RO HU DE
Kategóriák
2020. február. 28.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Élet a hitben:
Szeretettel meg lehet változtatni a világot
2014. 08. 25.     

A piarista nővérek nagykárolyi letelepedésének tíz éves évfordulóját ünnepelte a közösség augusztus 24-én.

 

A Kalazanci Szent József templom búcsújára felvezető triduum harmadik napján, vasárnap este hét órától adtak hálát a piarista nővérek, a nagykárolyi letelepedésük óta eltelt tíz évért. A hívekkel telt templomban a nővérek tisztelői, barátai, segítői előtt Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök mutatott be a jelenlevő paptestvéreivel szentmisét. A bevonulást követően hálát adott a kegyelmekért, amelyek a piarista nővérek közvetítésével érték a közösséget, emlékezett a tíz évvel ezelőtti letelepedésre, az azóta eltelt időre, annak eseményeire - a család típusú gyermekotthon és a napközi megalapítására, fejlődésére - valamint a kongregáció 125 éves évfordulójára.

Ft. Ruppert József piarista atya, prédikációjában a triduum elmélkedéseit folytatva, az Istennel való találkozásról beszélt. Mint kiemelte a szeretetnek kell dominálnia bennünk, a krisztusi szeretetnek kell irányítania az életünket. „Ha magunkat tisztességes embernek készítjük és megtaláljuk a szeretetben a harmóniát az embertársainkkal, akkor meg kell találnunk a helyes kapcsolatot az Istennel is, és ez talán a legfontosabb. (...) Mindannyian érezzük, hogy az Istennel való találkozásnak a legszebb és legismertebb formája az imádság. Csak sokszor nem tudjuk, hányszor vagy mikor kell imádkozni?  Ha úgy érezzük, kötelező, akkor már nem is igazi imádság, az ugyanis szeretetből kell, hogy történjen, ahogy az anya a gyermekére szokott gyakran gondolni. A fontos, hogy találkozzak lélekben Istennel. De Ő annyira szeretett minket, hogy egészen közvetlen módon akart velünk kapcsolatban maradni, és aki ott van a szentmisén, az az Úr testét kapja meg a szentáldozásnál. De a szentgyónásban is találkozunk Vele, amikor megvalljuk bűneinket a javulás szándékával, nagyon sokan pedig a szenvedésben találják meg Istent: rádöbbennek, hogy valóban egy test tagjai vagyunk, és ha az egyik szenved, a másik is szenved vele, és a szenvedéseket felajánlhatjuk másokért, hogy nekik könnyebb legyen. A testvéri szeretetnek milyen gyönyörű példája ez... És hát, testvérek, a legnagyobb lehetőség a találkozásra Istennel, túl az imádságon és a szentségeken, amikor eljön az életünk vége. Az emberek nem szeretnek beszélni a halálról, pedig ez elkerülhetetlen, nem egy tragédia, nem valaminek egy szörnyű vége, hanem egy boldog kiteljesedésnek a kezdete. Ne feledjük, amit Jézus mondott, hogy Ő velünk marad minden nap, az világ végezetéig."

Szentbeszéde végén a piarista nővérek tanúságtételét emelte ki: „A nővérek ünnepén hálát adunk azért, hogy a szeretet csodájával egy kicsit megváltoztatták ezt a várost és tanúságot tettek arról, hogy szeretettel meg lehet változtatni a világot. Válaszoljunk nekik azzal, hogy megpróbálunk jobb keresztényekké lenni, a szeretet nagy példáját látva, önmagunk átalakításával, jobbá tételével, Krisztusi szeretettel, komoly, imádságos élettel készülünk és élünk ezen a világon."

 

Az áldozás után Tünde nővér imában adott hálát az eltelt időért, Schönberger Jenő püspök elismerő oklevelet adott át a piarista általános rendfőnöknőnek köszöntve a kongregációt évfordulója alkalmából, valamint a nagykárolyi nővéreknek, megköszönve a tíz éves szolgálatot és az áldozatokat. A közösség virágokat adott át a nővéreknek, a búcsúnyeréshez szükséges imák közös elmondása után pedig, a templomból kilépve még sokan odaléptek Judit nővérhez, megszorítani a kezét.

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro