RO HU DE
Kategóriák
2019. október. 21.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Élet a hitben:
Nagykároly I. Esperesi Kerület
2010. 03. 8.     

 

Szatmári Főesperesség Nagykárolyi Főesperesség Máramarosi Főesperesség
Szatmári Esperesi Kerület Ugocsai Esperesi Kerület Erdődi Esperesi Kerület Nagykároly I. Esperesi Kerület Nagykároly II. Esperesi Kerület Nagybányai Esperesi Kerület Máramaros-szigeti Esperesi Kerület

 

 

Nagykárolyi főesperesség

Nagykároly I. esperesi kerület

Nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia

Nagykárolyi Fatima Szűz Mária plébánia

 

Börvelyi Tizennégy Segítő Szent plébánia

Domahida

Csanálosi Szent Kereszt Megtalálása plébánia

Csanáloserdő


Kaplonyi Szent Antal plébánia

Kálmándi Szent Anna plébánia

Mezőfényi Szent Mihály plébánia

Nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia

Cím: 445100 - Carei, str. 1. decembrie 1918 nr. 54., jud. Satu Mare
Telefon/fax: 0261-862149

Régi plébánia. Megszűnt 1540 körül. 1723-ban lett újraalapítva a piarista atyák vezetésével Mindenszentek tiszteletére. A mai templom 1769-1779 között épült. 1834-ben földrengés rongálta meg, majd Ybl Miklós terve alapján hozták helyre. A piaristák vezették a plébániát egészen 1983-ig, amikor meghalt az utolsó piarista plébános.

Titulusa: Kalazanci Szent József
Plébános: Ilyés Csaba
Spirituális: Simon Attila

Nagykárolyi Fatimai Szűz Mária plébánia

Cím: 445100 - Carei, Cart. M. Viteazul II. V 20/1, jud. Satu Mare
Telefon/fax: 0261-861550

A 70-es években épült tömbház-negyedben szükségesnek látszott egy új templom építése. Erre csak a politikai fordulat után nyílt lehetőség. Az építkezés 1991-ben kezdődött el. A tervet Günther Tibor mérnök készítette. A szentély berendezését H. Lukácsovits Magda tervezte. A fatimai szobor a svájci Fatima-Világapostolátus ajándéka. A templomot 1996. október 12-én szentelte fel Reizer Pál püspök, és két évre rá egyházmegyei kegytemplommá nyilvánította. 1999. augusztus 1-től plébániai rangra emelte. 1999. szeptember 23-ától a Románia Fatima-Világapostolátus központja lett. Web oldal: http://fatimaapostolatus.home.ro

Titulusa: Fatimai Szűz Mária
Plébános: Szilágyi János

Börvelyi Tizennégy Segítő Szent plébánia

Cím: 447050 - Berveni, str. Principală nr. 148.

Telefon: 0261-872297

A plébánia szerepel a pápai tizedjegyzékben 1332-ben. A hitújításkor megszűnt, és csak 1937-ben alapították újra. Temploma ugyanabban az évben épült. Új plébániát építettek 1981-82-ben.

Titulusa: A Tizennégy Segítő Szent

Filiája: Domahida

Plébános: Tzier Ernő

Csanálosi Szent Kereszt Megtalálása plébánia

Cím: 447340 - Urziceni, str. Principală nr. 180., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-874213

Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt, és csak 1721-ben alakult újra. 1725-ben egy kis templomot építettek, amelyet 1751-ben megnagyobbítottak. Ez 1832-ben leégett. Két évre rá újjáépítették, de 1861-ben ismét tűzvész áldozata lett. Három év alatt felépítették, és 1930-1934 között megnagyobbították.

Titulusa: Szent Kereszt megtalálása

Filiája: Csanáloserdő (Urziceni Pădure)

Plébános: Heinrich Antal

Kaplonyi Szent Antal plébánia

Cím: 447080 - Căpleni, str. Principală nr. 495., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-873004

A gróf Károlyi Sándor feljegyzései szerint Kaplonyban már 1080-ban bencés monostor állt a Szent Márton tiszteletére szentelt templommal együtt. 1711-19 között gróf Károlyi Sándor az ősi monostor és templom alapjaira új templomot építtetett, amit az általa idetelepített ferences rendnek adott az 1736-ban épült kolostorral együtt. Az 1834-es földrengés szinte teljesen elpusztította a kolostort és templomot. 1841-48 között Ybl Miklós terve alapján épült neoromán stílusban a mai templom. Boldogemlékű Hám János püspök áldotta meg Szent Antal tiszteletére. A gróf Károlyi család kriptáját egybeépítették a templommal. 1986-tól világi papok vezették a plébániát., majd 2008-ban visszatértek a ferences testvérek. 1991-ben történt a templom belső festése és a liturgikus tér átalakítása.

Titulusa: Páduai Szent Antal

Filiája: Kaplonyi Szent József templom

 

Házfőnök és plébános: fr. Tímár Asztrik OFM

Segédlelkész: Fechetă Jenő, fr. Jenő OFM

 

Lelkipásztori kisegítők: Bartalis Árpád fr. János OFM, fr. Mihály Zoltán OFM

 

1999-ben újabb templom épült a falu Nagykároly felé eső részében. Reizer Pál püspök szentelte fel szeptember 18-án Szent József, az egyház és a család védőszentjének tiszteletére.

Kálmándi Szent Anna plébánia

Cím: 447081 - Cămin, str. Principală nr. 197. 
Telefon: 0261-872741

Az 1748-es kánoni vizsgálati jegyzőköny tanúsága szerint Kálmánd lakosai reformátusok. A templomuk viszont valamikor a katolikusoké volt. Tehát a reformáció előtt plébánia volt. A középkorban épült templomot gr. Károlyi Anna vette el a reformátusoktól, és adta vissza a katolikusoknak. A kaplonyi ferencesek látták el a kálmándi filiát. 1803-ban a kálmándiak arra kérték az egri püspököt, hogy újra plébániai rangra emelje a községet. 1862-ben leégett a templom. A kegyúr 1866-ban újjáépíttette. 1982-ban épült az új lelkészi lak.

Titulusa: Szent Anna
Plébános: Néma Sándor

Mezőfényi Szent Mihály plébánia

Cím: 447135 - Foieni, str. Principală nr. 498., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-874620

Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt, majd 1720-ban visszaállították. A régi templom a XIV. században épült. Ezt átvették a protestánsok, majd 1720-ban ismét katolikussá lett. 1743-ban új templomot építettek. A mai templomot 1780-1785 között építették. A lelkészi lakás 1970-ben épült.

Titulusa: Szent Mihály arkangyal
Plébános: Czier István Csaba

 

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro