RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 1.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Nagybányai Esperesi Kerület
2010. 03. 8.     

 

Szatmári Főesperesség Nagykárolyi Főesperesség Máramarosi Főesperesség
Szatmári Esperesi Kerület Ugocsai Esperesi Kerület Erdődi Esperesi Kerület Nagykároly I. Esperesi Kerület Nagykároly II. Esperesi Kerület Nagybányai Esperesi Kerület Máramaros-szigeti Esperesi Kerület

 

Máramarosi Főesperesség

Nagybányai Esperesi Kerület

Nagybányai Szentháromság plébánia

Nagybányai Szent Miklós templom
Farkasaszó

Nagybányai Krisztus Király plébánia

Nagysomkút

Nagybányai Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia

Felsőkohó

Nagybányai Szent József plébánia

Nagybányai Assisi Szent Ferenc plébánia

Felsőbányai Nagyboldogasszony plébánia

Giródtótfalu

Láposbányai Kisboldogasszony plébánia

Misztótfalu
Miszbánya

Szinérváraljai Szeplőtelen Fogantatás plébánia

Iloba
Barlafalu

Nagybányai Szentháromság plébánia

Cím: 430331 - Baia Mare, str. 1 Mai nr. 9., jud. Maramureş 
Telefonszám/fax: 0262-212772, 0262-214925

A plébánia az 1333-1337-es pápai tizedjegyzékben már szerepel. Nagybányának három temploma volt: a XIV. század első évtizedeiben épült a Szent István templom. A XV. században Szent Miklós és Szent Márton tiszteletére még épült két templom. 1718-ban jezsuiták telepedtek le a városban és a Szent Márton templom helyére 1766-ban építették a Szentháromság templomot. 1847-ben lebontották a Szent István templomot, csak a tornyát hagyták meg. A mai templom 6 mellékoltárának képeit Mezei József festette, a főoltár képét is megkezdte, de már Törökfalvi Pap Zsigmond fejezte be. A freskókat Kiss Károly festette. 1940-44 között készült el a három manuálos orgona. 1976-ban új emeletes plébánia épült. 1982-ben a templom külsejét tatarozták. 1983-ban a belső festését újították fel.

Titulusa: Szentháromság

Plébános: Román János

Segédlelkész: Oláh Zsolt

Nagybányai Krisztus Király plébánia

Cím: 430145 - Baia Mare, str. Valea Roşie nr. 12., jud. Maramureş 
Telefon: 0262-276180, 0362-806815

A templom építése 1944-ben két szaléziánus szerzetes irányításával kezdődött. Először a rendház készült el. A templom felépítését a világháború kitörése megakadályozta. Ezért a legényegyletnek szánt épületet alakították át templommá. Több átalakítás után született meg a templom mai formája, amelyet már egyházmegyés pap irányít.

Titulusa: Krisztus Király ünnepe

Filiája: Nagysomkút

Plébános: Szmutku Róbert

Nagybányai Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia

Cím:430421 - Baia Mare, str. Barajului nr. 27., jud. Maramureş
Telefon: 0262-210152

Fernezely 1790-ben lett plébánia. A kápolna és paplak egy épületben volt az akkori központot jelentő Felsőkohón. 1897-ben a terjeszkedő üzem egyik új épületében kaptak kápolnát, amit Szent Borbála tiszteletére szentelték fel. 1902-05 között új templom épült Szent Erzsébet tiszteletére. Az üzem úgy bővült, hogy lassan teljesen körülfogta a templomot. A nagy gáz mennyiség miatt állandó javításra szorult, végül teljesen használhatatlanná vált. Ezért az egyházmegye vezetése új templom építését határozta el. 1974-ben tették le az alapkövet, és 1977. szeptember 22-én szentelte fel Sipos Ferenc ordinárius. Az új templomot és plébánia épületet Kishegyi Endre tervezte.

Titulusa: Árpádházi Szent Erzsébet

Filiája: Felsőkohó (Lunci)
Az eredeti fernezelyi hívek leköltöztek az üzem környékére, mindössze 40 család maradt ott. A régi kápolna és paplak olyan mértékben tönkrement, hogy 1979-ben szinte teljesen újjá kellett építeni, ezúttal kápolnának.
Titulusa: Sarlós Boldogasszony

Plébános: Heinrich Ferenc

Nagybányai Szent József plébánia

430032 - Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 36.
0262-276401, 0362-407777

Az elmúlt fél évszázad alatt Nagybányát a korábbi 25.000 lakosú festővárosból 200.000 lakosú ipari várossá duzzasztották. Az új lakónegyedeket templom nélkül tervezték. A politikai változást követően alkalom kínálkozott a város nyugati részében egy katolikus templom felépítésére. A terv úgy készült, hogy a templom és plébánia egy épülettömbbe került. Az alapkőletétel 1991-ben történt. A templomot Reizer Pál püspök szentelte fel 1999. január 3-án. 1999. augusztus 1-tăl önálló plébánia lett.

Titulusa: Szent József
Plébános: Magász Jenő

Assisi Szent Ferenc Közösségi Ház

Cím: 430391 Baia Mare, str. Macului nr. 10., jud. Maramureş
Telefon: 0362-801508

 

A központ Nagybányán, a Hatvan városnegyedben az Assisi Szent Ferencről elnevezett Közösségi Házban van, melyet Schön­ber­ger Jenő püspök szentelt fel 2004. augusztus 20-án. A házban több szociális kisegítő program működik, melyeknek célja a negyedben élő, szociális problémákkal küszködő emberek megsegítése. A házban lévő kápolnát 2004. október 4-én Assisi Szent Ferenc emléknapján szentelte fel Schönberger Jenő püspök. 2005-2009. között Assisi Szent Ferenc plébániaként is működött.

Titulus: Assisi Szent Ferenc
Filiája: Farkasaszó, Assisi Szent Ferenc Közösségi Ház
Lelkészek: Fr. Florin Bogdan OFM Conv., Fr. Ienășcut Ioan OFM Conv. - minorita szerzetesek

Felsőbányai Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 435100 - Baia Sprie, P-ţa Libertăţii nr. 36., jud. Satu Mare
Telefon/fax: 0262-260988

Az egri regestrum 1333-ban említi a felsőbányai plébániát. 1547-ben a templom a protestánsok kezére került. 1690-ben a katolikusok visszaszerezték. 1846-ban lebontották a régi egytornyú templomot, és 1848-58 között új kéttornyú templomot építettek Tischler Albin zajtai plébános tervei alapján. A 6 mennyezeti freskót milánói művészek és Lotz Károly festették 1877-ben. A templom külső-belső felújítása 1980-84 között történt. 1997-ben a templomtető nagy részét újrabádogozták.

Titulusa: Nagyboldogasszony

Filiája: Giródtótfalu (Tăuţii de Sus)

Plébános: Veres Attila

Láposbányai Kisboldogasszony plébánia

Cím: 437346 - Băiţa, str. Principală nr. 399., jud. Maramureş
Telefon: 0262-294050

Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt. 1769-ben alapították újra. A templomot 1764-ben építették. 1803-ban újraépítették, és 1908-ban nagyobbították meg. 1997-ben új plébánia épület készült.

Titulusa: Kisboldogasszony

Filiái: Misztótfalu (Tăuţii Măgheruş)
Miszbánya (Nistru)

Plébános: Czumbil Wilhelm i.h. lelkész

Szinérváraljai Szeplőtelen Fogantatás plébánia

Cím: 435400 - Seini, P-ţa Unirii nr. 5., jud. Maramureş
Telefon: 0262-491486

Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt, majd 1753-ban újraalapították. A templom 1421-ben épült, majd 1848-ban újraépítették.

Titulusa: Szűz Mária Szeptlőtelen Fogantatása

Filiája: Iloba Handal (Handalu Ilbei)

Zugó (Zugău)
Barlafalu (Borleşti)

Plébános: Vass Loránd i.h. lelkész

 

 

 

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro