RO HU DE
Kategóriák
2020. május. 30.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Élet a hitben:
Lelki sürgősségi helyzetek
2015. 09. 15.     

Haldoklókhoz, de súlyos betegekhez is hívnak papot a betegek szentségét kiszolgáltatni, gyóntatni, áldoztatni és az esetleges távozáshoz szükséges nyugalmat megadni. De a telefon máshol is csörög...

 

Sokan az utolsó percben térnek meg, és még időben. Vannak, akik életükben sohasem néznek fel az égre Istent keresve, csak amikor egy súlyos betegség ledönti őket a lábukról. Akkor felsóhajtanak és megszólítják őt. Vitát, beszélgetést kezdenek vele vagy bocsánatot kérnek, és a kapcsolatot szorosabbra fogják, mert már látják, már tudják, hogy ami nélküle van és lesz, az a legenyhébben fogalmazva: nem jó.

A többség azonban, aki betegágyhoz vagy halálos ágyhoz papot hív, gyakorló keresztény vagy az istenkapcsolatát többé-kevésbé ápoló hívő - mondja Gáspár Annamária, a Szatmári Római Katolikus Püspökség kórházpasztorációs referense. Sokan neki telefonálnak először a lelki sürgősségi helyzetekkor, hiszen az ő telefonszáma szerepel azokon a plakátokon, amelyeket a szatmárnémeti kórházakban elhelyeztek. A kórházpasztorációs iroda közbenjárására tették ki az egyházmegye területén található többi kórház falára is a plakátokat, a különbség mindösszesen annyi, hogy például Nagybányán, Nagykárolyban a helyi plébániákon veszik fel a telefont maguk a plébánosok vagy a munkatársaik.

 

Gáspár Annamáriát kérdeztük, mi történik, amikor beérkezik egy hívás?

 

"A hét bármely napján, és különböző napszakokban szoktak telefonálni. Általában hozzátartozók, de előfordul, hogy a beteg - ha olyan állapotban van -, vagy a kórházi ápoló személyzet valamelyik tagja. Felveszem az adatokat, a beteg tartózkodásának a helyét, majd közvetítek egy egyházmegyés pap felé, akit megkérek, hogy mihamarabb menjen a helyszínre és szolgáltassa ki a betegek szentségét. Ez különösen fontos, az Egyház hiszi és vallja, hogy a hét szentség közül az egyik egész különlegesen arra van rendelve, hogy megerősítse a betegség által megpróbáltakat: ez a betegek kenete. A betegek kenetét Krisztus, mint az Újszövetség valóságos és különálló szentségét alapította, Márk evangélista is utal rá, Jakab apostol pedig ajánlotta a híveknek. A betegek kenetének szentségét azoknak szolgáltatják ki, akiknek egészségét súlyos betegség támadta meg, tehát nem csak a halálveszélyben lévők szentsége. Ezért fölvételére már az az időszak is alkalmas, amikor a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe kerülni. Legtöbben azonban valóban csak akkor telefonálnak, amikor már az orvos kimondja az életfunkciók leállásának közelségét"- mondja a kórházpasztorációs referens.

Hívás érkezik

Mi történik olyankor, amikor kiszolgáltatják a betegek szentségét?

 

"Tudni kell, hogy mint minden szentség, a betegek kenete is liturgikus és közösségi cselekmény. Először ugye a pap bemegy a kórházi szobába, vagy otthon, a betegágynál felkeresi a beteget. Amikor a körülmények megengedik, a betegek kenetét megelőzheti a gyónás és követheti a szentáldozás. Szó és szentség megbonthatatlan egészet alkot. A bűnbánat fölindítása, majd igeliturgia nyitja meg a szertartást. Krisztus szavai és az apostolok tanítása fölélesztik a beteg és a közösség hitét, hogy az Úrtól kérjék Lelkének erejét. A szentség kiszolgáltatása lényegileg a következő elemekből áll: a pap, kezét csöndben fölteszi a betegre, az Egyház hitében imádkozik a betegért, majd föladja a kenetet, lehetőleg püspök által megszentelt olajjal - a betegek olajának megszentelése nálunk Nagycsütörtökön történik, az olajszentelési szertartás alkalmával, utána minden pap visz magával. És valóban, a legtöbb-, vagy majdnem minden esetben megnyugvás tapasztalható a betegen, békében tudnak elmenni... Ilyenkor mindig megdől a tévhit, hogy a beteg, ha papot lát, akkor megijed. Ilyen találkozások után még inkább ráhagyatkoznak Istenre. De újra kihangsúlyozom, nemcsak haldoklónak ajánlott a betegek kenete. Sokan egy-egy nagyobb műtét előtt is felveszik - így tettem jómagam is, amikor nem lehetett tudni a helyzet kimenetelét" - tette hozzá Gáspár Annamária.

Nagycsütörtöki felvétel - a krizmamise vége

No és milyen telefonszámokat lehet hívni, ha valaki papot kérne a betegek szentségének kiszolgáltatására?

 

"Szatmárnémetiben a 0743 097 701-et, ezen én válaszolok; Nagykárolyban a Kalazanci Szent József plébániát a 0771 403 183-mas telefonszámon, a Fatimai Szűz Mária plébániát a 0261 861 550-ás számon, a Szentlélek plébániát a 0261 864 439-es számon; Nagybányán a Szentháromság plébániát a 0262 212 772-es telefonszámon, a Krisztus Király plébániát a 0362 806 815-ös számon, a Szent József plébániát a 0262 276 401-es számon; Máramarosszigeten pedig a Borromeo Szent Károly plébániát a 0262 311 206-os vagy a 0262 312 653-mas telefonszámon. Az önkéntes beteglátogatók is mindent megtesznek, hogy a betegek, haldoklók kiengesztelődjenek Istenben, még jobban érezzék szeretetét, tudjanak a karjaiba hagyatkozni. De fontos hozzá tennem, hogy ezeket a telefonszámokat akkor is hívhatják, ha nem kimondottan a betegek szentségét kérnék, hanem lelki beszélgetést szeretnének, szentgyónást kívánnak végezni, vagy szentáldozáshoz akarnak járulni".

Gáspár Annamária

A plakát


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro