RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 2.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene? Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Mk 12,18-27

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Ötszázkilencven éves templom
2011. 12. 5.     

Csütörtökön ünnepli búcsúját az ötszázkilencven éves szinérváraljai templom.

 

Nagy évfordulót ünnepel idén a szinérváraljai Szeplőtelen fogantatás templom, hiszen ötszázkilencven év telt el azóta, hogy megépítették. Ez alkalomból rendezvénysorozatot tartottak, melynek részeként „A mi templomunk" címmel a gyerekeknek rajzversenyt rendeztek, „Magyarságunk a szórványban" címmel szórványtengely találkozót, vetélkedőt és előadásokat a városról, november 30-án pedig „A Római Katolikus Egyház múltja, jelene és jövője" címmel, a hit kérdéséről kerekasztal beszélgetést.

 

A december 8-i búcsú mindezek kiteljesedése lesz, amikor Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök délelőtt tizenegy órától szentmisét mond, a csaknem száz évvel több, mint félezer éves templomban.

Alább a Szatmári Egyházmegye 2006-ban kiadott Jubileumi Sematizmusából idézzük fel a szinérváraljai templomra vonatkozó részt:

 

„Szinérváralja plébániája az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékek készítésekor az Egri Egyházmegyéhez tartozott. Feltételezett templomáról semmit sem tudunk. Az 1748. évi kánoni vizsgálati jegyzőkönyv a templom falába vésett évszám alapján 1421-re teszi elkészültének időpontját. Az egyházmegye 1864-es évkönyve szerint építtetője Szinérvár birtokosa, Báthory Zsuzsánna.

A XVI. században a falu neves szülötte, Erdősí Sylveszter János tevékenysége révén a reformáció terjesztésének egyik szellemi központja volt. Szinérváralja lakosai elfogadták a hitújítás tanait, az 1421- ben épült katolikus templomát és a plébánia épületét 1753-ig használták.

A katolikus hitélet XVII. századi megújulása a jezsuiták missziós tevékenységének köszönhető. Szinérváraljára jártak a Szatmáron és a Nagybányán megtelepedett jezsuiták is P. Jakab Mihály és P. Kövér András.

P. Kövér András Szinérváralján missziós állomást létesített, házában kápolnát állított fel és ott misézett. A Nagybányán 1748-ban kánoni vizsgálatot tartó Barkóczy Ferenc egri püspök megtekintette a szinérváraljai misszót, a híveknek megígérte, hogy visszaszerzi számukra a templomot és plébániát állít fel. Ez 1753-ban megtörtént. A július 2-án visszakapott templomot Kalcsa András plébános Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelte fel.

A plébánia újraalakulása után a Szinérváralján birtokkal rendelkező minorita rend szerzetesei is segítettek a plébánosnak lelkipásztori munkájában. Az 1870-ben újraszentelt templomot Schmecz Ignác kanonok Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelte fel. Szinérváralján 1983-85 között új plébániaépületet építettek. (...) Szinérváralja plébániatemplomában népmissziót tartottak 1923-ban, 1932-ben, 1943-ban és 1946-ban. A XX. században mindvégig működött a Rózsafüzér-társulat, az Oltáregylet, az 1930-as években a Szívgárda, a Katolikus Legényegylet, 1940-es évek elején a Mária-kongregáció. 2002 után alakult meg a Mária-Légió csoportja. A plébánia területén a Szatmári Irgalmas Nővérek 1933-1948 között elemi iskolát és óvodát működtettek."

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro