RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 27.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Benne az élet öröm - VII. rész
2014. 06. 12.     

Az ünnepek határpontok, ahol megállunk, hátratekintünk, körbenézünk, majd továbbindulunk utunkon...

 

A Celestina-év egyrészt alkalmat ad arra, hogy egy szinte kortárs szent életét közelebbről megismerjük, ugyanakkor saját kapcsolatainkat is áttekinthetjük a „társaságában", az ő lelkivezetésével. Mivel a XIX-XX. század fordulóján élt, talán még könnyebb támpontokat találnunk az ő és a mi életünk között, miközben önmagunkkal, a környezetünkben élőkkel és Istennel való kapcsolatainkat mérlegeljük annak érdekében, hogy gazdagodhassanak. „Benne az élet öröm" címmel Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a boldog alapítóanya írásaiból.

 

Az ünnepek határpontok, ahol megállunk, hátratekintünk, körbenézünk, majd továbbindulunk utunkon. Ahol összetalálkozik a múlt a jelennel és a jövővel, s ezáltal az ünnepek összekötőelemmé is válnak. Elválasztanak és egybeszőnek. Elérkezett a húsvét utáni ötvenedik nap, s Krisztus visszatérve az Atyához elküldte a világba a Vigasztalót, a Szentlelket.

Ennek az ünnepi pillanatnak előzményét ott találjuk emberi valónk megszületésének pillanatában is. A teremtés hajnalán „A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött" (Ter 1,2). A isteni Szentháromság életadó létezése teremtette ezt a világot, s benne az embert: „Bámulom az eget, kezed művét..." (Zsolt 8, 4). Ünnepeink arra bátorítanak bennünket, hogy nézzünk szembe azzal, hogy Isten az Örök létezés, amit tesz, az mindig valóság, mindig jelenvaló, el nem múló. Minket magunkat, egyenként, külön-külön Ő hívott életre, s így szenteli meg gyermekeink és unokáink életét is. A keze nyomát viseljük magunkon.

Az Újszövetséget Jézus köti meg azáltal, hogy belép az emberi történelembe. Az Ő élete, szenvedése és halála, majd feltámadása teremti meg számunkra annak lehetőségét és eszközeit, hogy mi, emberek is osztozzunk a Szentháromság közösségében. Ezáltal az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és barátai, a Szentlélek templomai leszünk. Feltámadása után Jézus többször megjelenik, Tamás apostolnak kifejezetten azért, hogy megérinthesse Őt, hogy bizonyosságot szerezzen arról, hogy Jézus feltámadása után is jelen van az életében. Rajta keresztül hozzánk szól Jézus felszólítása: jöjj, érints meg! Én kezembe fogtam a szívedet, mielőtt útra bocsátottalak volna ebbe a világba. Keress és érints meg te is engem, mert ott vagyok az életedben.

A feltámadás óta ez a találkozás kétoldalúvá vált, én is Istentől megérintett vagyok, s én is megérinthetem, kitapinthatom az én életemben Istent. De a meghívás nem csupán egy érintésre, egy találkozásra szól, hanem egy életre, életközösségre, amelynek beláthatatlan és felfoghatatlan következményei vannak. Erről beszélt János evangéliuma húsvét óta.

Jézus meghalt mindazért, ami elválaszt bennünket Istentől: vétkeinkért, a rosszra hajló belső indíttatásainkért, félelmeinkért, közönyösségünkért, önzésünkért. Nem elvette őket az életünkből, hanem gyógyítja, átalakítja őket, hogy ezeken keresztül is eljuthassunk az üdvösségre. Isten ujja azért érint, hogy meggyógyítson (Boldog Celestina Donati). Így tökéletesedik teljessé a teremtés: a szenvedés, csakúgy mint a boldogság Istenben megélt, Istenből forrásozó gazdagsággá válik. Mert Istennek nincs szüksége arra, hogy valami szép és hibátlan legyen. Ránk van szüksége ahhoz, hogy életünket az övével nyissa egybe.

Amikor úgy érezzük, hogy valamihez közünk van, mert sokat gondolkodtunk rajta, hogyan készítsük el, mert sokat tettünk, sok áldozatot hoztunk érte, mert úgy érezzük, hogy szívünk-lelkünk hozzá kötődik, együtt lélegzünk vele, egy belőlünk. Készek vagyunk rá, hogy megöleljük, kirántsuk a bajból, megvívjunk érte (mégha ezért vele is kell viaskodnunk), vagy legalább letöröljük a könnyet, verejtéket. Kezünk által így válik valósággá, láthatóvá, érzékelhetővé mindaz, ami a másikhoz köt bennünket. A kéz, amellyel adni akarunk, megszabadítani, közösséget vállalni vagy kérni. Isten ujja is azért érint, hogy meggyógyítson.

Családunk, barátaink iránt érzett szeretetünk több érintéseink összességénél. Mégis az egyes érintéseknek nagy szerepe van abban, hogy a másik számára érzékelhetővé, megélhetővé váljon iránta való ragaszkodásunk. Isten szeretete is több annál az éppen halvány vagy egyértelmű bizonyosságnál, melyet megérzünk, ha figyelmesen éljük, olvassuk újra az életünket. S mennyire megerősítik kapcsolatunkat ezek az érintések és felismerések!

Ő keze formálta a világot, csakúgy, mint az én életemet. Isten ujja által megérintett vagyok. Itt a nyoma az arcomon, lábamon, hátamon... a fejemen és a szívemben. Isten az élet. Isten szeretet. Isten, aki van. Isten a Szentháromság közössége. Az Isten szent. Ő az, aki megérinti az életemet.

Isten életünk forrása, aki életre hívott, ő az orvos, aki kitapintja, feltárja a fájó részeket, ő az orvosság, ami felszívódik és enyhíti a fájdalmat, oszlatja a beteg gócot. Ő a szerelő, aki kalapáccsal, csavarhúzóval teszi helyre az elakadt mechanizmust. Ő a szabó, aki megvarrja az elszakadt, felfeslett anyagot. Ő a pék, aki élesztővel gyúrja meg a mindennapi kenyérnek való tésztát. Ő a rendező, aki a reflektorfénybe állítja vagy éppen csendre inti a főszereplőt. Ő a kertész, aki metsz és tápoldatot ad. Ő a tanító..., a Kálvária egy iskola, a Kereszt pedig a katedra..." (Boldog Celestina Donati). Isten ujja azért érint, hogy meggyógyítson.

Megérint és hagyja, hogy megérintsük. Ez az ujj elér bennünket mások kezén keresztül, és gyógyítani tud másokat a mi kezünk által is. Akarja, hogy megtapasztaljuk. Jézus megélte közöttünk a kölcsönösségen alapuló szeretet-kapcsolatot Istennel, s ezáltal bármelyikünk számára megélhetővé tette ezt. Az Istennel megélt kapcsolatban egészülünk ki tökéletessé, szentté, teljes egésszé: Isten ujja azért érint, hogy meggyógyítson.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro