RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 2.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene? Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Mk 12,18-27

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Szülőfalujában ünnepelt
2011. 09. 14.     

A búcsú alkalmával Sárközújlakon is megünnepelte ezüstmiséjét Ft. Merlás Tibor, a település szülötte.

 

Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén teljesen megtelt helybeli és környékbeli hívekkel a sárközújlaki templom. A búcsúra minden évben sokan érkeznek, ám idén talán két okból még többen jöhettek: hogy jelen legyenek a százéves templom ünnepén, és részt vegyenek a település szülötte, Ft. Merlás Tibor ezüstmiséjén. Merlás atya ugyanis az ünnepi alkalommal Sárközújlakon is hálát adott papságának eltelt huszonöt esztendejéért.

 

A szentmisén jelen volt Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök is, aki az ezüstmise miatt rendkívülinek nevezte az idei búcsút, és kérte a jelenlevő paptestvéreket és híveket, vele együtt adjanak hálát, és kérjék a Jóistent, hogy a következő években is mindig ott legyen Merlás atya életén, papi szolgálatán áldása.

 

Ft. Merlás Tibor - a szatmárnémeti Szentlélek egyházközösség plébánosa - bevezetőjében visszagondolt a sárközújlaki templomban huszonöt évvel ezelőtt történt primíciájára, és azokra a személyekre, akik segítették hivatása megtalálásában. „Emlékek és élmények sokasága elevenedik meg bennem. Itt vannak velem és bennem gyermekkorom csodálatos élményei a hittanórákról, Vajda Imre atya közvetlenségéről - ő keresztelt meg és kísért az első áldozáshoz, a bérmálás szentségéhez -, visszaemlékszem Merk Mihály atya a sarkából mindent kiforgató lelkesedésére... Iskolásként, vasárnaponta öt szentmisére is elkísértük Merk atyát - három szentmise volt itt a templomban, két szentmise a fíliákban. Akkoriban nagyon sokan papok akartunk lenni, példaképünk volt. (...) Ebben az időben fogant meg bennem a papi hivatásnak a gondolata, amelyért különös képen is hálás vagyok. Nagy hálával gondolok továbbá Áib Sándor atyára - idén tizenöt esztendeje, hogy eltávozott közülünk -, aki elindított és kísért hivatásom útján. (...) A mai ünnepi és hálaadó szentmisében első sorban az ő személyes példájukat, hűségüket, elkötelezettségüket szeretném megköszönni az Istennek."

 

Prédikációjában, Merlás atya a templom fontosságára irányította a figyelmet. Mint mondta, a sárközújlaki templom eltelt száz esztendejében benne van az ott élők múltja is: „Azok az esztendők ehhez a faluhoz - akkor még falu volt -, ehhez a közösséghez, és természetesen ehhez a templomhoz kötnek bennünket. (...) A mai búcsúünnep figyelmünk középpontjába állítja a templomot, amely kövekből és téglákból áll, fundamentummal, falakkal és tetővel rendelkezik. Sokat töprengtem rajta, hogy ha ebben a faluban, immár városban, meg kellene nevezni egy épületet, akkor melyik lenne az? Gondolom, hogy származásotok és neveltetésetek okán sokan éppen ezt a templomot jelölnétek meg. Hiszen lelkiségetek kialakulásában meghatározó szerepe van. Innen indult istengyermeki életünk a keresztség szentségében, itt sajátítottuk el a keresztény hit alapismereteit, itt raktuk le azokat az alapokat és pilléreket, amelyekre építhettünk a múltban, itt kaptuk azt az erkölcsi értékrendet, amely mindig, mint iránytű mutatott utat számunkra, bárhol éljünk is. E templom számunkra, számotokra felbecsülhetetlen kincs."

 

A szentmise végén Ft. Dudás Miklós sárközújlaki plébános is méltatta ezüstmisés paptestvérét, a közösség fiatal tagjai virággal, verssel köszöntötték őt, Merlás atya pedig ezüstmisés áldásában részesítette a híveket.


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro