RO HU DE
Kategóriák
2020. augusztus. 11.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Mt 18,15-20

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Élet a hitben:
Nagykároly II. Esperesi Kerület
2010. 03. 8.     

 

Szatmári Főesperesség Nagykárolyi Főesperesség Máramarosi Főesperesség
Szatmári Esperesi Kerület Ugocsai Esperesi Kerület Erdődi Esperesi Kerület Nagykároly I. Esperesi Kerület Nagykároly II. Esperesi Kerület Nagybányai Esperesi Kerület Máramaros-szigeti Esperesi Kerület

 

Nagykároly II. Esperesi Kerület

Nagykárolyi Szentlélek plébánia

Gencs

Stella Maris kápolna

Csomaközi Szent István király plébánia

Kisdengelegi Szent Vendel plébánia

Érkörtvélyes


Mezőpetri Szent Erzsébet plébánia

Piskolt


Mezőteremi Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia

Iriny
Érendréd


Nagymajtényi Nagyboldogasszony plébánia

Gilvács
Domahida


Szaniszlói Kisboldogasszony plébánia

Reszege

Nagykárolyi Szentlélek plébánia

Cím: 445100 - Carei, B-dul 25. Octombrie nr. 12., jud. satu Mare
Telefon: 0261-864439

A plébánia 1943-ban alakult. Dr. Scheffler János püspök a Salvatoriánus atyákra bízta a plébánia vezetését, majd ferencesek, piaristák vezették. Jelenleg egyházmegyés pap irányítása alatt működik. Temploma a várostól kapott tágas épületben volt. Később egy lakóházba költöztek át. 1983-ban új, emeletes lelkészi lakás épült.

Titulusa: Szentlélek

Filiája: Gencs

Stella Maris kápolna

Plébános: Borota Ottó

Csomaközi Szent István király plébánia

Cím: 447262 - Ciumeşti, str. Principală nr. 317., jud. satu Mare
Telefon: 0261-821228

A plébánia már a XIII. században létezett, de a hitújításkor megszűnt. Először Mezőfény, majd Szaniszló filiája volt. 1840-ben lett újra önálló plébánia. A templomot 1815-ben építették, amely 1834-ben a földrengés áldozata lett. 1854-56 között építették újjá. Az orgona 1867-ből való. Az oltárképet és három másik képet Mezei József festette. A 15x10 méter nagyságú plafon-képet 1960-ban festette Lukácsovits Magda. 1984-ben történt a templom belső festése, 1985-ben pedig a külső renoválása.

Titulusa: Szent István király
Plébános: Starmüller Ferenc

Kisdengelegi Szent Vendel plébánia

Cím: 447241 - Dindeştiu Mic, str. Principală nr. 132.

A plébániát Dr. Scheffler János püspök alapította 1947-ben. A templom 1943-ban épült neogótikus stílusban. Az 1980-as évek elején megindult a lakosság kivándorlása Németországba, és így az egykor 700 lelkes faluban jelentősen lecsökkent a hívek száma. Az utóbbi években néhány moldvai csángó család telepedett le a faluban.

Titulusa: Szent Vendel

Filiája: Érkörtvélyes
Titulusa: Jézus Szent Szíve

Plébános: Tatár Zoltán János i.h. lelkész

Mezőpetri Árpádházi Szent Erzsébet plébánia

Cím: 447240 - Petreşti, str. Principală nr. 67.
Telefon: 0361-804988

A plébánia szerepel az 1332-es pápai tizedjegyzékben. A középkorban épült templomot a reformátusok elfoglalták. 1786-ban a katolikusok új templom építéséhez fogtak, amit 1834-ben földrengés rongált meg, de 1839-ben helyrehozták. 1859-ben építették a tornyot. 1974-ben épült a lelkészi lakás.

Titulusa: Árpádházi Szent Erzsébet

Filiája: Piskolt 
Titulusa: Gyümölcsoltó Boldogasszony

Plébános: Szinovácz György

Mezőteremi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia

Cím: 447325 - Tiream, str. Principală nr. 510., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-873617

A középkorban plébánia volt, amely a hitújításkor megszűnt. 1836-ban helyi lelkészség, 1860-ban pedig önálló plébánia lett. A középkori templom a mai plébánia helyén állt. Ez azonban kicsinek bizonyult, és ezért 1859-ben felépítették a mai templomot, amelyet Haas Mihály püspök áldott meg.

Titulusa: Szent Kereszt Felmagasztalása

Filiák: Iriny (Irina)
Érendréd (Andrid)

Plébános: Skurka Dezső

Nagymajtényi Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 447206 - Moftinu Mare, str. Principală nr. 48., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-868714

Web oldal: www.nagymajteny.ro

A plébánia már az 1332-es pápai tizedjegyzékben is szerepelt. A hitújításkor megszűnt, majd 1722-ben állították vissza. A Thököly felkeléskor, 1676-ban elpusztult a templom. A meghonosodott svábok 8 év alatt újjáépítették. Az 1791-es tűzvész idején a lángok martaléka lett. A jelenlegi templom 1795-ben épült fel. A főoltár tabernákuluma Hám János püspök ajándéka, amit Klobusiczky Péter Bécsben készíttetett a szatmári székesegyház számára. A templomot 1923-ban, majd 1959-ben renoválták kívülről. Belső festése 1979-ben történt. 1987-ben új plébánia épült.

Titulusa: Nagyboldogasszony

Filiák: Gilvács 
A templom 1888-ban épült.
Titulusa: Nepomuki Szent János
Családi házat alakítottak át kápolnává. 1989-ben tornyot építettek.
Titulusa: Szent Család

Plébános: Bíró Norbert

Szaniszlói Kisboldogasszony plébánia

Cím: 447260 - Sanislău, str. Principală nr. 1096., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-821214

Középkori plébánia, amely a hitújításkor megszűnt. 1800-ban állították vissza. 1816-1824 között épült a templom, amelyet az 1834-es földrengés megrongált. 1841-ben fejezték be a templom felújítását, majd 1925-ben a templom megnagyobbítását. Titulusa Szent György volt.

Titulusa: Kisboldogasszony

Filiája: Reszege 
Titulusa: Limai Szent Róza

Plébános: Luczás Lóránt

 

 

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro