RO HU DE
Kategóriák
2020. május. 30.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Élet a hitben:
Migránsok az új evangelizáció fényében
2011. 11. 15.     

Országos szintű találkozó volt Csíksomlyón a migráns- és romapasztoráció felelősei számára november 10-12. között.

 

A Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia megbízásából és támogatásával Nm. és Ft. Petru Gherghel jászvásári püspök védnöksége alatt találkoztak a római- és a görög katolikus egyházmegyék illetékes papjai. A Szatmári egyházmegyéből Ft. Borota Ottó, a nagykárolyi Szent Lélek egyházközösség plebánosa, mint a roma pasztoráció felelőse, és Ft. Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosa, mint kísérő vett részt.

 

Csütörtök este bemutatkoztak a résztvevők, beszámolva a működési területünkről, majd a pénteki első ülésen Ft. Iosif Dorcu jászvásári plébános tartott bevezető elmélkedést. Ebben az új evangelizáció iránt, a Szentföld zarándokhelyeinek bemutatásával ébresztett lelkesedést. Aki meglátogatja azokat a helyeket, városokat, melyekben megváltónk, maga Jézus és édesanyja Mária élt, az ötödik evengéliummal találkozik. A hatodik evangélium pedig akkor születik meg, mikor az illető zarándok otthon meséli tovább a Szentföldön tapasztalt élményeit. Előadása végén ismertette a legutóbb, két éve megtartott találkozó beszámolóját.

 

Ezután az Elvándorlók és Úton Lévők Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsának tagjaként, Nm. és Ft. Petru Gherghel Jászvásári püspök ismertette az intézmény múltját és jelenlegi feladatkörét. A II. Vatikáni Zsinat Christus Dominus kezdetű dekrétuma, a 18. pontban ad erre felszólítást:

„Különös gondot kell fordítani azokra a hívőkre, akik életkörülményeik miatt nem részesülnek eléggé a plébánosok szokásos, közös lelkipásztori gondozásában vagy azt teljességgel nélkülözik. Ilyenek a kivándorlók, menekültek, migránsok, hontalanok, nomád életmódot folytatók, úton lévők, tengerészek, légitársaságok alkalmazottai, utcán élők, zarándokok, külföldön tanuló diákok, turisták."

A püspök úr ezt követően XVI. Benedek pápa „Migráció és új evangelizáció" című üzenetét mutatta be, mely az elvándorlók és úton levők kilencvennyolcadik világnapjára lett kiadva. Személyes tapasztalattal értelmezte a Szentatya szavait, hiszen saját egyházmegyéjében, Moldvában is nagymértékű a migráció.

 

A kávészünet után, Ft. Don Cesare Lodestro tartott előadást arról, milyenek a tapasztalatok hazájában, Olaszországban a bevándorlókkal, különösen a Romániából érkezettekkel kapcsolatban. Az életminőség javulásának van árnyoldala is. Az otthon maradt gyermekeket szülők hiányában az utca neveli föl, a lányokat pedig az alvilág kényszeríti az utcára. Don Cesare már több éve él és tevékenykedik Moldvában és Moldáviában, e jelenség orvoslására ifjúsági központokat hozott létre.

 

Délben, a Kegytemplomban mutattak be közös szentmisét, a csíksomlyói Szűzanya oltalmát kérve az elvándorlókra és úton lévőkre. Délután özönlöttek az ötletek, javaslatok az új evanelizáció szellemében: hogyan lehetnénk a migránsok mellett egyházunk képviseletében. Románia is lassan a migránsok célpontja lesz. Iasi-ban kínai vendégmunkások alkotnak kolóniát, Temesváron pedig, több mint tízezer olasz éli mindennapjait.

 

Nagy hangsúlyt kapott a romapasztoráció is. Ft. Márkus András Sepsiszentgyörgyön évek óta csak a romák plébánosa. Mára ötezer romát szolgál és tart nyilván a plébánián.  Jó volt hallani tapasztalatait, élményeit. Többen föl kellene ismerjék, és vállalják a romák új evangelizálását. A közös vélemények és megosztott gondolatok után, baráti, paptestvéri hangulattal énekelték a latin vesperást.

 

Szombat reggel összefoglalták az elhangzottakat és több pontban meghatározták a törekvéseket, célokat, majd a püspök úr buzdításával és a viszontlátás reményében búcsúztak egymástól.

Ft. Jakab Norbert

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro