RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 1.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Pasztorális Iroda
2010. 03. 10.     

Pasztorális Iroda (PI) működési szabályzata

1. Cél

 • Konkrét segítséget nyújtani az Egyházmegyei Zsinat életbe való átültetésében, mely az Egyházmegye II. Vatikáni Zsinat szellemében történő megújulását célozta meg.
 • Az egyházmegye területén megvalósuló lelkipásztori programok figyelemmel kísérése, egybehangolása (pasztorális terv témája).
 • Felkérés esetén együttműködés és segítségnyújtás a programok megvalósításában.

 

2. Munkatársak

A PI vezetője egy a püspök által erre kinevezett személy. Munkatárs a püspökségen belül működő lelkipásztori irodák munkatársai. Ezen túl a PI szorosan összedolgozik az egyházmegyei intézmények felelőseivel.

 

3.      Működés/Kommunikáció

Működésének alapja a kommunikáció és az információk hiteles kezelése. A kommunikáció és az információcsere egyrészt a munkacsoportok között, az egyházmegyei lelkipásztori irodák, az esperességek és a plébániák között történik.

Tartja a kapcsolatot a PT munkacsoportjainak felelőseivel, informálódik a munkacsoportok tevékenységéről, ezek találkozóiról.

 

4.      Konkrét feladatok

 • Előkészíti a PT gyűléseken megtárgyalandó problémákat ill. a gyűlések menetét.
 • Összegyűjti és rendezi a PT gyűléseken, valamint a munkacsoportok találkozóin készített jegyzőkönyveket. Ezek alapján igyekszik összehangolni a kettő munkáját, segít mindezt átvinni az egész egyházmegyei lelkipásztori munkába. Vagyis kísérő és segítő szerepet tölt be a PT és a munkacsoportok mellett.
 • Összegyűjti, egybehangolja a különböző intézmények, irodák, munkacsoportok által a PI-nek beküldött éves terveket.
 • Az átfedések elkerülése végett, figyelemmel kíséri, és szükség esetén összehangolja, a pasztorális területen dolgozó különböző intézmények, irodák programjait.
 • Tematikailag irányt ad, és ezzel összehangolja a különböző pasztorális területek munkáját.
 • A PT irányelveinek megfelelően ill. annak munkáját előkészítve majd kivitelezve éves pasztorális tervet készít közösen a PT tagjaival.
 • Igény esetén segít a munkacsoportok szervezte ill. kezdeményezte programok szervezésében, vagy akár kivitelezésében.
 • Koordinálja az egyházmegyei szintű ill. igény esetén a regionális szintű lelkipásztori programokat.
 • Segít a rétegpasztorációban dolgozó különböző intézményeknek, irodáknak az egyházmegyei pasztorális terv implementálásában.
 • Időközönként ellátogat - akár meghívásnak eleget téve - plébániákra, hogy reális képet kapjon az egyházmegyében folyó programokról, pasztorális tevékenységekről. Teheti ezt munkacsoport vezetőkkel közösen is, ügyelve viszont arra, hogy ne legyen e látogatásoknak ellenőrzés íze.
 • Konkrét segítséget nyújt a plébániáknak azon lelkipásztori területeken, amelyeken a plébánia ezt igényli. Lehet ez - pályázat esetén - anyagi segítség, segédanyag, vagy akár szervezés.
 • Szorgalmazza a plébániaszinten történő pasztorális tanács létrejöttét.
 • Kapcsolatot tart más bel- és külföldi Lelkipásztori Intézetekkel.

 

5. Kivitelezés

A felsorolt feladatok közül bármely feladatának is tegyen eleget a PI, történjen ez mindig egységben az Egyházmegye mindenkori püspökével. Maradjon kapcsolatban és összhangban a PT tagjaival és a munkacsoportokkal.

 

Szatmárnémeti, 2014. február 19.

Schönberger Jenő

püspök

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro