RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 4.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Mk 12,35-37

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Bízzuk rá magunkat Istenre!
2010. 12. 9.     

December 8-án, szerdán este hat órától tartották a szatmárnémeti Zárda templom búcsúmiséjét.

 

Szeplőtelen fogantatás ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária már születése előtt ki volt választva a Megváltó édesanyjának és ő maga is bűn nélkül jött a világra. E kiemelkedő ünnepünk napján tartották a szatmárnémeti Zárda templom búcsúmiséjét Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök celebrálásával. A szentmise elején a püspök atya a tisztaság eszményét emelte a hívek elé. Mint mondta, az ember szíve mélyén mindig arra vágyik, hogy tiszta legyen, mentes a bűntől. „Vágyik arra a lelki nyugalomra, amit igazából csak a tiszta szívűek kaphatnak meg. Valljuk meg őszintén, emberi életünkben ez a vágy sokszor csak vágy marad és nagyon ritkán sikerül, hogy beteljesített valóság legyen. Talán ezért szeretjük nagyon a szeplőtelen fogantatás ünnepét és ezért tiszteljük különösen a boldogságos Szűzanyát, akihez semmi féle bűn nem tapadt."

 

Ft. Reszler Mihály nagykárolyi főesperes, az ünnep szónoka is a tisztaságról beszélt prédikációjában, kiemelve, hogy ez az ünnep a „tisztaság diadala", ösztönzés arra, hogy bennünk is győzzön az a tisztaság, amellyel a Szeplőtelen Szűz meg lett ajándékozva. „Istennek az ember iránti szeretetének diadala ez az ünnep, az emberiséggel való új kapcsolatának kezdete. Szemlélnünk kell Máriát, a szeplőtelen fogantatást ahhoz, hogy egyúttal megértsük Isten irántunk való szeretetét, és azokat a csodálatos dolgokat, amelyeket a mi életünkben művel. Szemlélnünk kell Mária tisztaságát és meg kell tanulnunk tőle, hogyan kell szeretni Istent, hogyan kell hallgatni az Urat, hogyan kell az Ő akaratát megtenni. Az evangéliumi szakasz, amely bemutatta Mária válaszát Isten hívására, segít bennünket eljutni arra a magatartásformára, amellyel rendelkeznünk kell ahhoz, hogy Isten szerető terve megvalósulhasson bennünk is. Hisz mi is arra vagyunk hivatva, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. (...) Bennünk is működik ez a kegyelem, velünk is történhetnek csodák, ha nyitva hagyjuk szívünket, ha az Úr hívását nem nagylelkűségünk és jócselekedeteink jutalmaként fogadjuk, hanem amivel egy meghívást, egy titokzatos újdonságot. Isten nem érdemeinket nézi, hanem szívünket és  a benne lakozó meghittséget. Előtte bátran, mezítelenül jelenhetünk meg, félelmeinkkel, törékenységünkkel és gyengeségeinkkel. Isten előtt üres kézzel jelenhetünk meg, mert Ő meg fogja majd tölteni azokat."

Reszler atya kihangsúlyozta, Mária igent mond Isten kérésére, nehéz és kockázatos igent. Palesztinában a hagyományoknak megfelelően megkövezés járt a házasságtörésért és bálványimádásért, Mária pedig Isten fiát szülte meg. Bízott az Úrban és elfogadta, hogy az Ő akarata valósuljon meg. „A mi életünkben is vannak pillanatok, amikor különös képen rá kell bízzuk magunkat Istenre, engednünk kell, hogy az Úr vezessen. Ő azt akarja, hogy kilépjünk a saját magunkban való bizalomból és a benne való bizalomra hagyatkozzunk. (...) Ha ebbe az állapotba helyezzük magunkat, bennünk is véghez viheti a kegyelem csodáit, ahogyan Máriával végezte. De ehhez hinnünk kell, át kell adnunk magunkat teljesen neki"- mondta a nagykárolyi főesperes.

 

A Zárda templomba ez alkalommal is sokan ellátogattak, a hideg, esős idő ellenére megtelt a templom. Sokan a szentmisét követően is maradtak, imádkozni, a Szűzanya pártfogását kérni életükre. Az imához a templom kórusa teremtett énekével kivételes hangulatot, a kivonulást követően is hosszan énekeltek.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro