RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 2.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene? Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Mk 12,18-27

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Hit, értelem, szeretet és igazság
2010. 02. 9.     

A felújított kaplonyi Szent Imre közösségi házban tartották meg a ferences szerzetesek által kezdeményezett és rendezett negyedik Pedagógustalálkozót.

A találkozó témája a „Szeretet az igazságban" kezdetű pápai enciklika volt, melynek kapcsán Jitianu Liviu megosztotta gondolatait, ismertette az eddig megjelent véleményeket és kritikákat, illetve felvázolta azt a fejlődést, amelyet a ratzingeri teológia elért az említett enciklikával.

Mint előadásában elmondta, a Caritas in veritate kezdetű enciklika a jelenlegi pápa teológiájának egy újabb állomása. Írásával, a Szentatya szándéka az volt, hogy egy sajátos gondolatvilágon belül két új fogalmat kapcsoljon addigi teológiájához. Joseph Ratzinger ugyanis harminchét éves korában történt professzorrá válása óta a hit és értelem fogalomkörének tárgyalásával, ezek összefüggéseivel foglalkozott. Már ifjú teológusként úgy látta, hogy a hit és a értelem mélyen egységet alkotnak.
A pápa nem támogatja az értelem nélküli vallásosságot. Teológiájában csak a hit és értelem kölcsönös tisztulása eredményezhet igazi vallásosságot, emberséges Világot és humánus tudományokat.  Ratzinger ezen két alapigazságot enciklikájában még két fogalommal egészíti ki, ez pedig az igazság és a szeretet. Véleménye szerint, ahhoz, hogy egy igazságos Világot építhessünk fel, szükséges, hogy ez a négy pillér - hit, értelem, igazság és szeretet - képezze az emberi együttélés alapját.

Ft. Dr. Jitianu Liviu kijelentette: „A pápa jelen enciklikájának legfőbb célja, a „Deus caritas est" korábbi enciklika alapgondolatának, vagyis egy Istenközpontú élet-, ember- és világszemléletet kiterjesztése a társadalom, a gazdaság és a politika egészére. Megfogalmazza továbbá sajátos szempontját, az igazságban megnyilvánuló szeretetről. Isten mércéjét akarja ismertetni a Világgal,  amely olyan erő, ami nem csupán a krízis idején szolgálhat mértékként, hanem az emberré válás általános és örök feltétele."

A negyedik Pedagógustalálkozó a farsang utolsó napjára való tekintettel a nagyívű előadás mellett a könnyed kikapcsolódás lehetőségét is nyújtotta, hiszen az est második felében a termet megtöltő közönség előtt a nagykárolyi Collegium Régizene Együttes reneszánsz zenét játszott.

Ahogy azt Szilveszter testvértől, a kaplonyi Szent Antal templom plébánosától megtudtuk, ilyen jellegű találkozókra évente három alkalommal kerül sor. Ebből kettőnek előadás jellege van, egy pedig közös évzáró a helyi pedagógusokkal. Az eddigi találkozók során Pál Leó korábbi ferences tartományfőnök, Orbán Szabolcs jelenlegi tartományfőnök és Ft. Reszler Mihály főesperes tartott előadást. A Pedagógustalálkozó célja, hogy a templom és az iskola közelebb kerüljön egymáshoz, hiszen, ahogy Szilveszter testvér kihangsúlyozta, mindkettő a szellemi neveléssel foglalkozik.

Kapcsolódó hanganyag:

 

Ft. Dr. Jitianu Liviu előadása a "Caritas in veritate" kezdetű enciklikáról. Elhangzott a kaplonyi Szent Imre Közösségi Házban tartott negyedik pedagógus találkozón.


 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro