RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 27.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Csak a szeretet érti meg…
2014. 10. 14.     

Beszélgetések, elmélkedések, imádság Celestina anya lelkületével.

 

Az örök érvényű szavakat nem lehet elégszer elismételni. Nem válnak elcsépeltté, s valahogy mindig a mai napról beszélnek. Nem is csak arról, de ami ennél is több, az én mai napomról. „Szólj lelkemhez, alázatosan kérlek, irgalmas szavaddal. Egyetlen isteni szavad életet támaszt, erőt és világosságot ad". Csak nyíljak meg a kegyelemre, mely segít meghallani az üzenetet, tudva azt, „Hogy mennyi jót kapunk tőled, az nem a te mértékedtől függ, hiszen az mértéken felüli, hanem a mi szegényességünktől."


A végéhez közeledő jubileumi esztendő minden hónapban megrendezésre kerülő eseményei voltak azok a közös beszélgetések, elmélkedések és imádságok, melyeket az ünnepelt Celestina anya lelkülete éltetett. Az ő evangéliumi elmélkedéseivel kerültünk közelebb önmagunkhoz, hogy ezáltal közelebb kerülhessünk Istenhez. A Szent László Közösségi Házban megrendezésre került találkozások során az éltető isteni szavakat próbáltuk megérteni. Annak érdekében, hogy mindeközben közelebb érezzük magunkhoz a boldog alapítóanyát, a képével, gyertyával és virággal díszítettük a termet, de az igazi kincs az a tudat volt, hogy az alapítóanya tényleg velünk van, figyel ránk és közbenjár értünk. Ma is ő AZ ANYA, aki gondoskodik, aki támogat, aki küzd és aki hűséges. Átjárt és megerősített bennünket az érzés, hogy mindannyian a gyermekei vagyunk- nővérek, iskolások, óvodások, egyetemisták. Szeretetével elrabolta a szívünket, hogy Isten elé vigye, és csordultig megtöltse mennyei javakkal. Ekképp gazdagít bennünket ennek a jubileumi évnek az ünnepein és hétköznapjain.

Uram, aki hozzám jössz és kopogtatsz szívem ajtaján, véghetetlen szeretettel akarlak téged szeretni. Jöjj, mert szívem kapuja nyitva áll előtted. Jöttöd mindig nagy kegyelem számomra." - imádkozza Celestina anya az Énekek Éneke után: „Aludtam, de a szívem ébren volt. Hallga! Szerelmem kopog, (és azt mondja): Nyisd ki az ajtót, húgocskám..." Vajon mi most, az Önátadás évében, mekkorára nyitottuk azt a kaput? Mit adtunk már át, mi az, amit még nem? Ünnepi találkozásaink során többek között a következő evangéliumi alakok és helyzetek segítettek szélesre tárni szívünk kapuját.

Egy órácskára Zakeus bőrébe bújtunk bele, hogy végig elmélkedjük a megtérést, melynek vágyát Isten ülteti belénk, s mely során mindvégig munkatársunk marad, minden nap. Miért teszi? „A szeretet sürget téged, a szeretet lángra lobbantja a szívedet, és azt mondatja veled, hogy be kell térned hozzám, és ami ennél több, nálam kell maradnod."


Egy másik alkalommal Mártával és Máriával is találkoztunk, s Mária lelkületére figyeltünk. „A szerelmes lélek a legkisebb dolgokat is képes a szeretett Úr jelenlétében végezni. A takarítás, az asztal és a teríték díszítése a maga egyszerűségében azt a bizonyosságot adja, hogy az Úr ott van, jelen van, és megszenteli az egészet."

 

A női lélek Jézusra való ráhagyatkozása mutatkozik meg a bűnös nő történetében is, ahol Jézus példát mutat a megbocsátásra, s az asszony pedig a bűnbánatra, így tárják fel együtt előttünk a szív békéjéhez vezető utat. „Fájdalmas könnyeimért erősíts meg, nekem is mondva: „Menj békével!", és a könnyeimet elüldözi a mennyei boldogság."

A csodás gyógyulásokról való elmélkedésben Márk evangéliumának süketnémájától indultunk, s érkeztünk el a saját életünkhöz. Celestina anya a lélek süketségéről beszél, az ő lelke azonban nem volt süket, hiszen meghallotta a mögöttes tartalmat: „ A csodák a testben történnek, de csak akkor van igazi hatásuk, ha valójában a lélek gyógyulásának is tükrei. Ebben mutatkozik meg Isten irántunk mutatott mindenhatósága és finomsága."

Az elmúlt hónap 18-án, már arra készülve, hogy lekerekítsük és összegezzük mindazt, amire Isten jóságos szeretete a szent szerzetesnő imádságos lelkén keresztül rávilágított, a hit fontosságáról beszéltünk. A hit, mely Isten kegyelmi ajándéka, de ha nem vigyázunk rá, elvész, ha nem gondozzuk, elhal. Pedig egész életünkre igazak Jézus szavai: „Legyen neked a hited szerint!"

 

Istenem, hálát adunk neked minden kegyelemért, melyben részesítettél bennünket ezekben az imádságban töltött órákban. Celestina anya közbenjárására kérünk, adj nekünk égő hitet, soha el nem múló vágyat, hogy mindennap meglássuk arcodat. Ámen.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro