RO HU DE
Kategóriák
2020. július. 3.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Élet a hitben:
Szatmári Esperesi Kerület
2010. 03. 8.     

 

Szatmári Főesperesség Nagykárolyi Főesperesség Máramarosi Főesperesség
Szatmári Esperesi Kerület Ugocsai Esperesi Kerület Erdődi Esperesi Kerület Nagykároly I. Esperesi Kerület Nagykároly II. Esperesi Kerület Nagybányai Esperesi Kerület Máramaros-szigeti Esperesi Kerület

 

Szatmári Főesperesség

Szatmári Esperesi Kerület

Szatmárnémeti Székesegyházi plébánia

Szatmárnémeti Zárda templom
Szatmárnémeti Szent József templom

Szatmárnémeti Kálvária templom

Szatmárnémeti Szent János plébánia

Szatmárnémeti Szent Antal plébánia

Kakszentmárton


Szatmárudvari

Batizi Szent József plébánia

Batizgombás

 

Lázári Szent László plébánia

Nagypeleske
Sár

Mikolai Szűz Mária Királynő plébánia

Egri
Szárazberek
Sándorhomok

Szamosdarai Nagyboldogasszony plébánia

Pusztadaróc
Atya

Szatmárnémeti Székesegyház plébánia

Cím: 440014 - Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr. 20.
Telefon: 0261-714564

Szent István király idején Szatmár megye egyházilag az 1009-ben alapított erdélyi püspökség joghatósága alá tartozott. A szatmári főesperességet először a váradi Regestrum említi 1213-ban. Első temploma az ispáni vár közelében volt, első hívei valószínűleg bajor telepesek (is) voltak. Később templom épült a XVII. századi csillagvár területén is, majd ennek rombadölte után 1786-1798 között megépült az új plébániatemplom, a mai püspöki székesegyház eldője.
A plébániatemplomot báró Fischer István püspök emelte püspöki székesegyházi rangra. Ekkor nagyítatta meg, lebontatta homlokzatát és északi oldaláról a tornyot, majd új homlokzatot, ennek oldalán két 40-40 méter magas kupolás rotundával díszített tornyot építtetett. A sekrestye, fölötte az oratórium és a kripta építését Klobusiczky Péter püspöksége idején fejezték be. A templom végső, mai alakját Hám János püspöksége alatt nyerte el.

Titulusa: Urunk mennybemenetele
Plébános: Hársfalvi Ottó
Segédlelkész: Leabu Marius

Jézus Szíve német és román nyelvű személyi plébánia - Kálvária templom

440014 - Satu Mare, str. M. Eminescu nr. 3.

A vár megszűnése után is Doboló dombnak nevezett magaslaton Hám János püspök 1844-ben felépítette a két tornyú Kálvária kápolnát. Tervét Tischler Albin csanálosi plébános készítette. 1907-1909 között teljesen átépítették. Az új templom kereszthajós, neogótikus stílusú. A Jézus Szíve tiszteletére szentelt templom gondozását Szatmár püspöke a Jézus Társasága szerzetesrendre bízta.

Titulusa: Jézus Szent Szíve
Német plébános: P. Orbán Mihály SJ
Román plébános: P. Julian Budau SJ

Zárda templom

Cím: 440114 - Satu Mare, str. Stefan cel Mare nr. 13.

Az 1836-ban megkezdett templom építése 1842-ben fejeződött be. Ez egyben a Hám János püspök által alapított szerzetesrend, a Szatmári Irgalmas Nővérek Kongregációjának alapítási éve. Az oltárképet Pesky József festette 1845-ben.

Titulusa: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
Templomigazgató: Dr. Hankovszky Ferenc

Szent József templom

Cím: 440078 - Satu Mare, Calea Traian nr. 31.

A volt Irsik árvaház temploma 1913-ban épült.

Titulusa: Szent József

Ellátja: a Székesegyház plébánia

Szatmárnémeti Szent János plébánia

Cím: 440073 - Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 40.
Telefon: 0361-808387

A templomot Hám János püspök kezdte építeni. Csak 1906. november 1-én szentelte fel Boromisza Tibor püspök. Festési stílusa vidékünkön egyedülálló. 1913. augusztus 26-án készült el a zárdaépület, és ugyanabban az évben szeptember 28-án a püspök a templommal együtt átadta a ferenceseknek. 1967 óta egyházmegyés papok vezetik a plébániát. A templom külsejét 1988-ban, belülről pedig 1998-ban renoválták.

Titulusa: Szent János apostol és evangélista
Plébános: Solomayer Sándor

Szatmárnémeti Szent Antal plébánia

Cím: 440110 - Satu Mare, str. Botizului nr. 38.
Telefon: 0361-406209

Eredetileg a Szent János plébániához tartozott. 1933-34-ben kápolnát építettek, hogy a híveknek ne kelljen olyan messzire menniük a szentmisékre. Az 1970-es árvíz súlyosan megrongálta. 1977-83 között épült fel a mai templom. Belső berendezését Lukácsovics H. Magda tervezte. 1993-tól lett önálló plébánia.

Titulusa: Páduai Szent Antal

Filiái: Szatmárudvari (Odoreu)
Temploma 1984-ben épült. 
Titulusa: Urunk Színeváltozása

Kakszentmárton
Plébános: Jakab Norbert

Batizi Szent József plébánia

Cím: 447065 - Botiz, str. 1 Teilor nr. 8. jud. Satu Mare
Telefon: 0261-774102

A plébániát 1925-ben alapították. Új templom épült 1995-ben.

Titulusa: Szent József

Filiája: Gombáspuszta (Ciuperceni) 
Temploma 1936-ban épült. 
Titulusa: Sz. Péter és Sz. Pál apostolok

Plébános: Dr. Schupler Tibor

Lázári Szent László plébánia

Cím: 447170 - Lazuri, str. Principală nr. 173.
Telefon: 0261-753220

A plébánia már 1334-ben szerepel a pápai tizedjegyzékben. Következésképpen temploma is volt. 1548-ban a község lakossága áttért a református vallásra. Hám János püspök 1837-ben ismét plébániai rangra emelte Lázárit. A templom Hám János és Bíró László püspökök adományából épült, Sckultéty János építész vezetésével. 1842. december 2-án szentelték fel. Az oltárkép 1910-ben készült. A falfestményeket 1936-ban Tóth Gyula készítette. 1971-ben állították fel a szembe-oltárt. 1992-ben renoválták a templom belsejét. Ekkor új vasablakok és új padok is kerültek a templomba.

Titulusa: Szent László király

Filiái: Nagypeleske (Peleş)
Új kápolna épült 1984-ben.             
Titulusa: Szent József
Kissár (Noroieni)
Új kápolna épült 1997-ben. 
Titulusa: Fatimai Szűz Mária

Plébános: Baumann István

Mikolai Szűz Mária Királynő plébánia

Cím: 447195 - Micula, str. Principală nr. 90., jud. Satu Mare
Telefon: 0361-427525

Már a középkorban plébánia volt, de a hitújításkor megszűnt. A XVIII. századtól Szatmárnémetinek volt a filiája, majd Zajtának, Lázárinak, Kökényesdnek. 1947-től ismét plébánia. A mostani templom 1926-ban épült Erdei Gyula szatmári építészmérnök tervei alapján. Ilosvay Lajos kanonok szentelte fel 1926. nov. 14-én.

Titulusa: Szűz Mária Királynő

Filiák: Egri (Agris)
Új templom épült 1995-ben. 
Titulusa: Árpád-házi Szent Erzsébet
Szárazberek (Bercu)
Új kápolna épült 1998-ban. 
Titulusa: Maximilian Kolbe
Sándorhomok (Nisipeni)
Új kápolna épült 1981-ben. 
Titulusa: Urunk színeváltozása

Plébános: Antku István

Szamosdarai Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 447130 - Dorolt, str. Principală nr. 154., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-751356

Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt. 1739-ben ismét plébánia. Templomát 1739-ben Báró Thoroczkay Boldizsárné, Serédy Klára adta vissza a katolikusoknak.

Titulusa: Nagyboldogasszony

Filiák: Pusztadaróc (Dorolţ)
Titulusa: Szent József, a munkás
Atya (Atea)

Titulusa: Szentlélek

Plébános: Molnár Eduárd Gábor

 

 

 

 

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro