RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 28.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Boldog Celestina Donati - Imák
2010. 05. 7.     

Imádság Boldog Celestina  Donatihoz

Istenünk, te boldog Celestina nővér életével

csodálatos példát adtál nekünk az Oltáriszentség iránti tiszteletre,

a rászoruló gyermekek és fiatalok iránti odaadó anyai szeretetre. Engedd meg, hogy közbenjárására

mindig bízni tudjunk az isteni gondviselésben,

és így a keresztény igazság hiteles tanúivá lehessünk.

Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.


COLLECTA

Könyörögjünk!

Mindenható és irgalmas Istenünk!  Te Boldog Celestina Donati szűzben az Oltáriszentség iránt buzgó áhítatot és a gyermekek iránt anyai szeretetet ébresztettél. Add meg, kérünk, hogy közbenjárására és példája nyomán Gondviselésedhez mindig ragaszkodjunk és az igazság alkalmas munkatársai legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 


Fohász a Szentháromsághoz Isten Anyjáról nevezett Boldog Celestina Donati lelkületével

Örök Atyaisten, szívünkből szeretünk, imádunk, és hozzád fohászkodunk Boldog Celestina Donati lelkületével, azzal a végtelen szeretettel, amellyel elhalmoztad a földön. Gyakran felkiáltott: „Érzem a jelenlévő Isten leheletét, érzem az isteni szeretet csodálatos illatát!" Kérünk, fogadd kegyesen könyörgésünket, melyet általa intézünk hozzád. Hallgasd meg, és add meg nekünk a kegyelmet, melyre oly nagy szükségünk van.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

 

Örök Fiúisten, te azt mondtad: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek". Hallgasd meg kedves jegyesed, Boldog Celestina Donati közbenjáró imáját, aki teljes bizalommal mondogatta: „Mindent, mindent lehet kérni a mindenható Istentől, mindent remélnünk kell az Ő kimondhatatlan szeretetétől", és add meg nekünk azt a kegyelmet, melyet állhatatosan kérünk.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

 

Örök Szentlélekisten, aki Boldog Celestina Donati lelkét kegyelmi ajándékaiddal gazdagítottad, hozzád ragaszkodó hűsége által, hallgasd meg alázatos imánkat és add meg nekünk a kegyelmet, melyet közbenjárására kérünk.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

A csodás imameghallgatásokat kérjük jelezzék a piarista nővéreknek: Nagykároly, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54 A

Egyházi engedéllyel


A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TIZENKÉT CSILLAGÚ KORONÁJA

- KALAZANCI SZENT JÓZSEF IMÁJA -


A csodatevő Frascati - i Madonna kép

A piarista iskolák királynője


Dicsőség és hála a Szentháromságnak, hogy nekünk adta Szűz Máriát,

akinek ruhája a Nap, lába alatt a hold, és feje körül tizenkét csillagú korona.

M: Mindörökkön - örökké. Ámen.

 

Dicsőség és hála az Atyaistennek, aki őt leányául kiválasztotta.

M: Ámen. Miatyánk.

1. Dicsőség az Atyának, aki őt isteni Fia anyjául rendelte.

M: Ámen. Üdvözlégy.

2. Dicsőség az Atyának, aki őt fogantatásában minden bűntől megoltalmazta.

M: Ámen. Üdvözlégy.

3. Dicsőség az Atyának, aki őt születésekor a legnagyobb kegyelmekkel fölékesítette.

M: Ámen. Üdvözlégy.

4. Dicsőség az Atyának, aki neki társul és jegyesül a tiszta lelkű Szent Józsefet adta.

M: Ámen. Üdvözlégy. Dicsőség.

 


Dicsőség és hála a Fiúistennek, aki őt anyjául választotta.

M: Ámen. Miatyánk.

1. Dicsőség a Fiúnak, aki általa magára testet öltött.

M: Ámen. Üdvözlégy.

2. Dicsőség a Fiúnak, akit szült és tejével táplált.

M: Ámen. Üdvözlégy.

3. Dicsőség a Fiúnak, aki tőle neveltetni akart.

M: Ámen. Üdvözlégy.

4. Dicsőség a Fiúnak, aki neki a világ megváltásának titkait kinyilatkoztatta.

M: Ámen. Üdvözlégy. Dicsőség.

 

Dicsőség és hála a Szentlélek Úristennek, aki őt jegyeséül fogadta.

M: Ámen. Miatyánk.

1. Dicsőség a Szentléleknek, aki neki a maga „Szentlélek" nevét először kinyilatkoztatta.

M: Ámen. Üdvözlégy.

2. Dicsőség a Szentléleknek, aki által szűz és anya lett egyszerre.

M: Ámen. Üdvözlégy.

3. Dicsőség a Szentléleknek, akinek erejével a Szentháromság élő templomává lett.

M: Ámen. Üdvözlégy.

4. Dicsőség a Szentléleknek, akitől a mennyekben minden teremtmény fölé magasztaltatott.

M: Ámen. Üdvözlégy. Dicsőség.

Felajánljuk imádságunkat Isten szent egyházáért, hogy Urunk növelje és őrizze, valamint a keresztények egységéért és az egész világ üdvösségéért, hogy mindig és mindenütt béke és biztonság uralkodjék a népek között, az emberek szeretetben és egyetértésben éljenek, és mindenki szabadon gyakorolhassa vallását.

Salve Regina...

Vagy: Nyújtsd ki mennyből...

Vissza a Piarista Nővérek oldalára


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro