RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 27.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
A szolidaritás szellemében
2010. 03. 26.     

Március 18-án, a városi és megyei elöljárók jelenlétében szentelte meg Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök a nagykárolyi szociális napközit és tanuló házat.

Kicsinek bizonyult csütörtök délután a nagykárolyi piarista nővérek által működtetett szociális napközi játszóterme, amikor a központ megáldására gyűltek össze mindazok, akik ennek a létrehozásában együtt dolgoztak, vagy üdvözölni szeretnék a példa értékű kezdeményezést. A rendezvény elején Jutka nővér külön köszöntötte a megjelent egyházi, városi és megyei elöljárókat, mindazokat, akik a központ létrehozásában segítettek vagy jelenleg a gyerekekkel foglalkoznak.

 

 

Mint mondta, december 2-án kezdték meg a Zárda egyik épületében működő napköziben a munkát három csoporttal és 30 gyermekkel. A környékről érkező hátrányos helyzetű gyermekeknek segítenek a felzárkózásban, a beilleszkedésben, a tanulásban, testi-lelki fejlődésükben. Mint kiemelte: „Mi hiszünk ezekben a gyermekekben és hisszük, hogy közelebb tudjuk hozni őket egymáshoz, másokhoz és a jó Istenhez. Mindezt csakis odafigyeléssel, következetességgel, szeretettel és a gondviselésbe vetett hittel."

Köszöntőjéből megtudhattuk, hogy a gyerekek az iskolából egyenesen a központba mennek, játszanak, ebédelnek, majd kortól függetlenül 3 órától elkezdik a stúdiumot. Igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni a tanulási időszakra, amely 3 órától 6 óráig tart. Ezen kívül minden második szombaton foglalkozást tartanak a gyerekeknek, különböző programokat szerveznek számukra. Havonta visszatérő esemény a születésnapok megünneplése is. A tanulóház a vakációban is nyitva van, mivel a tanulás mellett a nevelésükre is figyelmet, időt akarnak fordítani, erre pedig a vakáció a legalkalmasabb időszak.

A rendezvényen megjelent Kovács Jenő polgármester örömét fejezte ki, és megköszönte Nm. Ft. Schönberger Jenő püspöknek, hogy annak idején a piarista nővérek tevékenységeire adta át az egykori Zárda egyik épületét. Mint mondta, kezdettől fogva a nemes ügy mellé állt, így a napközi gyermekeinek étkeztetésében és a fűtés megoldásában is segít a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy a teremi úton, szintén a Szatmári Római Katolikus Püspökség gondozásában épülő Stella Maris Integrációs Központ is fontos szerepet tölthet majd be a nehézsorsú gyermekek, fiatalok felzárkóztatásában és nevelésében.

Csehi Árpád megyei tanácselnök is gratulált a központ megvalósításáért, a nagyszerű együttműködésért az egyház, az önkormányzat és a magánszféra között. Elmondta, szükség van napjainkban ilyen együttműködésre, hiszen meglátásában a megszentelt központ több, mint tanulóház, ez valójában egy nevelőház. „Itt tanuláson kívül nevelés is folyik, emberségre való nevelés, hogy ezek a gyerekek amikor felnőnek, aktív részesei legyenek a társadalomnak és hozzájáruljanak ennek a környéknek a felvirágoztatásához."

Nm. Ft. Schönberger Jenő, az épület megáldása és a termek megszentelése előtt a szolidaritás fontosságáról beszélt. Mint mondta, a tevőleges szolidaritás szép példája lett Nagykárolyban a szociális napközi és tanulóház. Összefogással, közös akarattal jött létre és működik, ilyen példára pedig egyre inkább szükség van szűkebb és tágabb környezetünkben is.

„Sajnos, a kommunizmusnak a sok-sok éve, ami mögöttünk van, bennünket, keresztényeket is ellustított, mert úgy gondolkodtuk, ha az adót befizetjük, majd az állam gondoskodik mindenkiről, visszaosztja azt a pénzt azoknak, akiknek arra szüksége van. Szomorúan kellett megtapasztaljuk, hogy ez nem valósult így meg. Bizony nagyon sok szegény volt és van azóta is. A szolidaritás mást jelent, mint amire mi nagyon sokszor gondolunk. (...) A nővérek és az összegyűlt munkatársaik, az önkéntesek, az áldozatot önként vállalják és ezzel adnak példát itt Nagykárolyban. Nekünk is gondolkodnunk kell azon: mennyi mindent tehetnénk szeretetből, lehetnénk szolidárisabbak és tudnánk önként segíteni másoknak. Ha megvalósul ez az igazi keresztény gondolkodás, akkor én hiszem, hogy mindenkit emberhez méltó körülmények között fogunk tudni segíteni ahhoz, hogy felnőjön és hasznos polgára legyen, ebben az esetben ennek a városnak, de az egész országnak is".

Beszéde végén a püspök atya megköszönte a polgármesteri hivatal, a városi- és megyei tanács, a gyerekvédelem segítségét az indulásban, és azt hogy szívügyüknek tartják: ha valami elindult, az életben is maradjon.

A központ megszentelése után Kovács Jenő polgármester a megjelenteket - így a gyerekeket is - meghívta a polgármesteri hivatalba egy állófogadásra.

Este hat órától a Kalazanci Szent József templomban ünnepi szentmisére került sor, majd a piarista nővérek által működtetett gyermekotthon kislányai, előadták Vass Albert „Mese az erdőről" című művének feldolgozását.


Videóösszefoglaló a nagykárolyi szociális napközi és tanulóház megszenteléséről 2010. március 18-án.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58      Play         Stop
Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro