RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 28.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Benne az élet öröm - VIII. rész
2014. 08. 4.     

Celestina anya radikális hogyant keresett: szívvel, ésszel, érzékszervekkel megélt találkozást, amely több annál, hogy képesek vagyunk megélni a minket körülvevő levegő létezését, ennek nagyszerűségét, mely kielégíti biológiai szükségletünket.

 

A Celestina-év egyrészt alkalmat ad arra, hogy egy szinte kortárs szent életét közelebbről megismerjük, ugyanakkor saját kapcsolatainkat is áttekinthetjük a „társaságában", az ő lelkivezetésével. Mivel a XIX-XX. század fordulóján élt, talán még könnyebb támpontokat találnunk az ő és a mi életünk között, miközben önmagunkkal, a környezetünkben élőkkel és Istennel való kapcsolatainkat mérlegeljük annak érdekében, hogy gazdagodhassanak. „Benne az élet öröm" címmel Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a boldog alapítóanya írásaiból.

 

Azóta, hogy megünnepeltük Krisztus feltámadását és újra szembenéztünk örök életünk beláthatatlan távlatával, szabadságával, az ezt a végtelent mégis túlcsordulóan betölteni képes isteni szeretettel, mi történt velünk?

Megérkezett a nyár: a maga melegével vagy éppen esővel öntözötten, kinek munkával, kinek vakációval, kinek vegyesen. Amikor reggel, munkába indulás előtt mégegyszer búcsút intünk a családnak keressük-e közöttük a felénk forduló Krisztus-arcot? Útközben, amikor szétnézünk, hogy biztonságban haladhassunk, várjuk-e Jézust, hogy velünk tart-e ma is, ahogy megígérte? Mindannyiunknak mondta - térben és időben a legtágabban értve -, ...én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig..." (Mt 28, 20). Hogyan tapasztalhatom, hogyan élhetem meg tehát az Ő emberi létezéstől ugyan eltérő, de valóságos jelenlétét ma?

 

Celestina anya azt mondja erről: Hinni, érteni, érezni Istent és forrón vágyakozni Utána, biztos módja annak, hogy lássuk és magunkénak tudhassuk Őt.

Jézus azért lett emberré, hogy a mi emberlétünkben jelen legyen, azt akarja, hogy megtapasztaljuk Őt. Ebben a vágyódásban drága társunk Tamás apostol, aki nem volt a többi tanítvánnyal, nem látta, nem hallotta, amikor Jézus a feltámadása után újra együtt volt velük. Tamás keresi az Urat és nem találja. Nagyot kér és még nagyobbat kap: érinteni akarja az élő Jézust, tapintani a valóságos sebeket, ahhoz, hogy hinni tudjon. És Jézus eljön hozzá is, hogy együtt legyen vele a hitetlenségében is, sőt még többet ad: hitet és önátadást. Jöjj és érints, ugyanezt mondja nekünk is!

Celestina anya radikális hogyant keresett: szívvel, ésszel, érzékszervekkel megélt találkozást, amely több annál, hogy képesek vagyunk megélni a minket körülvevő levegő létezését, ennek nagyszerűségét, mely kielégíti biológiai szükségletünket. Hittel, értelemmel, érzelemmel és biológiai valóságunkkal egyaránt megélt tartós kapcsolat forma után kutatott.

 

Hinni Istent... A hit kapcsolat, viszonyulási mód. Ha nem hiszem, hogy létezhet igaz barátság, testvéri szeretet, házastársi hűség, anyai odaadás... akkor sosem viszonyulok úgy a másikhoz, hogy ez a kapcsolat valóban megszülethessen, létezzen. A hit mint kapcsolati forma lehetővé teszi, hogy felismerjük, megéljük mindazt, aminek a lehetősége jelen van az életünkben, s csak arra vár, hogy belevágjunk. Kapcsolatban lenni Istennel azt jelenti, megtapasztalni a végtelent, s azt a szabadságot, ami az én személyes szabadságommá lehet ebben a végtelenben. Hinni azt is jelenti, kapcsolatban lenni Krisztus feltámadásával, számolni Isten jelenlétével a mindennapi életben. Ő szabta meg tartózkodásunk meghatározott idejét és határait, hogy keressük Istent, hátha megérezzük őt és megtaláljuk - bár nincs messze egyikünktől sem. Hiszen őbenne élünk, mozgunk és vagyunk... ( vö. Ap.Csel. 17, 26b-28a)

Érteni Istent... Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, hogy kapcsolatba lépjen velünk, hogy megismertesse magát velünk, megossza velünk a Szentháromság közösségének nagyszerűségét és hogy szavain keresztül is szeressen bennünket. Isten kezdettől fogva beszél velünk. Ahogy a szülők is beszélnek már a kisbabával, bár ő még nem érti a szavak értelmét. Gondoskodásuk mellett szavaikkal is körülölelik gyermeküket. Isten is így szólt hozzánk az első pillanattól fogva. Hallgatva őt ( a teremtett világot, a Szentírást, a szentmisén figyelve) megtanulom Isten nyelvét és válaszolni tudok neki, s így folytatódik a párbeszéd.

 

Minden ízében felfogni Isten elgondolását a kegyelem működése révén lehetséges. Isten megváltó tervéhez társul szegődő Mária sem értett mindent. Ezért a hírt hozó angyaltól megkérdezi, hogyan lehetséges mindaz, aminek bekövetkeztét feltárta előtte. S Isten nem késlekedett válaszolni annak, aki ismerni akarta.Válaszul nem kevesebbet küldött, mint a Szentlelket, aki Isten Igéjét valósággá tette benne. Isten Igéje testté lett: számunkra is megtapasztalhatóvá, megismerhetővé vált.

Mária erre a bizalomkapcsolatra alapozta az életét. Három napi keresés után talál rá a gyermek Jézusra a jeruzsálemi templomban, aki egyáltalán nem tűnik elveszettnek, s Mária nem érti miért történt mindez. De bízik Isten szavában, az Igében (logos) és visszatérnek Názáretbe. Ez a bizalom az élete logikája (logos→logika).

 

Az apostolok sem értették jobban Jézus tanítását, mint az ugyancsak Őt hallgató tömeg. Ami mégis megkülönbözteti a tanítványokat a sokaságtól az az, hogy egyrészt kérdeznek, keresik a választ, másrészt felismerik, ha valóban érteni akarják Őt, mellette kell maradniuk.

Érezni Istent... Ahogy Isten Igéje testté lett: a mi világunkba, történelmünkbe, a mi életünkbe lépett; ugyanígy minden alkalommal, amikor hallgatjuk Isten Igéjét, Isten szava emberi szó formáját veszi fel, újra meg újra végbemegy a megtestesülés. Ahogy hallgatjuk az Igét, Isten velünk van: ...az Úr van teveled...

 

De nemcsak az imádság, a Szentírás, de minden róla beszél, segít megérteni Őt. Amikor éhes vagyok, elindulok valami harapnivalót keresni. Amikor Isten szava megmozdítja a szívemet, az erős belső késztetèsre elkezdem keresni Őt.

Ha hagyom, hogy a hit megtanítson kapcsolatba lépni, hogy az élet értelmének keresése segítsen kapcsolatban maradni, és engedem, hogy Isten megérzése új lendületet adjon a vágyaimnak, akkor mindez megtanít érzékelni, megélni az élet azon dimenzióját is, amelyet Jézus tett láthatóvá, élhetővé, s amely ma is elkísér bennünket nap mint nap.

Hinni, érteni, érezni Istent és forrón vágyakozni Utána, biztos módja annak, hogy lássuk és magunkénak tudhassuk Őt.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro