RO HU DE
Kategóriák
2020. március. 31.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Élet a hitben:
Határozottan haladt végig útján DE
2012. 06. 7.     

Az egyházmegye papsága egyként imádkozott pénteken este Hám János boldoggá avatásáért.

 

Scheffler János tavalyi boldoggá avatása után most egy másik nagy szatmári püspök, Hám János boldoggá avatására összpontosít a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye. Az építő püspök már életében világító példa volt az Istennek szentelt élet, a szegények és betegek felkarolása, a fiatalok tanítása, a város és egyházmegye építése szempontjából. Halála után több püspökutódja példaképként emeli ki, hívei ma is elevenen őrzik emlékét.

 

Boldoggá avatásáért május 25-én pénteken este hét órától mutatott be szentmiseáldozatot az egyházmegye papsága, Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök vezetésével. A püspök atya már a szentmise elején kiemelte, Hám János - akit az egyházmegye második alapítójának is mondanak - hitvalló élete alapján érdemes lehet arra, hogy őt is a boldogok sorában tudhassuk.

 

A szentmise prédikációját Ft. Hankovszky Ferenc püspöki helynök mondta. A híveknek Péter apostol Krisztus-tagadásának történetén keresztül mutatott rá, hogy a gondviselés az ember jellemére épít, és mindenkitől a maga, személyes áldozatát várja: „Jézus elfogadja azt, ami tőlünk telik. Nem követel többet, mint amire képesek vagyunk, de azt igen. (...) Nincs olyan tanítvány, akinek Jézus ne adna valamilyen megbízatást. S majd az illető 'menet közben' tudja meg, hogy aki alázatosan annyit vállal, mint amennyi tőle telik, az egyszer 'csak úgy magától' sokkal többre képes. Attól később sokkal több telik. Úgy gondolom Hám János püspök ezt be is bizonyította. Az ő életéből megtudjuk, hogy Jézus tanítványának lenni nemcsak kiváltság, hanem feladat is. Nemcsak Jézus szeretetében való örömös élet, hanem örömösen szolgáló élet."

 

Hankovszky Ferenc kiemelte, nem a nagy püspöknek, sokkal inkább nekünk van szükségünk rá, hogy a boldogok sorában tudhassuk: Ma elsősorban azért gyűltünk össze, hogy Hám János boldoggá avatásáért imádkozzunk. (...) Nem Hám Jánosnak van arra szüksége, hogy az Egyház boldoggá avassa, ugyanis életének ismerete alapján már mi is úgy érezzük: bizonyosan kiérdemelte, hogy Isten őt is szentjei közé emelje. Mindig Isten akaratát kereste, maga körül a hitet, a reményt és a szeretetet terjesztette, s élete egyetlen időszakában sem szűnt meg bizalma a Gondviselésben. Hitünk szerint ő ott van az üdvözült lelkek társaságában, s a szentek közösségében közben járhat értünk. Tehát nekünk van rá szükségünk, ugyanis boldoggá avatása megerősíti bennünk a tiszteletét, feljogosít, hogy a szentek közösségében egy hivatalos támogatónk közbenjárását kérjük."

 

A püspök alkotásainak és vonásainak ismertetésénél Hankovszky atya a keresztény öntudat határozott vállalását mutatta fel követendő példaként: „Ahogy a 19. század embereinek, így Hám Jánosnak is ugyanolyan jelenségekkel kellett keresztényként megküzdenie, mint az utánuk következő évszázad, avagy a jelen emberének. Az előbb azt mondtam Péter apostol példáján, hogy a keresztény ember őszintén kell Istene előtt álljon és azzal a nyílt és erejéhez mért szeretettel kell reagáljon rá, amennyi neki adatott. Úgy érzem Hám János püspök ebben példaképünk lehet. Ő egy határozott keresztény volt. Mert a keresztény ember igenis határozott ember kell legyen, már abban az értelemben is, hogy egy határozott cél felé halad földi élete során. Ő az, akinek kell legyen határozott meggyőződése, elképzelése, látása a hitben, az Istenben és aszerint is éljen. Nekem ebben nagy példakép Hám János. Felvállalta, amit Isten neki a püspöki szolgálatban, egy induló egyházmegye megszervezésében szánt."

 

A szentmise végén a hívek közösen elimádkozták a Hám János boldoggá avatását kérő imát, ajánlva annak szüntelen mondását, a nagy püspök kérésekkel való ostromlását.

Fotók: Mekker Enikő

Az anyag összeállításában segítséget nyújtott a Szatmári Friss Újság

 

Ima Isten Szolgája Hám János püspök boldoggá avatásáért

 

Urunk, Istenünk!

Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.

Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött Fiad követésére buzdít.

Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket..., hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.

Ámen

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro