RO HU DE
Kategóriák
2020. július. 3.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Élet a hitben:
Episcopii catolici declară...
2017. 05. 8.     

Mesajele episcopilor catolici din România se adresează tuturor catolicilor. Astfel dorim să aducem și în atenția Dumneavoastră.

 

Vizita Papei, familia și educația tineretului în atenția episcopilor catolici

 

CRISTOS A ÎNVIAT!

 

Vizita Papei Francisc în România, familia și educația tinerelor generații au fost câteva dintre temele abordate de episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România în cadrul sesiunii plenare a Conferinţei Episcopilor din România (CER). Lucrările au avut loc în zilele de 3-5 mai 2017, fiind găzduite la Cluj-Napoca, de Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, care a organizat și programul de rugăciune al ierarhilor.

După ce în toamna trecută CER i-a transmis Suveranului Pontif o invitație oficială de a veni în țara noastră, câțiva episcopi l-au invitat și personal pe Papa în diecezele și eparhiile pe care le păstoresc, pentru a vizita comunități semnificative și locuri de pelerinaj, precum Blaj, Șumuleu-Ciuc, Maria Radna, Bacău. În cadrul întâlnirii dintre Nunțiul Apostolic şi episcopii catolici, Mons. Muary Buendìa le-a transmis acestora că Sfântul Părinte dorește să vină în țara noastră, într-o vizită pusă sub semnul unității.

Referindu-se la centenarul aparițiilor Sfintei Fecioare Maria la Fatima (Portugalia), episcopii au discutat despre celebrarea și de către Biserica Catolică din România a Jubileului aparițiilor. Ca urmare, în perioada 13 mai - 13 octombrie a.c., în diecezele și eparhiile din țară vor avea loc diferite inițiative şi rugăciuni de consacrare a țării noastre și a comunităților catolice Maicii Domnului.

În dorinţa de a apăra şi promova adevărul despre căsătorie şi familie, episcopii au reafirmat, într-o scrisoare deschisă, necesitatea revizuirii art. 48, alin. 1 din Constituția României. Ierarhii reiterează, astfel, „că înlocuirea termenului soţi din actuala Constituţie cu sintagma un bărbat şi o femeie reflectă cu mai mare claritate modul de înţelegere a ceea ce este căsătoria creştină şi familia în România".

În cadrul sesiunilor de lucru, episcopii au dezbătut şi unele aspecte referitoare la educațe. În două scrisori adresate Ministrului Educaţiei Naţionale, ierarhii catolici își manifestă dorința de dialog cu reprezentanții Statului, pentru soluţionarea, printr-un dialog deschis, a unor teme care nu și-au găsit încă o rezolvare integrală în legislația actuală. Printre acestea se numără predarea religiei în școală, statutul liceelor teologice, învățământul confesional, examenul de Bacalaureat, unele aspecte legate de structura anului școlar și de respectarea zilelor de sărbătoare religioasă, consiliul de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar etc. Episcopii amintesc, totodată, că până acum Biserica Catolică a înaintat, în mai multe rânduri, propuneri legislative pertinente, care „nu au fost înțelese și valorificate din cauza lipsei de dialog".

Episcopii au discutat și despre activitatea tineretului catolic din ţara noastră în cadrul grupurilor de cercetaşi, precum şi în cadrul asociaţiilor de acţiune catolică. De asemenea, au abordat tema participării delegaţiei României la Simpozionul organizat la Barcelona, în luna martie a.c., în vederea pregătirii Sinodului despre tineri, convocat de Papa Francisc, care se va desfăşura în 2018, având ca temă: „Tinerii, credința și discernământul vocațional".

Un alt subiect abordat de episcopi, aflat mereu pe agenda de lucru a CER şi rămas încă nerezolvat, a fost cel referitor la retrocedarea bunurilor care au aparţinut Bisericii. De asemenea, ierarhii au analizat rapoartele de activitate ale Confederaţiei Caritas România, a Asociației Medicilor Catolici din România şi a Operelor Misionare Pontificale din România, şi au luat act de buna desfăşurare a Olimpiadei naţionale la religie, pentru cultul romano-catolic şi greco-catolic, care a avut loc la Timişoara, în perioada 25-28 aprilie a.c.

Episcopii au stabilit ca următoarea sesiune plenară a CER să se desfăşoare la Iași, în perioada 18-20 septembrie 2017.

Conferinţa Episcopilor din România îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi exprimă unitatea Bisericii locale şi uniunea intimă cu urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiune ordinară, primăvara şi toamna.

 

Pr. Francisc Ungureanu

Secretar General

 


DECLARAȚIE CER: Este imposibil de conciliat o viață creștină cu practicile magice

 

Conferința Episcopilor Catolici din România doreşte să atragă atenţia credincioşilor catolici asupra pericolului reprezentat de proliferarea sectelor şi grupurilor spirituale ce fac parte, în cele mai multe cazuri, din bine-cunoscutul curent New Age. Folosind concepte cu rezonanţe creştine (de ex: „energie cristică"),  și în același timp practici tipice magiei și spiritismului, acestea dezvoltă o spiritualitate confuză și egocentrică, prin recursul la așa-zișii „îngeri" sau „ghizi spirituali", ce ar trebui să dăruiască o iluminare și o vindecare prin intermediul unor vag definite „forțe universale". Respectivele grupări manipulează de fapt conceptele cheie ale creștinismului, într-un sincretism fără consistență

Spre exemplu, una dintre aceste erori este dată de confuzia dintre natură și har divin, confuzie recurentă în contextul naturalist în care își au originea aceste practici. Negând transcendența unui Dumnezeu personal iudeo-creștin, se divinizează de fapt energiile create, imanente în această lume, și se ignoră totul despre harul supranatural cu adevărat divin.

Impunerea mâinilor, invocarea energiilor sau a spiritelor, asociate cu o remunerație în bani de loc neglijabilă, pe care adeptul trebuie să o plătească în urma acestor repetate inițieri, sunt elementele ce caracterizează o astfel de spiritualitate confuză.

Între curentele mai des întâlnite, Reiki merită o atenție specială, deoarece proliferează în mod special în societatea românească de astăzi, prezentându-se câteodată ca o formare anexă sau complementară medicinei, alteori ca și o metodă la îndemâna oricui pentru obținerea vindecării și a fericirii. De fapt, Reiki este o practică ocultă, care se bazează pe principiile cheie ale magiei:

- invocarea spiritelor lumii astrale, așa-numitele „ființe spirituale" (pe care tradiția creștină le clasează printre spiritele diabolice), în scopul de a exercita alături de acestea puteri de vindecare;

- se susține că omul este o emanație a energiei divine omniprezente, pe orizontul unui misticism naturalist;

- fiind o emanație, omul poate pretinde omnisciența și omnipotența lui Dumnezeu; este suficient să dobândim stăpânirea energiei în care suntem cufundați și de care inițierile succesive ne fac să devenim conștienți.

Suntem, de fapt, în fața unor practici care: a) neagă transcendența divină; b) afirmă divinitatea naturală a omului și, prin urmare, face inutilă recurgerea la un Mântuitor; c) eficacitatea se bazează în întregime pe o alianță cu entități dubioase din lumea astrală, contactate în timpul unui ritual de inițiere ocult.

Pentru binele spiritual al tuturor credincioșilor atragem atenția asupra faptului că este imposibil de conciliat o viață creștină, care se dorește a fi fidelă Revelației (Scriptură, Tradiție și Magisteriu) cu astfel de practici magice.

 


SCRISOARE DESCHISĂ:

Susținerea demersului de declanșare a referendumului pentru modificarea art. 48, alin. 1 din Constituția României

 

Noi, episcopii catolici din România reuniţi în perioada 3-5 mai 2017 la Cluj-Napoca, în sesiunea plenară de primăvară a Conferinţei Episcopale Române, am luat act de amânarea discuțiilor cu privire la cererea de modificare şi reformulare a articolului 48, alin. 1 din Constituția României, după cum urmează:

„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor".

Reafirmăm, împreună cu cele 3 milioane de cetățeni, care au semnat un demers în această privință, că înlocuirea termenului „soţi" din actuala Constituţie cu sintagma „un bărbat şi o femeie" reflectă cu mai mare claritate modul de înţelegere a ceea ce este căsătoria creştină şi familia în România. Doar căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, şi numai în acest caz vorbim de căsătorie, poate garanta supravieţuirea unei societăţi şi a culturii sale; aceasta nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu alt fel de uniuni pe care echivocul din termenul „soţi" îl poate ascunde.

Constituţia are menirea de a sta la baza unei legislaţii adecvate în domeniul familiei în care să fie tutelate drepturile fiecăruia şi să fie respectată natura lucrurilor în tradiţia creştină; termenii „căsătorie" şi „familie" neputând fi utilizaţi decât pentru a defini realitatea uniunii stabile şi deschise la viaţă dintre un bărbat şi o femeie. Cea mai bună modalitate în care Statul poate tutela drepturile universale ale persoanei umane, demnitatea şi integritatea sa, este de a apăra drepturile familiei.

Familia, al cărei nucleu de bază este legătura dintre un bărbat şi o femeie, nu este o structură impusă persoanei, ci este locul natural în care fiinţa umană vine la existenţă şi în care poate să crească în modul cel mai propice. Familia este locul natural al relaţiei părinţi-copii. Persoana umană primeşte în familie acea protecţie naturală împotriva dificultăţilor de natură fizică, morală, spirituală. Iată de ce familia este marea resursă a societăţii.

Ca instituţie socială naturală, căsătoria dintre un bărbat şi o femeie stă la temelia civilizaţiei în societate. Fără căsătorie nu ar exista stabilitate pentru copii şi, în consecinţă, nu ar exista o comunitate autentic umană. Avantajele căsătoriei naturale sunt incomensurabile în plan economic şi social, moral, cultural şi spiritual, educativ. De fapt, căsătoria creştină are rolul unui sistem de imunitate naţional.

Cu grijă pentru viitor, pentru integritatea şi sănătatea morală a cetăţenilor României pe care o slujim în calitate de membri ai Bisericii şi ai societăţii, reafirmăm necesitatea revizuirii articolului 48, alin. 1, în sensul mai sus precizat. Trimitem această scrisoare deschisă în dorinţa de a apăra şi promova adevărul despre căsătorie şi familie.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro