RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 4.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Mk 12,35-37

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Beszélgetés Puvák Tarziciusz karmelita atyával
2011. 09. 30.     

A Szatmári Egyházmegyébe érkezése céljáról beszélgettünk a győri Sarutlan Karmelita Rendtartomány házfőnökével.

P. Puvák Tarziciusz OCD, a győri Sarutlan Karmelita Rendtartomány házfőnöke egyhetes látogatásra érkezett a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyébe. Ezalatt felkeresi a skapuláré társulatokat, ellátogat Nagykárolyba, Kaplonyba, Nagybányára, de Szatmárnémetiben előadást tart a lelkiségi csoportok vezetőinek, illetve a Kis Szent Teréz egyházközösség búcsújára felkészítő triduum elmélkedéseit tartja, vasárnap a búcsúmisén szentbeszédet mond.

Puvák Tarziciusz atyával ittlétének céljairól, eddigi tapasztalatairól beszélgettünk.

 

Riporter: Atya, kinek/minek köszönhetjük ezt a látogatást?

 

P. Puvák Tarziciusz OCD: A Jóistennek, hiszen az Ő kegyelméből az elmúlt években itt Erdélyben kialakult egy skapuláré mozgalom. Én magam is erdélyi vagyok, Vajdahunyad melletti településen születtem. Korábban harmadrendi közösségeket látogattam itt, de lassanként világi személyek közreműködésével egyre jobban beindult a skapuláré mozgalom, sok közösség alakult főleg székelyföldön, de itt a szatmári egyházmegyében is. Ezek főleg imaközösségek voltak, amelyekben közreműködtem, hogy lassan átalakítsuk a működésüket skapuláré társulatokká, kis rendi felügyelettel, segítséggel. Most ezért vagyok itt egy hosszabb körúton. Mivel elég sok közösség van, és nincs rá időm, hogy mindenkit körbelátogassak, úgy döntöttünk, hogy inkább a vezetőkkel tartunk évente egy hétvégét. Ezen egy lelkinap, megbeszélések vannak, esetleg tartunk egy nyílt napot a jelenlevő többi közösségek számára. Holnaptól kezdődően ugye éppen Szatmárnémetiben lesz egy a vezetőknek szóló program.

 

Riporter: Említette a skapuláré társulatokat. Esetleg a laikusok számára egészítsük ki, hogy a skapuláré társulatok ráépülnek a karmelita lelkiségre...

 

P. Puvák Tarziciusz OCD: A karmelita skapuláré rendi ruha, aminek a viselését az Egyház terjesztette ki a világi hívekre is.  Ez egy lelkiség, amely a skapuláré viselése és a Karmelhegyi Boldogasszony tisztelete által kapcsolódik a rendhez, ugyanakkor nem olyan szorosan, mint a harmadrendek. Azokból a skapuláré viselőkből alakul ki a társulat, akik szeretnék az Egyház és Szűz Mária szándéka szerint közösségben is megélni ezt a lelkiséget. A rendhez tartoznak, ez alapítja meg és felügyeli őket.

 

Riporter: Itt tartózkodása alatt a skapuláré társulatok vezetőinek tart lelkigyakorlatot. A mai nap (csütörtökön), amikor beszélgetünk, épp a Kis Szent Teréz templom búcsújára készítő triduum második elmélkedését vezette le. Mi minden fér még bele a programjába?

 

P. Puvák Tarziciusz OCD: Ez egy rendkívüli eset, hogy ilyen sokáig maradok egy helyen, mivel Erdély igen nagy és időnk nagyon rövid. Idén úgy alakult, hogy a Kis Szent Teréz triduumot el tudtam vállalni. Korábban is meghívtak már, de nem tudtam jönni, mert nálunk is rendi ünnep, és nem vagyunk sokan. De most az országos találkozó illetve a triduum egybeesett, és még egy-két nap jutott arra is, hogy a környékbeli közösségeket meglátogassam. Mivel a tagság nagy része idősebb, így megkértek, ha van egy kis időm, látogassam meg őket helyben. Így mentem körbe a már meglévő közösségekbe és Kaplonyba, ahol most kezd alakulni egy társulat. A Kis Szent Teréz templomban közben tartom a triduumot a szent életéről és próbálom ebben a rövid időben a lelkiségét az emberek felé közelebb hozni. Főleg azt a szeretet Isten szolgálata felé, amit Ő szeretne nekünk is átadni.

 

Riporter: Erről beszél a társulatok vezetőinek is a lelkigyakorlaton?

P. Puvák Tarziciusz OCD: Nem, mivel a szatmári skapulárésok eljönnek a triduumra is. A lelkinapnak más formája van, ott nem csak én beszélek. Vannak közös gyakorlataink, elmélkedéseink, imádságaink, amelyek kitöltik a napot. Főleg Nagy Szent Terézzel foglalkozunk, a tökéletesség útjával, hiszen 2015-ben lesz ötszáz éve annak, hogy megszületett, és a rendi vezetőség úgy döntött, hogy a tagok és a csatlakozó hívek, társulatok is készüljenek az évfordulóra. Minden évben egy-egy művét tekintjük át, közösen elolvassuk, megbeszéljük, átimádkozzuk. A lelkigyakorlaton inkább erre helyezzük a hangsúlyt.

Riporter: Eddigi tapasztalatai alapján hogyan látja az egyházmegyében működő skapuláré társulatok lelki életét?

P. Puvák Tarziciusz OCD: Ugye, még csak pár éve alakulgattak. Ez olyan, mint egy kertrendezés, ahol előtte talán volt korábban egy gyümölcsös, aztán jött egy időszak, amikor elhanyagolták, másképp gazdálkodtak benne, és elég sok gyom nőtt, sok hasznos növény kiesett. Aztán újraindult valami, kevesebb munkaerővel, szakértelemmel - most így vagyunk itt is. A jó szándék nem hiányzik, próbálkozunk és úgy érzem, a Szentlélek is munkálkodik, mert emberi erővel nem lettünk volna képesek a távolból ezt előmozdítani. Itt helyi kezdeményezések vannak, mi pedig a háttérből segítjük, koordináljuk. Hogy egy példával éljek, egy növény, amely minden évben egy kisebb új hajtást hoz, ha el is száradnak mellette levelei, még ad reményt az életre. Itt is azt tapasztalom, hogy egy kis növekedés mindig van, és ez reményre ad okot.

 

 

Riporter: Atya, engedje meg, hogy itt tartózkodására és teljes munkájára sok-sok kegyelmet, erőt kívánjak. Köszönöm szépen a beszélgetést.

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro