RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 29.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Könyvek, egyéb írások, dokumentumok
2013. 01. 25.     

1. Scheffler János püspök által írt művek

 

a/ Könyvek

 

VIII. Sándor és a Bécsi udvar

A vatikáni levéltár eredeti okmányai alapján

Ungvár, 1914. Székely-Illés Nyomda, VI. 118 o.

Az Egyke. Egy lap a keresztény erkölcstanból.

Satu Mare - Szatmárnémeti, 1919. Simon könyvnyomda, 27 o. (Világnézeti kérdések sorozat. VI. c. sorozat II. sz. Szatmár, 1919.)

 

A családi szentély papja.

Satu Maré - Szatmárnémeti, 1919. Simon Nyomda, 24 o. (Világnézeti kérdések sorozat VI.)

 

Katolikus hittan (Dogmatika) középiskolások számára.

Cluj - Kolozsvár, 1923. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Rt kiadása és nyomása, 106 o.

II. javított kiadás: uo. 1930. 110 o.

 

Katolikus szertartástan középiskolák számára.

Kolozsvár, 1923. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Rt ki­adása és nyomása. 86 o.

II. javított kiadás, uo. 1928., 112 o.

III. javított kiadás: uo. 1937.

Katolikus egyháztörténelem középiskolások részére.

Cluj - Kolozsvár, 1923. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Rt kiadása és nyomása, 92 o.

II. kiadás: uo. 1926.; III. kiadás: uo. 1938.

A szatmári egyházmegye Statútumai. A főtisztelendő egyházmegyei hatóság megbízásából összegyűjtötte Dr. Scheffler János szentszéki ügyész, teológiai tanár. Pallas Könyvnyomda, Satu Maré - Szatmár-németi, 1926. 227 o.

Szatmártól Chicagóig. Úti élmények és tapasztalatok. Pallas Nyomda, Satu Maré - Szatmárnémeti, 1926. 121 o.

Jézus, Neked élek. Ima- és énekeskönyv. Az egyház imádságaiból ösz- szeállítva. Kölcsey Nyomda, Nagykároly, (é. n.); Satu Maré - Szatmár-németi, 1927., Pallas Nyomda, 176 o.

 

Spirago: Felnőttek katekizmusa. III. Kegyelemtan.

(A X. német kiadás után fordította, átdolgozta és sajtó alá rendez­te.) Szatmár, 1928. Pallas Nyomda, 335 o.

 

Hám János szatmári püspök emlékiratai 1948-49-ből.

Székfoglaló a Szent István Akadémián. Budapest, 1928., 93 o.

 

Bold. Eymard P. lulian: Az isteni nagy Szentség. I. rész: Jézus valóságos jelenléte.

Francia eredetiből fordította Scheffler János teológiai tanár, lelki igazgató. Szent István Társulat kiadása; Budapest, 1930., 319 o.; Könyvismertető: Erdélyi Tudósító, XIII. (1930) évf. 26. sz. (jún. 29.) 4. o.

Szentáldozás - Életforrás. Eymard P. lulian által írt könyv II. kötetének fordítása. Nagyvárad, 1932.; II kiadás: uo. 1944.

A szerzetesi élet katekizmusa. Oradea - Nagyvárad. Szent László Nyomda Rt Müintézete; 1937., 399 o.; Könyvismertető: Az Apostol, XII. (1937), 42. sz. (okt. 17.) 6. 0.

 

A Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Szerzetestársulatának „A keresztény szeretet leányainak" Szabályai (Satu Maré). Szent László Rt Könyvnyomdája, Oradea, 103 o.

 

b/ Kézírásos müvek

Lelkigyakorlatos jegyzetek. 1904. január 23-26., 16 kézírásos oldal.; 1905. március 24-27., 5 kézírásos oldal; (Puncta et fructus meditationum) 1906. november 2-8., 11 kézírásos oldal, latin nyelvű; 1908 október 26. - november 1., 13 kézírásos oldal, latin nyelvű.

Schgy 4/1-5.

 

De sacerdotio (Axiomata aurea). é. n., 14 kézírásos oldal, latin nyelvű. Schgy 4/6.

Napló. 1910. október 27. - 1912. szeptember 14. Egy füzet terjedelmű, kézirat.

Schgy 4/7.

 

Olaszországi útinapló. 1911. szeptember 24. - 1912. április 12. Egy füzet terjedelmű, kézirat.

Schgy 4/8.

 

Körösi Károly plébános fogadása Kálmándon. 1916. július 3., 2 kézírá­sos oldal.

Schgy 4/11.

 

A világi papok kánoni engedelmessége 1916

Napló, román nyelvterületen, román nyelven. 1922. július 10. - július 31. között írta. Egy füzet terjedelmű, kézirat.

Schgy 4/9.

 

Opus vocationum - tervezet. 7 gépelt oldal, é. n.

Schgy 4/10.

 

Müller György első szentmiséjére Kálmándon. 1925. július 12. 4 kézírásos oldal.

Schgy 4/12.

 

Eercitia spiritualis. 29 kézírásos oldal, é. n., latinul Schgy 4/13.

 

1917-1949-ig lelkigyakorlatok időpontjai. 3 kézírásos oldal, é.n.

Schgy 4/13.

 

Lelkigyakorlatos jegyzet. 7 kézírásos oldal, é. n.

Schgy 4/14.

 

Konferenciák l-II. A Szatmári Irgalmas Nővérek anyaházában a Szent Szabály magyarázataként megtartott 92 előadás 1926. dec. 11 - 1931. május 3-a között. 346 gépelt oldal.

Schgy 4/65.

 

Lelkigyakorlat jelölteknek. 1926. december 27-31. között a Szatmári Irgalmas Nővérek anyaházában tartott lelkigyakorlat. 31 gépelt ol­dal.

Schgy 4/67.

 

Nyolc napos lelkigyakorlat. Beöltözés. Fogadalomtétel. 1928. július 19. 160 gépelt oldal.

Schgy 4/66.

 

Lelkigyakoriatos jófeltételek. 1928., 2 kézírásos old Schgy 4/15.

 

Vezető elvei új hivatalában. 1928., 2 kézírásos oldal Schgy 4/16

 

Pro Guadragesima. 1928., 2 kézírásos oldal Schqy 4/17.

 

Lelkigyakorlat jelölteknek. 1928 december 27-31., 13 gépelt oldal; 1929. december 26-30., 14 gépelt oldal; 1930 . december 26-30., 7 gépelt oldal; 1931. december 28-1932. január 1., 3 gépelt oldal Schgy 4/74.

 

Lelkigyakorlat 1929., 2 kézírásos oldal Schgy 4/18.

 

Lelki olvasmányai, elmélkedési pontok, munkaprogram. 1930/31-es kolaév, 2 gépelt oldal.

Schgy 4/19.

 

Lelkigyakorlat (Szatmár). 1931 augusztus 24-28 között, 2 gépelt oldc Schgy 4/20.

 

Recollectiók. 1932. február, 1 gépelt oldal; 1933. január, 1 gépelt ok 1933. február, 1 gépelt oldal.

Schgy 4/21-23.

 

Lelkigyakorlat (Mödling). 1933 augusztus 7-11. között, 1 gépelt oldal Schgy 4/24.

 

Függelék az 1933. évi programhoz. 1933., 1 gépelt oldal Schgy 4/25.

 

Recollectiók. 1933. október 1., 1 gépelt oldal; 1933. november 1., 1 pelt oldal; 1933. december 2-3., 1 gépelt oldal; 1934. január 5 gépelt oldal; 1934. február 6., 1 gépelt oldal; 1934. március 1 gépelt oldal; 1934. április 5., i kézírásos oldal; 1934. októbei gépelt oldal; 1934. december, 1 gépelt oldal; 1935. május, 1 pelt oldal.

Schgy 4/26-37.

 

Lelkigyakorlatok. 1935. június 24. - július 2., 11 gépelt oldal; 1936. gusztus 29. - szeptember 2., 1 kézírásos oldal; 1937. október - november 3., 4 kézírásos oldal; 1939. január 22-28. 11 kéz sós oldal; 1940. június 23-28., 3 kézírásos oldal; 1941. augusz 5-11. (a Manrézában), B kézírásos oldal; 1942. május 6-15 (a szatmári jezsuita rendházban), 2 kézírásos oldal; 1943 december 12-18., 1 kézírásos oldal; 1944. december 16-24. (a zárdái laká­sában) 1 kézírásos oldal; 1945. december 16-23. (itthon), 2 kéz­írásos oldal; 1946. október 31. - november 5. (itthon), 3 kézírásos oldal; 1948. augusztus 25-29. (Nagyváradon a papokkal közö­sen), 3 kézírásos oldal.

Schgy 4/38-49.

 

A Szatmári Leánygimnázium és Tanítóképző felsős osztályainak tar­tott lelkigyakorlattal kapcsolatos jegyzetek. 1935. április 13- 17 ,3 kézírásos oldal.

Schgy 4/50.

 

Szent Ursula triduum Váradon. 1936. december 29-31., 4 kézírásos lap. Schgy 4/51.

 

Római útja. 1937. május 6-11., 12 gépelt oldal.

Schgy 4/52.

 

Végrendelet (Nagyvárad). 1938 február 7., 2 kézírásos oldal; és végre­hajtási utasítás dr. Scheffler Ferenchez 3 kézírásos oldal Schgy 4/74.

 

Értékelés Raniéria nővér müvéről. 1943. március 26. 1 kézírásos oldal Schgy 4/53.

 

Karácsonyra vonatkozó, könyvekből kiírt pl. 4 kézírásos kisformátumú oldal, é. n.

Schgy 4/54.

 

Olvasmányai. 1 kézírásos oldal, é. n.

Schgy 4/55.

 

Szertartási jegyzet. 1 kézírásos oldal, é. n.

Schgy 4/56.

 

Növénytani jegyzet. 3 kézírásos oldal, é. n.

Schgy 4/58.

 

Kerületi gyűlés (Ungvár) vázlata. 1942. június 21., 1 kézírásos oldal. Schgy 4/58.

 

Ugocsai kerületi gyűlés vázlata. 1943. december 29., 1 kézírásos oldal. Schgy 4/59.

 

Ungvári papi összejövetel pontjai (vázlat). 1944 május 26 , 1 kézírásos oldal

Schgy 4/60

 

Végrendelet. 1945 december 29 , 3 gépelt oldal Schgy 4/61

 

Nagykároly - Szentháromságnapi búcsúra. 1946 június 16 4 kézírá­sos oldal.

Schgy 4/62.

 

Hatnapos lelkigyakorlat ferenceseknek. 154 gépelt oldal, é n Schgy 4/68.

 

Elmélkedések az Evangéliumról l-IV. 790 gépelt oldal Schgy 4/69.

 

Pasztorációs napló. 1942. május 17 - 1950. május 7., kézirat Schgy 4/63.

 

Atyám, szenteld meg őket." Papi lelkigyakorlat Ml. Körösbánya, 1951 - 52. 256 és 270 gépelt oldal.

Schgy 4/70.

 

Náthán gyűrűje. Népszerű apologetikai mű. Körösbánya, 1952 75 gépelt oldal.

Schgy 4/71.

 

Körösbányán írt életrajzok (fénymásolt anyag):

Bárót Mihály, é. n., 15 kézírásos oldal.

Fásztusz Elek é. n., 11 kézírásos oldal.

Poszet Gusztáv é. n., 4 kézírásos oldal.

Dr. Soltész Imre é. n., 14 kézírásos oldal.

Schgy 4/72.


2. A változások után megjelent, általa, vagy róla írt könyvek:

 

 

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro