RO HU DE
Kategóriák
2020. június. 4.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Mk 12,35-37

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Élet a hitben:
Templombúcsúk a hétvégén
2011. 08. 4.     

Pénteken Havas Boldogasszony, szombaton Urunk színeváltozásának ünnepe lesz.

 

Havas Boldogasszony ünnepe eredetileg a Szűzanya római főtemplomának, a négy patriarchalis bazilika egyikének - Beata Maria Virgo ad Nives, ismertebb olasz nevén Santa Maria Maggiore - fölszentelési évfordulója. A középkori Rómában szokás volt, hogy Mária-ünnepeken a Santa Maria Maggiore-bazilikában mise közben hófehér rózsaszirmokat hullajtottak a hívek közé. Ez abból a legendából táplálkozik, miszerint egy gyermektelen, dúsgazdag jámbor házaspár templomot akart építtetni. Mária forró nyári éjszakán megjelent álmukban és tudtukra adta, hogy oda építsék, ahova másnap reggel hó esik. Ugyanezt az álmot látta Liberius pápa is. A hó az Esquilinus hegyére hullott, a templom fel is épült. Ez a legenda azután a Mária-ünnep már említett „havi" nevét is ihlette.

 

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a Mezőfény kápolna van a Havas Boldogasszony tiszteletére szentelve. Búcsújára 5-én pénteken este nyolc órától Ft. Ulmer Mihály mezőteremi plébános celebrálásával kerül sor.

 

Urunk színeváltozásának ünnepe a Tábor-hegyi megdicsőülésre fordítja figyelmünket, amikor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és külön fölvitte őket egy magas hegyre. Ekkor színében elváltozott előttük, ruhái fényesek lettek, ragyogó fehérek, mint a hó. A hegyen megjelent nekik Illés és Mózes akik Jézussal kezdtek beszélgetni. Péter a csoda hatására azt kérte Jézustól, hadd maradjanak ott: ,,Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" (Lk 9,33). Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok" (Lk 9,35). Mire körülnéztek, már senki mást nem láttak a közelükben, csak Jézust.

A Tábor-hegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban III. Kallixtus pápa rendelte el hálaünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a magyar seregek, 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök felett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó.

 

Urunk színeváltozása a szatmárudvari és a sándorhomoki templomok titulusa. A sándorhomoki búcsúra augusztus 6-án szombaton tizenegy órától Czibere Zsolt egri egyházmegyés diakónus szentbeszédével kerül sor.

 

Szent Dónát ünnepét augusztus 7-én ünnepli az egyház. Szent Donát számos borvidéken szőlővédőszent. Donát ókeresztény püspök (egyes források szerint katona) volt, aki a közép itáliai Arezzo püspökeként 362-ben szenvedett mártíromságot. A legenda szerint Donát kezéből egy mise alkalmával a pogányok kiütötték a szent kelyhet, ami a földre esett és darabokra tört. Donát összeszedte a kehely szilánkjait, szomorúan az oltárra helyezte, majd imádkozni kezdett. Kis idő múlva a kehely darabok összeforrtak és Donát kezében ismét egyé váltak. Amikor 1652-ben ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki Münstereifel városába vitték, a kísérő papot villámcsapás érte, de semmi baja nem történt. Ezt a csodát Szent Donát közbenjárásnak tulajdonítják. Éppen ezért Szent Donáthoz különösen az elemei károk ellen fohászkodnak (villámcsapás, jégeső). Kultusza a Rajnai borvidéken a legerőteljesebb. Szent Donát szobrát főként a szabadban, utak mentén emelték, máskor sokalakos Mária-oszlopokon, Szentháromság-emlékeken szerepel.

 

A Szatmári Egyházmegyében az erdődhegyi és a Túrterebes hegyi kápolnák titulusa Szent Dónát. Ennek megfelelően Erdődhegyen augusztus 7-én vasárnap délelőtt tizenegy órától Ft. Récsei Norbert szentbeszédével tartják a búcsúmisét, míg Túrterebes hegyen szintén vasárnap déli tizenkét órától Ft. Lapka József, a Kis Szent Teréz plébánia augusztustól kinevezett segédlelkésze mutatja be a legszentebb áldozatot.

Sándorhomoki kép

 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro