RO HU DE
Kategóriák
2020. július. 3.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Élet a hitben:
Pünkösdi búcsúk az Egyházmegyében
2016. 05. 12.     

A szatmárnémeti, nagykárolyi és az atyai Szentlélek templomok ünneplik búcsújukat Pünkösd vasárnapján.

 

Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt Szűz Máriára, valamint az apostolokra - ennek emlékére tartja pünkösd ünnepét az egyház. Húsvéthoz kapcsolódva pünkösd is mozgóünnep, elnevezése a görög pentekosztész, azaz "ötvenedik" szóból származik, ez az ünnep ugyanis a húsvét utáni ötvenedik napon van.

 

A Szentlélek kiáradása új tartalommal töltötte meg pünkösd napját a keresztények számára: „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre" (ApCsel 2,1-3). Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a maga nyelvén megérti.

 

A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőző szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták. A lángnyelveket égő golyócskák jelképezték, melyeket a templom padlásáról eresztettek alá a hívek közé. Pünkösd vasárnapján, illetve az ünnephez közeli hetekben tartják a bérmálkozásokat, amely a katolikus egyházban, a kereszténységben „nagykorúvá válást" jelenti.

 

A Szatmári Egyházmegyében május 15-én, Pünkösd vasárnapján a szatmárnémeti-, a nagykárolyi- és az atyai Szentlélek templomok ünneplik búcsújukat. Nagykárolyban vasárnap, fél tizenkettőtől várják a híveket a búcsúmisére, melyen Simon Attila, a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa mond szentbeszédet.

Atyán délután kettőtől lesz a búcsúmise, melynek keretén belül Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosa prédikál.

A szatmárnémeti Szentlélek templom búcsúját három napos felkészülési idő, triduum előzi meg - csütörtökön, pénteken és szombaton este hat órától kezdődnek a szentmisék, melyekben Barta Barnabás, a szatmárnémeti Székesegyház plébánia segédlelkésze tart elmélkedéseket. A búcsúmisére ezek után, vasárnap este hat órától kerül sor, Papellás István, a szatmárnémeti Szent Család egyházközösség plébánosa szentbeszédével.

2015-ben így ünnepelték a búcsút a szatmárnémeti Szentlélek templomban


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro