RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 1.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Erdődi Esperesi Kerület
2010. 03. 8.     

 

Szatmári Főesperesség Nagykárolyi Főesperesség Máramarosi Főesperesség
Szatmári Esperesi Kerület Ugocsai Esperesi Kerület Erdődi Esperesi Kerület Nagykároly I. Esperesi Kerület Nagykároly II. Esperesi Kerület Nagybányai Esperesi Kerület Máramaros-szigeti Esperesi Kerület

 

 

Erdődi Esperesi Kerület

Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia

Pálfalva
Körtvélyes

Pettyén

Szatmárnémeti Szent Család plébánia

Szatmárhegy

 

Szatmárnémeti Szentlélek plébánia

Vetés

Krasznabélteki Szent László plébánia

Ákos
Gyöngy

Erdődi Nagyboldogasszony plébánia

Edődhegy

Krasznaterebesi Urunk mennybemenetele plébánia

Nántűi Szentháromság plébánia

Szakaszi Szent Flórián plébánia

 

Szinfalui Szent Anna plébánia


Alsóhomoródi Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia


Nagyszokondi Sarlós Boldogasszony plébánia


Krasznasándorfalui Szent Erazmusz plébánia


Nagymadarászi Szent Mária Magdolna plébánia

Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia

Cím: 440250 - Satu Mare, str. Păuleşti nr. 7.
Telefon: 0261-763970

A plébániát 1948-ban alapította boldogemlékű Scheffler János püspök. A templom 1934-35-ben épült Schellenbeck nagyváradi építész tervei alapján. Fiedler István püspök szentelte fel, aki nagy tisztelője volt Kis Szent Teréznek. 1999-ben festették belülről. 2000-ben a templom belső szépítése a padlózat javításával tovább folytatódott. A lelkipásztori lakás 1948-ban épült, amit 1997-ban bővítettek.

Titulusa: Lisieux-i Kis Szent Teréz

Filiái: Pálfalva (Păuleşti), Körtvélyes (Curtuişeni),  Pettyén (Petin)
Plébános: Dánku Balázs

Segédlelkész: Istvánfi Szilárd

Szatmárnémeti Szent Család plébánia

Cím: 440149 - Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 21.
Telefon: 0261-747912

A plébánia 1948-ban alakult. 1933-ban Farkas Elek és neje házat ajándékozott az egyháznak, hogy a kültelki híveknek abban misézhessenek. A székesegyházból jártak ki misézni. Később a kápolnául szolgáló ház mellé kultúrotthont építettek, hogy több hívő férjen be. A II. világháború után a kultúrházat elvették, és a földosztó bizottság székhelye lett. 1948-ban sikerült visszaszerezni és önkéntes munkával rendbe hozni. Az addigi kápolnát plébániai lakássá, a kultúrházat templommá alakították át, mellé pedig tornyot építettek. A város felduzzasztásával a hívek száma úgy megnőtt, hogy 1975-ben az egyházmegyei hatóság új templom építését határozta el. A jelenlegi templom és plébánia épülete a régi helyén 1978-ban épült fel.

Titulusa: Szent Család
Plébános: Papellás István

Filái: Szatmárhegy (Viile Satu Mare)

 

Szatmárnémeti Szentlélek plébánia

Cím: 440175 - Satu Mare, B-dul Sănătăţii, nr. 19
Telefon: 0261-769078

E-mail cím: szentlelekszatmar@gmail.com

A templom alapjait az 1989-es változásokat követően 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék (elsősorban román nemzetiségű) lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templom és plébánia 1992-95 között épült fel. Ezalatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is. A templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reizer Pál püspök. Az oltárkép Paulovics László festőművész alkotása.

Titulusa: Szentlélek

Filiája: Vetés (Vetiş)

Plébános: Vojtku László

Krasznabélteki Szent László plébánia

Cím: 447040 - Beltiug, str. Principală nr. 617., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-870047

Nagyon régi plébánia. A hitújításkor megszűnt. A templomot 1482-ben Drágffy Bertalan építette. 1862-ben a templom leégett, de újjáépítették, majd 1913-ban Foerk Ernő tervei szerint megnagyobbították. 1982-ben lett kész az új, emeletes plébánia.

Titulusa: Szent László király

Filiái: Gyöngy (Giungi)
Ákos (Acîş)
Plébános: Dr. Ágoston Ferencz

Erdődi Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 447020 - Ardud, str. Ştefan cel Mare nr. 74., jud Satu Mare
Telefon: 0261-771200

Az 1216-os nagyváradi "Tüzesvaspróba" lajstrom tanúsága szerint Erdődnek már a XIII. század elején temploma és plébániája volt. A régi templom anyagából Drágffy Bertalan erdélyi vajda 1481-84 között új templomot építtetett. Drágfy Gáspár a hitújításkor megszüntette a katolikus plébániát és a templomot a protestánsoknak adta. 1763-ban gróf Károlyi Antal visszaszolgáltatta a templomot a katolikusoknak. 1860-ban Ybl Miklós tervei alapján kibővítették és tornyot is építettek a templomhoz. 1982-ben a templomot külsőleg-belsőleg felújították az 500 éves jubileuma alkalmából.

Titulusa: Nagyboldogasszony

Filiái: Erdődhegy

Plébános: Harsányi László

Krasznaterebesi Urunk mennybemenetele plébánia

447320 - Terebeşti, str. Principală nr. 157.

A plébániát 1789-ben alapították. A templom 1838-ban épült.

Titulusa: Urunk mennybemenetele
Ellátja: Bíró Norbert

Nántűi Szentháromság plébánia

Cím: 447293 - Hurezu Mare, str. Principală nr. 71., jud. Satu Mare

1850-ben alapították a plébániát. A templom 1848-ban épült.

Titulusa: Szentháromság
Plébános: Groszhárdt Ferenc

Szakaszi Szent Flórián plébánia

Cím: 447044 - Răteşti, nr. 82., jud. Satu Mare

Titulusa: Szent Flórián

Plébános: Ulmer Mihály

Szelestyehutai Szent Lajos Király plébánia (Poiana Codrului)

Ellátja: a nagybányai Szentháromság plébánia

Nagymadarászi Szent Mária Magdolna plébánia (Mădăras)

Ellátja: az erdődi plébánia

Krasznasándorfalui Szent Erázmusz plébánia (Şandra)

Ellátja: Ft. Ulmer Mihály

Szinfalu (Sîi) és Alsóhomoród (Homorodu de Jos)

Ellátja: P. Julian Budau SJ

Nagyszokondi Sarlós Boldogasszony plébánia (Socond)

Ellátja: Ft. Ulmer Mihály

 

 

 

 

 

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro