RO HU DE
Kategóriák
2020. március. 29.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Élet a hitben:
Megkezdődött a Jézus Szíve Nagykilenced
2011. 06. 25.     

Scheffler János síremlékének és emlékszobájának megáldásával vette kezdetét a boldoggá avatásig tartó Jézus Szíve Nagykilenced.

 

A Jézus Szíve Kilenced minden évben megelőzi az egyházmegyei búcsút, mintegy lelki felkészülést nyújtva a híveknek a mindig nagy eseményre. Idén azonban a Jézus Szíve Búcsú egyben boldoggá avatás is lesz: egykori püspökünkről, Scheffler Jánosról mondja ki július 3-án az egyház, hogy biztosan a Jóisten mellett van, életpéldája, áldozata alapján követésre, tisztelete méltó. Az eseményhez idén a kilenced is igazodik, így kilenc napon át, a szatmárnémeti székesegyházban este hét órás kezdési időpontokkal a szentmisék prédikációi Scheffler János jellemvonásaira, életének különböző aspektusaira épülnek.

A felkészítő szentmisék sorában az elsőre június 24-én pénteken este hét órától került sor, egyben alkalmat adva Scheffler János új sírhelyének és a mostanra elkészült emlékszobájának megáldására is. A vértanú püspök földi maradványait ugyanis a boldoggá avatásra készülve, június 17-én felhozták a Székesegyház kriptájából és a jobb mellékoltár melletti új síremlékbe helyezték. A templomtérből jobb oldalon nyílik ugyanakkor az az emlékszoba, melyet Sabau Trifu Cristina képzőművész tervezett meg és rendezett be, a püspök személyes tárgyait, a rendelkezésre álló fotódokumentációt, illetve számos Scheffler Jánostól származó idézetet felhasználva, kihangsúlyozva a kontrasztot a megélt nehézségek, áldozatok és a mennyei dicsőség között. Az emlékszoba a boldoggá avatás napjától látogatható majd.

 

A szentelés előtt Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök Scheffler János áldozatára egy evangéliumi idézettel utalt: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya (Jn12 24-26). Scheffler János püspökünk életére nagyon ráillik ez az evangéliumi szakasz, de ugyanúgy mindannyiunk életére vonatkozhat, hiszen Jézus nem csak egyeseknek mondta el, hanem minden őt követőnek. Ne felejtsük el, Jézus azt szeretné, ha az Atya minket is becsülne, nagyra tartana. Ezért fogunk majd sokat imádkozni vértanú püspökünkhöz a boldoggá avatás után, hogy ő járjon közben értünk, hogy ezek a szavak minél inkább a mi életünkre is vonatkozhassanak"-mondta Schönberger Jenő püspök atya.

A kilenced első szentmiséjének prédikációját Sorsközösségvállalás címmel Ft. Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök mondta. Ebben, a keresztény ember képéről beszélt, mely sokszor passzív képzettársításokat visel. Meglátásában Szent Pál adja a keresztény ember hű portréját, a célra futó emberét: „Pál apostol is megfestette a keresztény embert és egy más képet festett elénk: a célra futó embert. Őt a célba futás öröme jellemezte végig, hogy megragadja azt, aki őt is megragadta. Beismerve egyben, hogy nem tökéletes ember, de törekszik. Barátaim! Ez a keresztény. (...) Egy küllő körül perdül meg az apostol minden mondata, mit is kell tennünk életünkben, mint kereszténynek és ezt addig, amíg időnk van. Mert lejárnak az idők. Ha nem is úgy, hogy Isten hazaszólít bennünket, hanem úgy, hogy vannak dolgok, amiket később már nem lehet megtenni: mint például egymás terhét hordozni, és mindenki a maga terhét - keresztény szellemben."

 

A sorsközösségvállalás fogalmának analízisében kijelentette, a sors kérdése állandó kölcsönhatásban van: „Van az életemet formáló sorsom, ezt tudom, de azt is tudom, hogy van sorsomat formáló életem. Tehát vissza tudok hatni a sorsomra azzal, ahogyan élek és itt nagy felelősség hárul rám, főként, mint keresztényre. Mi az, ami hat rám és mindnyájunkra? Mi tartozik bele a sorsunkba? Például a családunk, a milliő, ahol élünk, génjeink, amiket örököltünk. Ezenkívül van egy kozmikus sorsunk - amikor tudom, hogy szívestül, sorsostól, sorsalakításostól Isten kezében tudom magamat, és életemmel igyekszem Isten tetszésére élni, és amit ő annyira kér: szolgáló szeretetben másokért élni."

Hankovszky Ferenc meglátásában Scheffler János ezt tette: „Ő az volt, aki sorsközösséget vállalt rábízott híveivel. Egész életútján végigkísérte szociális érzékenysége, az elnyomottak és üldözöttek védelme. Lelki életének fő célkitűzése az igazi felabaráti szeretet megvalósítása volt. Azt vallotta, hogy a szeretet próbája, mértéke és fokózója a másokért hozott áldozat. Ezért akart engesztelő lélekké válni. Ezt az akaratot teljesítette, amikor életét áldozta Istenért és az egyházért. Amikor az üldözés ténye számára is nyilvánvalóvá vált, hogy ő sem kerülheti el a börtönt és a meghurcoltatást. Róma menekíteni akarta és a megüresedett győri püspöki székbe nevezte ki, de ő visszautasította: nem hagyta el övéit. (...) Nem tudom, felfogtuk-e, hogy égi pártfogónk adatott! Most, hogy a Püspök úr a szentmise elején beszentelte új sírhelyét itt a Székesegyházban, nem kívánok mást, mint hogy arról a térdeplőről soha ne kelljen port törölni, hanem kérő emberek sora koptassa, égi közbenjárását kérve. Hogy a szintén most megszentelt Scheffler emlékszobába soha ne csak a turisták kíváncsiságával lépjünk be, hanem azzal a szent áhítattal, hogy azon a pár percen, miközben életútját szemléljük, végig elmélkedjük - lelkigyakorlatot végzünk és példájára gyakoroljuk a sorsközösségvállalást, az önátadást."

 

A Jézus Szíve Nagykilenced további szentmiséiben, szombaton Derűsen az élet útján témában Ft. Dr. Tempfli Imre tart szentbeszédet, vasárnap A kegyelem folyamában gondolattól kiindulva Ft. Láng Pál, hétfőn Hit a Gondviselésben címmel Ft. Heidelsperger István, kedden Isten arcát látni másokban témával Ft. Ilyés Csaba, szerdán Bűnbánó lelkület témával Ft. Merlás Tibor, csütörtökön Szívvel gondolkodni cím alatt Ft. Szinovácz György, pénteken délelőtt kilenc órától A szeretet szolgálatában témában Ft. Kirner Ferenc, délután hét órától Testvéribb közösséget építeni gondolattal Ft. Bohán Béla SJ, míg szombaton este hét órától Megbocsátó szelleme címmel Ft. Reszler Mihály elmélkedésével zárul a sorozat. A Kálvária templom román közössége is megkezdte a kilencedet, ők a Zárda templomban találkoznak este hét órás kezdési időpontokkal.

 


 

A Jézus Szíve Nagykilenced további szentmiséinek képei:

Szombat

Ft. Dr. Tempfli Imre

Vasárnap:

Ft. Láng Pál

Hétfő:

Ft. Heidelsperger István

Kedd:

Ft. Ilyés Csaba

Szerda:

Ft. Merlás Tibor

 

Csütörtök:

Ft. Szinovácz György

 

Péntek reggel:

Ft. Kirner Ferenc

 

Péntek este:

Bohán Béla SJ


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro