, amely az itteni emberek önszervező képessége általi lehetőségekben rejlett. A gyermekek életkörülményeinek javításáért szerettek volna tenni valamit, ezért egy év múlva visszatértek és 2009 májusában letették a központ alapkövét. Vágyuk, hogy iskolán kívüli tevékenységekkel segítsék a gyerekeket, hogy felnőttként megtalálják helyüket a társadalomban.

Az ünnepség kezdetén

Klaus Winter szavai után Sebestyén Géza, a nagykárolyi roma közösség képviseletében mondott köszönetet a lovagrend és a fogorvosok szövetségének segítségét, majd Kovács Jenő polgármester osztotta meg a hallgatósággal gondolatait. A központba járó gyerekek szüleihez szólva kihangsúlyozta, az ami felépült, a gyerekekért van, hogy más szellemben nőjenek fel, többet tanuljanak. Meglátásában a gyerekeknek a felzárkózáshoz az egyetlen lehetőség, ha azok óvodába járnak, tanulnak. Külön megköszönte a Püspök atyának, hogy Nagykárolyban még egy házat, a régi zárda épületében egy napközit is beindított a piarista nővérekkel, a rászoruló gyermekek számára. De a város vezetése is átvette a jó példát és megpróbálnak hasonlót működtetni az 1-es iskolában. Beszéde végén Kovács Jenő felkérte a város lakóit, ha pénzzel nem is tudnak, önkéntes munkájukkal segítsék ezt a folyamatot, ezt a munkát.

 

Nm. Ft. Schönberger Jenő a szentelés mozzanata előtt szólt az ünneplő tömeghez. Elmondta, a Klaus Winter nevét viselő központot a Boldogságos Szűzanya - Tengernek Csillaga/Stella Maris - pártfogása alá helyezik, hogy mintegy vezérlő csillaga legyen mindazoknak, akik benne otthonra, menedékre találnak. Kihangsúlyozta: „Az ünnepség csak egy külső keret, akkor van igazán okunk örülni, ha a falak mögé nézünk. Mi sokszor emberektől, kedvező kormányzati döntésektől várunk segítséget és ha sikerrel járunk, embereknek, hivataloknak írunk köszönő leveleket. Pályázunk, kérvényezünk, de ez mind kevés volna, ha nem imádkoznánk. Ez a ház úgy született meg, hogy ez előtt négy évvel a vihar elvitte azt a sátrat, ahol a cigány testvérek vasárnaponként összegyűltek. Amikor meglátogattam őket, a plébános úr (Borota Ottó) és azok a hölgyek-urak, akik akkor körénk gyűltek, győzködtek, hogy valamit tenni kell, mert nekik fontos a templom. Én azt kértem, imádkozzanak, hogy sikerüljön, és most amikor ránézek erre a házra, azt kell, hogy mondjam, nagyon jól imádkoztak. De azt hiszem, továbbra is imádkozni kell, hogy lélekkel, élettel teljen meg a központ." Beszéde végén megköszönte mindenki segítségét, áldozatát, amit a nagykárolyi gyermekekért, hívekért, lakosokért tettek. A Jeruzsálemi Szent Lázárról nevezett lovagrend képviselőinek, és a Németországi Fogorvosok Szövetsége elnökének külön is köszönetet mondott.

 

Klaus Winter beszéde közben

Ezt követően történt meg a központ szentelése, majd a gyerekek egy rövid műsort mutattak be, melynek végén mindannyiuk nevével ellátott színes léggömböket engedtek a magasba. Az ünnepség zárómomentumaként szeretetvendégségre hívtak minden jelenlevőt, amellyel egybekötve a vendégek megtekinthették a házat, bepillantást kaphattak a konkrét működésbe.

 

A Klaus Winter Integrációs Központ jelenleg húsz óvodás gyereket fogad naponta és huszonöt iskolással végez tanórák utáni tevékenységeket. Két állandó alkalmazottja van, egy óvónő és egy tanítónő, de tíz önkéntes is segíti a munkájukat - melyből öt állandó önkéntes. A ház megépítése mintegy 300 ezer eurót vett igénybe, de további százezer euróba került a berendezése és az udvar rendezése.

Kovács Jenő polgármester

 

Nm. Ft. Schönberger Jenő felszenteli a központot

 

Előadás közben

 

Repüljenek a léggömbök!

 

A Klaus Winter Integrációs Központ bejárata


Kapcsolódó írásaink:

Pénteken szentelik fel az integrációs központot

Felszentelik a nagykárolyi Klaus Winter integrációs központot

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro