RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 27.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Még több gyermeken tudnak segíteni
2015. 07. 31.     

Sajtótájékoztatón mutatták be a Piarista Nővérek, új házuk felújításának részleteit, beszéltek átköltözésükről, család típusú gyermekotthonuk fejlesztéséről, további terveikről.

 

A Piarista Nővérek átköltöznek egy most felújított épületbe, ahol tovább bővíthetik családtípusú gyermekotthonukat - ez volt az alapvonala annak a sajtótájékoztatónak, amelyet július 31-én tartottak Nagykárolyban, a mindenki által Zárda-ként ismert épületben. A sajtótájékoztató elején Kürti-Bokor Judit nővér köszöntötte az újságírókat, beszélt érzéseiről a közeli beköltözés kapcsán, valamint további terveikről. Ezt követően Matuz Zsolt projektfelelős ismertette a megvalósítás részleteit, végül pedig közösen végigjárták az épületegyüttest, a vendégeknek bemutatva a különböző termeket, azok rendeltetését.

A nővérek 2004-ben telepedtek le Nagykárolyban, ahol a kezdetektől családtípusú gyermekotthont működtetnek hátrányos helyzetű, családot nélkülözni kényszerülő vagy családban veszélyeztetett gyerekek és fiatalok számára a Kalazanci Szent József plébánia melletti rendházukban. 2009-től szociális napközit indítottak a most felújított Zárda melléképületében. A város közösségének igénye a nővérek szolgálatára már az első években megmutatkozott, ez pedig az idők során egyre nőtt. A plébánia melletti rendház így korán kicsinek bizonyult, szükség volt egy nagyobb, több személyt befogadni képes épületre. Ezért döntöttek a Szatmári Római Katolikus Püspökséggel közösen a nagykárolyiak által Zárda-ként ismert épületnek a felújításán és használatán.

 

A Piarista Nővérek Kongregációja 2009 folyamán egy nagyszabású Európai Uniós pályázatot készített a család típusú gyermekotthon fejlesztésére egy visszaszolgáltatott, reprezentatív, műemlék-jellegű épületegyüttesben. A támogatási szerződést 2013-ban írták alá, a pályázat két épület teljes felújítását - statikai megerősítés, külső-, belső tatarozás, új funkciók kialakítása: lakóterek, közösségi terek, közös konyha és ebédlő, tanulótermek, adminisztratív rész, tereprendezés, valamint a közműhálózat korszerűsítése - foglalja magába.

A beruházás összértéke 3.960.037,71 lej, a vissza nem térítendő támogatás értéke 3.092.658,64 lej. A járulékos, pályázaton kívüli kiadásokat, valamint az el nem számolható költségeket az egyesület saját forrásokból fedezte. A beruházás következtében egy korszerűen kialakított és felszerelt gyermekotthon valósult meg, lehetségessé vált a befogadott gyermekek körének életkor- és nem szerinti bővítése, kisgyermekes család és fiúgyermekes család szervezése.

Az irányító hatóság a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, közreműködő hatóság Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség.

 

Korábbi otthonukban a nővérek 21 leánygyermeket neveltek, a most felújított épületben azonban négy családba szervezve, összesen 44 gyermeknek biztosítanak otthont. Így a „kisgyermekes", vegyes nemű családban 8 gyermek kap helyet (3-7 éves korig), a két leánycsaládban 24 (12+12) gyermek (7-18 éves korig, esetenként kiterjesztve a felsőfokú  tanulmányok elvégzésének teljes időszakára is), a fiúcsaládban pedig újabb 12 gyermek (7-18 éves korig, esetenként kiterjesztve a felsőfokú tanulmányok elvégzésének teljes időszakára is).

 

A Piarista Nővérek Kongregációja feladatának tekinti elsősorban a szegény gyermekek és fiatalok érzelmi, kulturális, szociális és vallási értékekben való harmonikus és teljes növekedésének előmozdítását. Küldetésük a nehézségekkel küzdő - elhagyott, hátrányos helyzetű, családot nélkülöző vagy családban veszélyeztetett gyerekek és fiatalok nevelése, életkörülményeik javítása, megkülönböztetés nélküli felkarolása, integrációja vagy reintegrációja a családba. Az általuk nevelt gyermekeket arra irányítják, hogy Isten és embertársaik iránti kötelességüket teljesítsék, szabad és felelősséget vállaló személyekké váljanak, másokkal szolidárisak, igazságosak, nyitottak legyenek. Szükséges, hogy a gyermekek elkötelezzék magukat egy emberibb világ építése mellett, és képesek legyenek főszereplői lenni saját fejlődésüknek a társadalomban.

 

A nővérek új otthonának megáldására Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én, ünnepi keretek között kerül sor.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro