RO HU DE
Kategóriák
2020. május. 30.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Élet a hitben:
Az ima az igazi gyógyír
2015. 02. 12.     

Az egészségnél is fontosabb, hogy az ember harmóniában legyen Istennel és a világgal - mondta a betegek világnapi szentmisén Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök.

 

Tizenkettedik alkalommal hívta meg a betegeket a szatmárnémeti Székesegyházba Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök, hogy értük ajánljon fel szentmisét, velük együtt imádkozzon. A Székesegyház pedig ez alkalommal is a nagy ünnepek zsúfoltságát mutatta, idősek és fiatalok, kerekes-székesek és járók, vakok és látók mentek el a Kórházpasztorációs Iroda által szervezett alkalomra.

 

Az áldozatbemutatás elején, Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök a Lourdes-i jelenésre emlékeztetett: "A Lourdes-i Szűzanya emléknapja van. Ki is tudna jobban megérteni egy beteg gyermeket, mint az édesanyja? Bár mi megnőttünk, lassan megöregedtünk, mégis Isten gyermekei maradtunk, még mindig égi Édesanyánk kedves fiai, lányai vagyunk. Kérjük ebben a szentmisében a mi égi Édesanyánk közbenjárását, bízzuk rá minden testi-lelki problémánkat, fájdalmunkat, bajunkat. Az Ő anyai keze simítsa el homlokainkon a ráncokat, anyai közbenjárása legyen mindig ott, a Jóisten előtt, értünk. Én kívánom, hogy ebben a szentmisében, amit felajánlok a beteg testvéreinkért, ápolókért, orvosokért, önkéntesekért, mindannyian érezzék meg a Boldogságos Szent Szűz anyai közelségét, vigasztalását."

Szentbeszédében a harmóniára törekvést kérte híveitől: "Az ember életében a legfontosabb számára az egészség. Természetesen ez nagyon fontos, de fontosabb, hogy mi mindig harmóniában éljük a Jóistennel. Csakhogy, az embernek hosszú utat kell bejárnia, amíg rájön arra, hogy a legfontosabb, hogy harmóniában legyen azzal a világgal, amit Isten teremtett és neki ajándékozott, valamint harmóniában legyen a teremtő Istennel. Ő mindent jónak alkotott, értünk, emberekért. De volt ebben a világban egy tiltás is. Nem azt mondta, hogy az rossz, csupán, hogy nem válik az ember javára. Nem való, hogy az ember arról a tiltott fáról egyen. Az ember mégis megtette, és a harmónia - amit Isten álmodott a teremtett világ és az ember között, az ő gyermekei és saját maga között - megbomlott. Ezt bűnnek nevezzük, a bűn szólt közbe Isten és az ember jó viszonyába."

 

Volt egy bűnöktől mentes asszony: "Szent II. János Pál pápa rendelte a Betegek világnapját az első Lourdes-i jelenés napjára. Ezzel elénk állít egy olyan asszonyt, akiben nem bomlott meg a harmónia sem a teremtett világgal, sem pedig az Istennel való kapcsolatában. A Boldogságos Szűzanya, aki úgy mutatkozik be Bernadettnek, mint Szeplőtelen Fogantatás. A Szűzanya jól tudja, az ő egyszülött Fia nem azért jött a világba, hogy meghirdesse a szenvedésmentes életet vagy minden kívánságunkat teljesítse, hanem azért, hogy minket visszavezessen a mennyei Atyához, hogy újra harmóniában éljünk Istennel. Erre hív meg bennünket, éppen most, a betegek világnapján, amikor szenvedésről és betegségről elmélkedünk."

Az ima segít: "Nagyon sokat segíthetnek az orvosok és a fájdalomcsillapítók, de van egy dolog, ami mindennél többet ér, és ez az ima. Amikor a fájdalomban el tudunk kezdeni imádkozni, és ha megint fáj, megint tudunk imádkozni, akkor az ima biztosan győzni fog. Mert az ima olyan állapotot teremt a lelkünkben, amitől lassan harmónia lesz közöttünk és az Isten között. Akkor már nem azt fogjuk kérdezni, miért engedi meg Isten, hogy szenvedjünk, hanem el tudjuk fogadni Isten akaratát. Isten pedig azt akarja, hogy gyermekei ott üljenek mellette, az ő asztalánál. Mindaz, amit a Lourdes-i jelenések alkalmával a Szűzanya mond, ezt szolgálja."

A betegek világnapi szentmise megható momentuma volt idén is, amikor a szentbeszéd és az egyetemes könyörgések után egy egyházmegyés pap, egy orvos, az Egyházmegyei Caritas Szervezet, a Máltai Segélyszolgálat, az egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda és

a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak önkéntes beteglátogató csoportja képviselői átadták felajánlási adományaikat: a szent kenetet is tartalmazó papi betegellátó készletet, a sztetoszkópot, az órát, a keresztet, az olajmécsest, a virágot, a kenyeret és bort. Ezeket az oltárra helyezték.

 

A legszentebb áldozat bemutatásának végén Dr. Tallián Ferenc tett tanúságot és adott hálát az Istennek az orvoslásban eltöltött évekért, a Püspök pedig emlékeztette a híveket: "Rászorulunk az orvosok, ápolók, beteglátogatók szolgálatára. De ne feledjük el testvérek, mi is tehetünk valamit. Nem a pénzről van szó, hanem, hogy tudjunk őszinte köszönetet mondani, és néha próbáljunk meg rájuk mosolyogni. Nagyon fontos visszajelzés ez számukra. Úgy érzem, hogy ez a legkevesebb, amit elvárhatnak, de ez a legtöbb, amit a mi részünkről kaphatnak: egy mosoly, egy 'köszönöm szépen', egy 'Isten fizesse meg'."

A hívek a záróáldást megelőzően még elimádkozták a teljes búcsú elnyeréséért szükséges imákat, majd kivonuláskor kis szeretetcsomagokat kaptak. A betegek megajándékozásában idén is a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet segített, míg a betegek szállítását a Máltai Segélyszolgálat szatmári kirendeltsége végezte.

 


 

Nagykárolyban agapét tartottak a betegek világnapi szentmise után:


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro