RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 29.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Öröm a nagyböjtben
2012. 03. 20.     

Mint minden évben, a Piarista nővérek ez év március 18-án is a közösség alapítójára, Boldog Celestina Donatira emlékeztek.

 

Boldog Celestina Donati ünnepe idén az öröm vasárnapjára esett: öröm volt az égben, öröm volt a földön. Már néhány nap óta sorakoztatták, igazgatták bimbóikat a ház előtti virágok, és vasárnap reggelén a napsütés újra rájuk ragyogott. Eközben a ház falain belül is felébredt a derű. Izgatott készülődés vette kezdetét: vendéget vártunk, ünnepelni készülődtünk.

Reggeli előtt Gabica imádságával nyitotta meg Jutka nővér a napot: „Kérünk téged Celestina Donati anya, hogy segítsd ezt a házat továbbra is, és mindig boldogság legyen ebben a házban. Kérünk téged, hogy hallgasd meg az imánkat, és köszönjük, hogy mindig megsegítettél. Töltsd meg mindannyiunk szívét örömmel és boldogsággal, akik ebben a házban vagyunk!"

 

Ruppert József piarista atya Rómából hozta a kalazanciusi szellemiség és jóakarat egy-egy csokrát, hogy a nővérek lelkének válogatottan szép csokra mellé tegye. Sárközi Sándor piarista atya véletlen megjelenése is ajándéka lett ennek a különleges napnak.

 

Ruppert atya mutatta be a szentmisét. Szentbeszédében Nikodémus és Jézus találkozásának három meghatározó pontjára hívta fel a figyelmünket. Az első, Nikodémus főtanács előtti becsületes kiállása volt, amelynek fontos tanulsága, hogy a Jézust követő kereszténynek is becsületesnek kell lennie. Sosem lehet jó keresztény az, aki nem becsületes. A második sokatmondó eleme ennek a találkozásnak, hogy Nikodémus azt kéri Jézustól, hadd kereshesse fel Őt éjjel. S Jézus nem azt mondta, hogy jobb lenne egy másik időpontban találkozniuk. Hiszen a Szentírást 2012-ben olvasónak is tudnia, értenie kell, hogy Isten mindig megszólítható. S végül de ez előbbihez szorosan kapcsolódóan: bizony, lehetséges, hogy Isten nem azt adja, amit kérünk Tőle. Ezt akkor érthetjük meg jobban, ha tudjuk, hogy Ő mindig a javunkat akarja, s kivétel nélkül mindig aszerint is cselekszik. Ez erősebb, mint a mi szándékaink.

 

A prédikációt hallgatók tekintetéből ragyogó éber lelket a Kalazancius templom kórusának éneke emelte tovább a magasba, majd a nővérek leányai olvasták fel azokat a könyörgéseket, amelyek összefoglalták és Isten elé terjesztették Celestina anya e közösségének háláját és kéréseit. Ruppert atya elhozott Nagykárolyba egy kicsi keresztet. Ugyanis Celestina anya halálakor Mistrangelo érsek hosszan imádkozott a ravatalnál. Imádsága után a nyakában hordott keresztet levette és az anya homlokához érintette, majd visszavette a nyakába s haláláig viselte. Ez a kereszt volt Ruppert atya kezében, mikor megáldott bennünket a szertartás végén.

 

A szentmisét a naphoz méltó ebéd követte, melynek keretében köszöntöttük a névnaposokat, a Szent József nap előtt álló Ruppert atyát, az ezen a napon ünneplő Sándor atyát, valamint a ház lányai közül Krisztát, akinek születésnapját hagyományosan ezen az ünnepen tartjuk.

Az ebéd végeztével a lányok izgatottsága csak növekedni látszott. Hátra volt ugyanis még az eredményhirdetés. Hetekkel ezelőtt a házban pályázatot írtunk ki Celestina anya ünnepére készülve. Versek, imádságok, történetek, elmélkedések születtek, amelyek mind valamilyen módon Celestina anyához kapcsolódtak. A pályamunkák, melyeknek egy része a házban, másik része a nővérek vezette napköziben készült, sokféle értéket mutatott meg alkotóikból. A díjazottak között szerepelt Monci, kinek írása gazdag gondolatvilágú, gyönyörűen megfogalmazott, Gabica imádsága és Enci történetének személyes vonásai szívhez szólóak voltak, Kriszta tartalmas elmélkedést írt Celestina anya gondolatai, élete kapcsán, Lívia pedig több különleges ötlettel építette fel a munkáját. A napköziből Roli alkotása volt kiemelkedő - több oldalas verses történetével vett részt a vetélkedésben - de Melánia színes története és Dávid életrajzi elemeket beépítő pályázata is nagyszerű volt.

 

A lányok azonban talán még ennél is jobban várták a meglepetést: amikor énekkel, öleléssel köszöntötték a nővéreket.

A derű, az ünnep és a jó szándék mellé végül a béke angyala is megérkezett a házba. Hétköznapi helyére igazította a széket, az asztalt, eltette az ünnepi terítéket, és bíztató mosolyával erőt adott a nagyböjti mindennapok folytatásához.

 

A Piarista nővérek olasz nyelvű himnuszának sorai jutottak eszünkbe:

„Az éltető leheletünkben,

a testvérként nyújtott tenyérben,

egy imádságban élő anya szívében,

életre kel Isten terve!"

A Piarista nővérek írása

 


Celestina ünnep Nagykárolyban

 

Amióta a piarista nővérek jelen vannak Nagykárolyban, de főleg a négy évvel ezelőtti boldoggá avatás óta Boldog Celestina Donati is jelen van ebben a városban. Az idén nem volt semmi különösebb esemény: noviciátus kezdés, fogadalomtétel vagy egyéb, de még a liturgia sem engedte meg a megemlékezést, hiszen Nagyböjt negyedik vasárnapjára esett idén az alapító anya emléknapja. De azért mégis ünnepeltünk. Ünnepeltünk, mert ő az égi édesanyja 18 csillogó szemű kislánynak, a piarista nővérek védenceinek.

 

A 11 órás szentmisére Sárközi Sándor atya is megérkezett Csíkszeredából, pontosabban most Nagyváradról, ahol továbbképzést tartott keresztény pedagógusoknak. Szépen megtelt a piarista templom, az első sorokban a nővérek és az otthonhoz tartozó kislányok ülnek, de itt vannak sokan a Kalazanci Iskola tanárai és diákjai közül is. Indulás előtt, amíg a ministráns gárda a szentmise előtti imát mondja, kicsit mosolyogva de szeretetteljes emlékezéssel olvasom Szemes Feri bácsinak a ministránsokhoz írt és a templomba vezető ajtó fölött kifüggesztett rigmusait.

A liturgikus szabályok szerint a vasárnapi evangéliumról beszélek a prédikációban, Nikodémusról, aki éjjel kereste fel Jézust. Mit mond nekünk, mai keresztényeknek mindaz, amit róla a Szentírásból tudunk? De hát természetesen nem maradhat ki Celestina anya sem. Elmesélem, hogy 1925. március 18-án, amikor elterjedt az anya halálának híre, nem túlzás azt mondani, hogy egész Firenzét megrendítette ez a haláleset: - Meghalt egy szent! Celestina anya szent volt! - mondták az emberek. Testét felravatalozták, és három napig nyilvánosan látogatható volt; először egy a kapu mellett álló teremben, majd pedig a San Giuliano templomban. Itt tartotta gyászbeszédét Giovanozzi atya. Emberek özöne látogatta a kis kápolnát, minden korosztály és minden társadalmi rétegből jöttek leróni tiszteletüket. Meg akarták mutatni, milyen nagyra becsülték Celestina anyát, köszönetet akartak mondani, és magukkal vinni egy emléket róla, amelyet holttestéhez érintettek. Még Mistrangelo bíboros, firenzei érsek is eljött és hozzáérintette püspöki mellkeresztjét Celestina anya homlokához. Vajon testvéri gesztus volt ez? Vagy utolsó pásztori áldás? Hogy a későbbiekben a kereszt ne csak kereszt, hanem ereklye is legyen?

 

Nos, Mistrangelo végrendeletében mellkeresztjét a piaristákra hagyta és én most elhoztam magammal Rómából és megmutattam a híveknek. Ez a kereszt érintette a halott Boldog Celestina Donati homlokát. A szentmise végén ezzel adtam az áldást.

A szentmise után ünnepi ebéd a kislányokkal, majd megnézegetjük a Celestina pályázatra érkezett „műveket". Rajzok, montázsok, levelek, imák - meghatóan szép munkák - mindet a gyerekek készítették. A legjobbak oklevelet és kis ajándékot is kapnak. Nagy az öröm. Aztán a kislányok ajándéka következik a nővéreknek: vetített képek szép szöveggel.

Celestina anya boldog lenne, ha látná... Milyen érdekesek a mi Urunk útjai. Pár évtizede még úgy tűnt, hogy Nagykárolyból a piarista név végleg eltűnik. Az öregdiákok lassan meghalnak, mi pedig nem tudunk ide visszatérni. És lám: városszerte ismert a piarista nővérek neve, egy katolikus szellemű iskola pedig rendalapító Kalazancius szentatyánk nevét viseli és szellemét próbálja követni.

„Constantes estote..."

Ruppert József piarista atya írása

 

Ide klikkelve letöltheti a gyerekek által összeállított prezentáció pdf változatát!


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro