RO HU DE
Kategóriák
2020. április. 6.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat. Jn 20,11-18

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Élet a hitben:
Értékekkel vagy boldogtalanul
2017. 03. 20.     

Az ember életében a legnagyobb és legcsodálatosabb érték Isten, mert Isten nélkül minden értéktelenné és haszontalanná válik - mondta Barta Barnabás a Szent József templom búcsúján.

 

Reggel kilenctől és délelőtt tizenegytől mutattak be búcsúmisét Szent József Szűz Mária jegyese ünnepén, hétfőn, a szatmárnémeti, sugárúti római katolikus templomban. A kis templomtér indokolja ezt minden évben, és idén is megtelt 11 órakor is, amikor Schönberger Jenő püspök vezetésével mutatták be a legszentebb áldozatot.

 

Ahhoz, hogy Isten közösséget vállalhasson velünk, emberekkel, szükség volt egy asszonynak az igenjére - kezdte gondolati bevezetőjét a bevonulást követően a püspök. "Mária igent mondott a Mindenható akaratára és így lett Isten emberré. De ahhoz, hogy Isten fia egy családban nevelkedhessen fel, Szent Józsefnek az igenjére volt szükség. Ő élő kapcsolatban volt Istennel, ezért tudott némán engedelmeskedni neki. Amikor elvállalta azt a feladatot, amire Isten kiválasztotta, lehetségessé tette, hogy Isten fia családban nőjön fel. A szent család Krisztus közössége. A mi családunk is lehet ilyen közösség, ha ki tudjuk mi is mondani a Boldogságos Szűzanyához és Szent Józsefhez hasonlóan az igent arra, hogy Isten a mi családunk, a mi közösségünk tagja legyen."

 

A szentbeszédet a kilencedet is vezető Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész mondta, a Mindenható iránti végtelen bizalomra intve: "Isten ma is hív, életre és ünnepelni. Hiszen Szent Józsefnek, az Úr Jézus nevelőatyjának, a Boldogságos Szűzanya jegyesének ünnepe van. Szent József, az ács egyszerűségében nagyszerű: Isten meghívottja, istenközeli ember. Talán elcsépeltnek tűnhet a kérdés, melyet naponta felteszünk magunknak: mi értelme van az életünknek? Valójában csak akkor válik elcsépelt kérdéssé, ha felszínesen válaszolunk rá. Ha van bátorságunk elmélkedni ezen, és a mélységéig hatolunk, napi kérdéssé válik számunkra a lelkiismeretvizsgálat során is. És naponta választ fogunk kapni: az élet igazi értelme Istennél és Istenben van. Szent József erre a példa. Isten iránti végtelen bizalma, a Szűzanya iránti szeretete, az Úr Jézus közelsége értelmessé, boldoggá tette az életét. Igazi értelme az életünknek akkor lesz vagy van, ha Istenben élünk. Istenhez mindig közel kell lennünk, még akkor is, ha megpróbáltatások és szenvedések sújtanak bennünket, mert ha pontosan akkor fordítunk hátat a Megtestesült Szeretetnek, akkor végképp kicsúszik lábunk alól a talaj."

A Jézusban való hit és élet nemcsak új gondolkodásmód, nemcsak új érzület, nemcsak a belső, lelki embernek az elzárt világa, hanem olyan élet, amelyben az egész ember, testestől-lelkestől Isten tulajdonába adja magát, és ez az Istennek való átadás meglátszik az egész magatartásán, életén, kisugárzásán - mondta Barta Barnabás. "A hit nem is egyéb, mint mindig megújuló magam-odaajándékozása az Istennek! (...) Az ember életében a legnagyobb és legcsodálatosabb érték Isten, mert Isten nélkül minden értéktelenné és haszontalanná válik. Tehát van választási lehetőség, hiszen szabad akaratot kaptunk: vagy Istennel, vagy nélküle. Vagy értékekkel, hasznosan élünk, vagy boldogtalanul. Szent József meghallva és meghallgatva Isten szavát felfedezte az értékeket. A legnagyobb érték Isten gyermeke és Szeplőtelen Jegyese volt számára. Ezen értékek megbecsülése, irántuk való szeretete, erényessé tette életét, értelmet és célt adott neki."

 

A szentmise végén Hársfalvi Ottó általános helynök mondott köszönetet mindenkinek a búcsú megszervezéséért. A hívek elimádkozták a Szent József litániát, és csak a himnuszok után léptek ki a templomból.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro