RO HU DE
Kategóriák
2020. március. 31.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. Mt 26,14-25

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Élet a hitben:
Osztatlanul, egészen
2017. 04. 13.     

A mi születésünk Jézus minket szerető, irgalmas szívében van elrejtve - mondta papjainak Schönberger Jenő püspök nagycsütörtök délelőttjén, a Székesegyházban.

 

Az egyházmegye minden papja hivatalos volt nagycsütörtök délelőttjén a szatmárnémeti Székesegyházban, amikor Schönberger Jenő püspök szentmisében megáldotta a következő egy esztendőben használatos olajakat, a papság tagjai pedig megújították a szentelésükkor tett ígéreteiket.

 

Az áldozatbemutatás elején a püspök nagy kegyelemnek nevezte, hogy évről évre együtt adhatnak hálát a meghívásért, kiválasztottságért, megtartásért, az ő irgalmas szeretetéért. Szentbeszédében aztán a papság hivatásának származásán elmélkedett: "Az evangéliumban olvassuk, Jézusnak megesett a szíve az elcsüggedt embereken. A második isteni személy emberré lett szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív megesett rajtunk, embereken. Nagyon sok lelki író szerint Jézusnak ez az istenemberi érzése tulajdonképpen a keresztény papság születésének a momentuma. Ekkor szólt az apostolainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 'Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásához' (Mt 9,37-38). Kedves Paptestvérek, innen kell, hogy származtassuk a mi hivatásunkat. Jézus lelkében mintegy vihart kavar az együttérzés és felszakította benne a gondolatot, hogy legyenek férfiak, papok, akik az emberekhez küldetnek, Jézus lelkületével vezetik őket. (...) A mi kiválasztottságunk különös dolog. Mi nem úgy kapcsolódunk az Úr Jézushoz, Istenhez, mint a szentségi házasságban élő házastársak és nem is úgy, mint ahogyan a szerzetesek. Hiszen a mi születésünk Jézus minket szerető, irgalmas szívében van elrejtve. És mit kíván Jézus? A mi szívünket kéri osztatlanul, egészen. Ez pedig olyan feladat, amit egy egész életen keresztül tanulnunk és gyakorolnunk kell."

Szentbeszéde végén emlékeztette híveit a papokért történő imára: "Kérlek, sokat imádkozzatok, első sorban plébános atyáitokért, egyházmegyénk papságáért, a világon élő minden papért és értem is, minden püspökért, a Szentatyáért különösképpen."

 

A homíliát követően a papság a püspökkel közösen megújította a szenteléskor tett ígéreteket, a szentmise pedig az Eukarisztia liturgiájával folytatódott. Az eukarisztikus ima végén a püspök megáldotta a betegek olaját, az áldozás utáni könyörgést követően pedig a keresztelendők olaját és a krizmát. A szent olajakat átvitték a püspökségre, ahol a papok magukhoz vehettek ezekből megfelelő mennyiségben a következő egy éves szolgálatukhoz.

Nagycsütörtökkel megkezdődött a szent három nap. A szatmárnémeti Székesegyházban a továbbiakban, csütörtök este héttől az eukarisztia alapításának - az utolsó vacsora - emlékére mutatnak be szentmisét, pénteken délután három órától keresztúti ájtatosságot tartanak, este héttől pedig nagypénteki szertartás lesz passióénekléssel. Nagyszombaton reggel héttől látogatható az Oltáriszentség a szentsírnál, a feltámadási szertartás pedig este fél kilenctől kezdődik - a végén körmenet és ételszentelés lesz. Vasárnap is megszentelik még a Székesegyházban a húsvéti eledeleket, a reggel hét órai szentmise keretében. Azt követően reggel kilenctől, délelőtt tizenegytől és este hattól mutatnak be ott szentmiseáldozatot.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro