RO HU DE
Kategóriák
2020. augusztus. 11.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Mt 18,15-20

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Élet a hitben:
A püspökkari konferencia nyilatkozatai
2017. 05. 8.     

Minden romániai katolikus hívő figyelmére számot tartó nyilatkozatokat közlünk.

 

A pápa romániai látogatásának, a család helyzetének és az ifjúság nevelésének témája a katolikus püspökök előtt

 

Krisztus feltámadt!

 

Ferenc pápa romániai látogatása, a család helyzete és az ifjúság nevelése is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által tárgyalt témák között. Az ülés munkálatai 2017. május 3-5. között zajlottak Kolozsváron, a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Püspökség szervezésében.

Miután ősszel a konferencia hivatalosan meghívta Ferenc pápát Romániába, néhány főpásztor személyes meghívót is küldött a Szentatyának, hogy keresse fel az általuk képviselt egyházmegyét, közösségeket, zarándokhelyeket: Balázsfalvát, Csíksomlyót, Máriaradnát, Bákót. Az ülésen Mons. Muary Buendìa apostoli nuncius tájékoztatta a jelenlévő püspököket, hogy Ferenc pápa valóban szeretne eleget tenni a meghívásnak, és az egység jegyében látogatást kíván tenni Romániában.

A fatimai (Portugália) jelenések 100. évfordulója alkalmából a püspökök kihangsúlyozták, hogy a folyó év május 13. és október 13. között különféle imaalkalmakat szerveznek, amelyeken a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlják országunkat és a katolikus közösségeinket.

A házasságra és a családra vonatkozó egyetemes igazság védelmében és továbbadása érdekében a püspökök egy nyílt levélben újra megfogalmazták, hogy szükség van Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítására. A főpásztorok hangsúlyozzák, hogy „a jelenlegi „felek" megnevezésnél az „egy férfi és egy nő" pontosabban fejezi ki azt, hogy mit jelent a keresztény házasság és a család Romániában."

A munkálatok során a püspökök a neveléssel kapcsolatos szempontokra is kitértek. Az oktatásügyi miniszternek címzett két levélben a katolikus főpásztorok párbeszédet kezdeményeznek az állami szervekkel olyan ügyekben, melyekre a jelen jogalkotás még nem javasolt teljeskörű megoldást. Ilyen például az iskolai hitoktatás, a katolikus középiskolák státusza, a felekezeti oktatás, az érettségivizsga, a tanév szerkezete, a vallási ünnepek betartása, a középiskolák igazgatótanácsainak helyzete stb. A püspökök emlékeztettek arra is, hogy a Katolikus Egyház több alkalommal is felterjesztette jogalkotási javaslatait, melyeket viszont „párbeszéd hiányában nem sikerült megértetni és elfogadtatni".

A püspökök tárgyaltak az katolikus ifjúságának tevékenységről a cserkészeten, illetve a különböző katolikus szervezetek keretein belül. Szó esett továbbá a Ferenc pápa által meghirdetett és a fiatalokról szóló 2018-as szinódusról is, melynek témája „A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás". Ennek előkészítésére márciusban szimpóziumot szerveznek Barcelonában, melyen egy román delegáció is részt vesz.

Most is előkerült a konferencia üléseinek visszatérő, megoldatlan témája: az egyházi javak visszaszolgáltatása. Emellett a főpásztorok megvizsgálták a Romániai Caritas Konföderáció, a Romániai Katolikus Orvosok Szövetsége és a Romániai Pápai Missziós Művek tevékenységi jelentéseit, illetve üdvözölték a Temesváron április 25-28. között sikeresen megszervezett országos római- és görögkatolikus hittanversenyt.

A püspökök megegyeztek abban, hogy a Romániai Püspöki Konferencia következő ülése 2017. szeptember 18-20. között Jászvásáron kerül megrendezésre.

A Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával. A romániai katolikus püspökök évente kétszer üléseznek, tavasszal és ősszel.

 

Ft. Francisc Ungureanu

titkár

 


 

NYILATKOZAT: Lehetetlen összeegyeztetni a keresztény életet a mágiával

 

A Romániai Püspöki Konferencia szeretné felhívni a katolikus hívek figyelmét a New Age-es szekták és spiritiszta csoportosulások terjedésének veszélyére. Keresztény hangzású kifejezésekkel (pl. „krisztusi energia"), a mágia és a spiritizmus gyakorlásával egy énközpontú és kaotikus lelkiség kialakulásához vezetnek, melyben úgynevezett „angyalok" és „guruk" irányításával részesülünk az „egyetemes energiákból", hogy „megvilágosodásban", illetve „gyógyulásban" legyen részünk. Ezek a csoportosulások egy tartalom nélküli szinkretizmussal a kereszténység alaptételeit támadják.

 

Tévedéseik közül az egyik az emberi természet és az isteni kegyelem összemosása, mely tévedés gyökerei a naturalizmus tanításába nyúlnak vissza. A zsidó-keresztény személyes Isten létét tagadva teremtett dolgokat tesznek imádás tárgyává és mellőznek mindent, ami a természetfölötti és isteni.

 

Kézföltétel, energiák és szellemek megidézése, nem csekély tagsági díj befizetése - mind olyan elemek, amelyek ezt a kaotikus lelkiséget jellemzik.

 

A gyakori spiritiszta áramlatok közül a Reiki különleges figyelmet érdemel, hisz a román társadalomba nagymértékben beszivárgott és úgy jelenik meg, mint az orvostudomány szerves része, mint egy olyan módszer, amely mindenki számára elérhető a gyógyulás és a boldogságkeresés útján.

 

Valójában a Reiki egy okult gyakorlat, amely a mágia tanítására épít:

- az „asztrális világ szellemi lényeit" idézik meg (a keresztény hagyomány ezeket a démoni lelkek közé sorolja), hogy ezek segítségével gyógyításokat végezzenek;

- a naturalista miszticizmust vallva azt tartják, hogy az ember a mindenhol jelenlévő „isteni energia" kiáramlása;

- mint ennek az isteni energiának a kiáramlása az ember mindentudó és mindenható képességgel bír; elég csupán birtokában lenni annak az energiának, és tudatára ébredni az ismételt beavatások által;

 

Valójában olyan gyakorlattal állunk szemben, amely

a)      tagadja a természetfölötti Isten létét;

b)     vallja az ember természetes istenségét, következésképpen fölöslegessé teszi a Megváltó szükségességét;

c)      hatékonysága teljes egészében az „asztrális világ" gyanús lényeivel kötött kapcsolatra épül, ami okult beavatási szertartások alkalmával jön létre.

 

A hívek lelki javát szem előtt tartva felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehetetlen a kinyilatkoztatáshoz (Szentírás, Szent Hagyomány, Tanítóhivatal) hűséges keresztény életet összeegyeztetni a mágiával.

 


 

NYÍLT LEVÉL

 

Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását célzó referendum kiírásának támogatására

Mi, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a 2017. május 3-5. között Kolozsváron megtartott tavaszi ülésünkön szomorúan vettük tudomásul, hogy abbamaradtak Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének az alábbiak szerint történő módosítását célzó tárgyalások:

„A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását."

A kezdeményezést aláírásával támogató 3 millió állampolgárral közösen ismételten kijelentjük, hogy a jelenlegi „felek" megnevezésnél az „egy férfi és egy nő" pontosabban fejezi ki azt, hogy mit jelent a keresztény házasság és a család Romániában. Csak egy férfi és egy nő között megkötött házasság képes garantálni a társadalom fennmaradását és a házasságot nem tehetjük egyenlővé semmiféle szövetséggel, amit a „felek" kifejezés magában rejthet.

Az alkotmány feladata, hogy olyan törvények biztosítását tegye lehetővé, amelyek óvják a családtagok jogait és tiszteletben tartják keresztény hagyományainkat, hogy a „házasság" és a „család" kifejezésekkel egy olyan kapcsolatra utaljunk, amely egy életre szól, és amely egy férfi és egy nő között jön létre és ezáltal nyitott az élet továbbadására. Ha az állam biztosítani akarja az emberi személy egyetemes jogait, méltóságát és integritását, elengedhetetlenül óvnia kell a család jogait.

A család, melynek feltétele a férfi és a nő közötti kapcsolat, az a hely, ahol az emberi élet testet ölt, és ahol az embernek lehetősége van megfelelő módon fejlődni. A család a szülő-gyermek viszony kialakulásának és megélésének természetes helyszíne. Az ember a családban kapja meg a fizikai, erkölcsi és lelki megpróbáltatások legyőzésére alkalmas védelmet. Ezért mondhatjuk azt, hogy a család nem csak a társadalom alapsejtje, hanem erőforrása is.

Mint természetes társadalmi intézmény, az egy férfi és egy nő közötti házasság a civilizáció alapjánál áll. Házasság nélkül hiányzik a gyermek számára biztonságot jelentő otthon és igazi emberi közösségről sem beszélhetünk. A természetes házasság társadalomban betöltött gazdasági, kulturális, lelki és nevelési szerepe felbecsülhetetlen. Elmondhatjuk, hogy a keresztény házasság a társadalomban az immunrendszer feladatát látja el.

Jövőnk iránti felelősségünk tudatában, az általunk szolgált hívek és állampolgárok integritása és értékrendjének megóvása érdekében, ismételten szorgalmazzuk a Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását a fentieknek megfelelően. Azzal a szándékkal fogalmazzuk ezt a nyílt levelet, hogy ez által is óvjuk és hirdessük a házasságra és a családra vonatkozó egyetemes igazságot.

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro