RO HU DE
Kategóriák
2020. október. 1.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Lk 10,13-16

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Élet a hitben:
Piarista Nővérek
2010. 03. 24.     

 

PIARISTA NŐVÉREK

Kürti - Bokor Judit, Vörös Tünde, Kanti Ágnes,

Tóth Borbála

 

Str. 1 Decembrie1918, nr. 30

RO - 445100 Carei

 

Tel/fax: 0261 - 861797

Mobil: 0743 353 307

E - mail:vtunde71@yahoo.com

Jutka nővér

Ágnes nővér

Bori nővér

Tünde nővér

 

 

+J.M.J.K.

Kik vagyunk?

Szerzetesnők és piaristák...

 

Életünk legfontosabb és legkifejezőbb szavai ezek, ebben a sorrendben.

Fiatal újoncként, alapítónőnk, Boldog Celestina Donati gondolatával találkozunk leghamarabb: „Egyedül Isten! Őt akarom, Őt keresem, egyedül Neki szentelem magam. Ő az, akiért élni és halni akarok". Ennél jobban talán ki sem lehet fejezni, hogyan éljük meg szerzetesi hivatásunkat, azt, amit Jegyesünk iránt érzünk. Hisz minden piarista nővér elsősorban Jézus jegyese. Azt a szeretetet, amellyel Ő szeret minket ismerjük, érezzük minden nap. Amit mi érzünk iránta, az a mi szívünk titka. Vele élni a mindennapokat, Őt szeretni mindenek felett ez minden szerzetesnő ismertető jele.

 

Amiben különbözünk más rendektől az a karizmánk. Mi piaristák vagyunk, nevelők. Ha valaki belép a házunkba, legyen az Olaszországban, Brazíliában, Nikaraguában, Kongóban, vagy Erdélyben, Nagykárolyban, nagyon különböző nővéreket fog találni. Mindenki hozza magával a saját történetét, szokásait, de elszakíthatatlan kötelék köt össze minket: a gyermekek, fiatalok szeretete. Bennük is Őt keressük, Őt találjuk, és Őt szolgáljuk 120 éve.

 

A Piarista családhoz tartozunk. Kalazanci Szent Józsefet égi pártfogónkként tiszteljük, aki életpéldájával, életszentségével jár előttünk. Tőle tanulta Celestina anya is a szegény gyerekek szeretetét, a mindennapok alázatát és azt, hogyan kell mindent Istennek adni. Mi pedig már mindkettőjüktől tanuljuk, hogyan kell lélekben fiatalnak maradni, lelkesedéssel, tenni akarással telve, hogyan kell a mindennapokat Vele élni és a Gondviselésben megpihenni.

 

Ismerős a történet, Mk 10, 13-17: Jézushoz kisgyerekeket szeretnének vinni, hogy rájuk tegye a kezét. A tanítványok elutasítják őket. Talán arra gondolnak, hogy sok beteg várja még a gyógyulást, a tiszta, szeretetteljes szót a Mester szájából. Komoly dolgokról van szó, a gyermekek csak zavarnának, hisz ők mit sem értenek még az életből. Jézus nem így gondolja. Számára fontosak a gyerekek. „Ilyeneké a mennyek országa", mondja, ölbe veszi és megáldja őket. Nem csak futólag tekint rájuk, nem csak messziről küld egy áldást feléjük, hanem egész közelről átöleli őket. Egy piarista nővér számára ez az evangéliumi rész valódi ikon, melyet bármikor szívesen szemlélünk, hisz a lelkiségünket tükrözi.

Vannak gyerekek, akik senkinek sem kellenek. Valaki elhagyta őket, otthon, szeretet, gondoskodás nélkül telnek a napjaik. Nem ismerik sem Jézust, sem azt az érzést, ha valaki megöleli, megsimogatja őket. Vannak gyerekek, akiket ugyan nem hagynak magukra, de mégsem kapják meg azt, amire szükségük van. Fizikailag, lelkileg, szociális szempontok miatt szükséget szenvednek. Ők mind a mi gyermekeink. Őket kell oda vinnünk Jézus elé, hogy minden megváltozzon...

 

Kis kongregáció vagyunk, megpróbáljuk olvasni az idő jeleit és elsősorban Isten akaratát keresni. Házainkat Oázisoknak hívjuk szerte a világon. Nagykárolyban jelenleg két házunk van: egy család típusú gyermekotthon 18 lány számára és egy napközi 25 helybeli gyerek részére. Oázisok ezek is, hisz közösen próbáljuk azzá tenni, a szeretet, a béke szigetévé, ahol a gyerekek megtanulják, hogyan kell a világot szebbé tenni gondolataikkal, lényükkel, fényükkel, szeretetükkel.

 

Ehhez kérünk a Jó Istentől mindannyiunk számára kegyelmet és áldást!

2010-ben született írás

 


 

Küldetésnyilatkozat

Mi, piarista nővérek és világi munkatársak, az „igazság munkatársai" a kalazanciusi nevelői szolgálatban, az Egyház evangelizációs missziójának részeseiként, küldetésünknek érezzük arról a Jézusról tanúságot tenni, aki befogadja, magához öleli és megáldja a gyermekeket.

 

Ezért:

 • Istennek szenteljük magunkat abban a csodálatos és tőle eredő küldetésben, mely főleg a szegény gyermekek és fiatalok érzelmi, kulturális, szociális és vallási értékekben való harmonikus és teljes növekedését akarja előmozdítani;
 • készek vagyunk világi munkatársainkkal együtt dolgozni ott, ahová karizmánk küld, és ahol a legnagyobb szükség van segítségre;

hűségesek maradunk Kalazanci Szent Józseftől és Boldog Celestina Donati anyától örökölt sajátos nevelői szolgálatunk szelleméhez.

Boldog Celestina Donati imák

 


 

A piarista nővérek hitvallása

Mi, piarista nővérek, akik Kalazanci Szent Józsefet égi pártfogónkként tiszteljük, és akiket az Úristen arra hívott, hogy kövessük a szegény, tiszta és engedelmes Krisztust, a Szentlélekre figyelve, aki a kicsinyek segélykérő szavával kiált, örömmel újítjuk meg IGENÜNKET Isten szeretet tervének beteljesítésére.

 

Mint Istennek szentelt nővérek:

 • a kalazanciusi családban Boldog Celestina Donati anya karizmáját hűségesen időszerűvé tesszük;
 • teljes erőnkkel és nagy nyitottsággal éljük az egyházias, szerzetesi és missziós lelkületet;
 • tanúságot teszünk Jézus Krisztusról, aki befogadja, magához öleli és megáldja a gyermekeket,
 • szilárdan hisszük a ránk bízottak emberi és lelki fejlődését.

 

Múltunk gazdag örökségét megőrizve azzal a reménnyel élünk a jelenben, hogy egy szebb jövőt építünk.

 

Ezért törekszünk lelkiségünket teljes egészében megélni:

 • ráhagyatkozunk az isteni Gondviselésre;
 • eucharisztikus lelkülettel ajánljuk fel magunkat;
 • követjük Szűz Máriát, mint édesanyát és nevelőt;
 • egyszerűségben, szeretetben és alázatosságban élünk;
 • közösséget vállalunk a szegényekkel;
 • nyitottak vagyunk a kultúrák evangelizálására és az ingyenességre;
 • világi munkatársainkkal megosztjuk karizmánkat, múltunkat és munkánkat.

 

Így valljuk meg ezt a hitet, és egy igazságosságon és békén alapuló jövőbe vetett reményünket, melyet Szűz Máriára és a felnövekvő fiatal piarista nővérek nemzedékére bízunk.

Olvasson Boldog Celestina Donati-ról!


Bemutatkoznak a Piarista Nővérek

Mi, Piarista Nővérek, Isten iránti elköteleződésünket a gyermekekkel való törődésben éljük meg, és így törekszünk Jézust mind hűségesebben követni. A családjukat elvesztett vagy a családjukban veszélyeztetett gyermekek befogadásával és a fiatalok felkarolásával igyekszünk betölteni közös emberi hivatásunkat, hogy Isten gyermekeiként éljük az életünket, s szeretnénk segítségére lenni ebben minden embertársunknak is.

 

A Piarista Nővérek Kongregációját Boldog Celestina Donati alapította 1889-ben Firenzében. Celestina anya gyermekkora óta teljes szívvel és nagy lélekkel kereste Isten akaratát az életében. Először családjában, barátai körében, majd már komoly fiatalként a város apraja-nagyja élvezhette szerető figyelmét, óvó gondoskodását. Szentéletű lelkivezetője, Celestino Zini piarista atya útmutatásai Kalazanci Szent Józsefre irányították figyelmét, s e szent megismerése nyomán Isten az Ő szeretetének gazdag forrásává alakította fogékony szívét. Így született meg a fiatal Celestina lelkében a piarista nevelői hivatás.

 

Az alapítást követően Celestina anya és társai olyan szerzetes közösségeket alkottak, melyek éltető szíve az Oltáriszentség volt és maradt mind a mai napig. Az Anyaházunkban 1900 óta folyamatos szentségimádás. Ezen át telik meg elköteleződésünk élettel és örömmel nap mint nap, s vagyunk képesek tettekre váltani azon elhatározásunkat, hogy mindent Isten felé irányítsunk, mindent neki ajánljunk, mindent érte tegyünk. Kongregációnk házai Olaszországon kívül megtalálhatóak Brazíliában, Nicaraguában, Kongóban és a Szatmár megyei Nagykárolyban, ahol tizenegy évvel ezelőtt telepedtünk le.

 

Karizmánkat követve itt, Szatmár megyében is, szegény és nehéz sorsú gyermekek számára családtípusú gyermekotthont és szociális napközit működtetünk, valamint tanítunk a hajdani piarista örökségből újjászületett, s ma Kalazanci Szent József nevét viselő római katolikus líceumban. Gyermekotthonunkban a családjukból kiszakadt leányokat és fiúkat nevelünk egy-egy nővér gondoskodására bízott családokban, hogy ezek a gyermekek is birtokosaivá válhassanak annak a kincsestárnak, amelyet a Jóisten minden családra rábízott, hogy azzal éljen és továbbadja a felnövekvő nemzedéknek. Mi, nővérek, a gyerekekkel együtt éljük a hétköznapokat és ünnepeket, tanulunk, játszunk, házi munkát végzünk, kirándulunk és kézműveskedünk: együtt sírunk, együtt nevetünk. Napközink pedig a nagykárolyi nehéz sorsú családok gyermekei számára nyílt meg, ahova a gyerekek iskola-óvoda után érkeznek. Itteni munkánk során a legfőbb célkitűzésünk, hogy ezek a fiatalok is rendszeresen meleg ételhez és tanulási segítséghez jussanak. Arra törekszünk, hogy családjaik rendezetlen körülményei ellenére, ők is támogatást nyerjenek a biztonságos felnövekedéshez.

 

Az idei esztendőben költöztünk egy új, nagyobb épületbe annak érdekében, hogy több gyermeknek teremtsünk befogadásra alkalmas helyet. A nagyobb térben gyarapodó családjainkban növekedő gyermekek és fiatalok körüli gondoskodás egyre bővülő feladatokat is jelent. Arra törekszünk, hogy a nagy udvart, az újonnan kialakított tanulószobát és játszótermet, s minden a nevelést szolgáló eszközt és teret a gyermekeink javára a legjobban kihasználjunk. Továbbra is segíteni szeretnénk őket abban, hogy azokat a hátrányaikat, amelyekre önhibájukon kívül tettek szert, képesek legyenek leküzdeni, s a bennük rejlő képességeket, pedig legjobb tehetségük szerint kibontakoztathassák.

 

A Megszentelt élet éve egész Kongregációnk számára jelentős esztendő, mert abban az évben, amikor a megszentelt élet éve megkezdődött ünnepeltük Kongregációnk alapításának 125. és nagykárolyi letelepedésünk 10. évfordulóját. Isten ajándékaként ebben az évben kezdte meg jelöltségét Kongregációnkban nagykárolyi közösségünk új tagja. Hivatásunkban való megerősödésünket szolgálta a Megszentelt élet éve alkalmából szervezett rendezvényeken való részvétel egyházmegyénkben: a fiatalokkal való találkozásban, egy lelkinapon a Hám János Iskolaközpontban, és az egyházmegyei ifjúsági találkozón Kaplonyban, vagy felnőttekkel való közös imában és párbeszédben Batizon. Lelki elmélyüléssel, a közös gondolkodás lehetőségével ajándékoztak meg bennünket az egyházmegyénkben tevékenykedő más szerzetesközösségekkel való találkozás alkalmai: szerzetesi konzultáció a Püspökségen a Megszentelt élet évének kezdetén, és közös zarándoklatunk Mátraverebély-Szentkútra a Püspök atya vezetésével.

 

Alapítóanyánk így fogalmazta meg a szívében felismert igazságot: „egy meghívás van minden teremtmény szívébe írva, melyre a válasz: az öröm titka". Ezért arra törekszünk, hogy a meghívás örömét mind teljesebb megéljük, s az ezen keresztül felfakadó és működő isteni teremtő erőt hatni segítsük.

 

2015-ben született írás

Hírek:

Amikor Isten hajlékot talál a lélekben

A Celestina Anya Oázisban is várakozva készülnek a Megváltó születésének ünnepére.


A Piarista Nővéreknél is előkészület előzte meg Karácsony ünnepét. A felnőttek a gyermekekkel együtt igyekeztek hajlékot készíteni a születendő Megváltónak: adventi koszorúval, odafigyeléssel, több türelemmel, kézzel készített figyelmességekkel. Az előző évekhez hasonlóan külön alkalmat szenteltek az advent koszorú soron következő gyertyájának meggyújtására, így készítgetik, csinosítgatják, öltöztetik örömbe lelküket.

 

Az első gyertya meggyújtásával beléptünk az adventbe. Ebben az időszakban kezdődik az új egyházi év. Mindent átjár a csendes várakozás lelkülete, s a szívekben, mint a gyertyák lángja, felgyullad a készület hangulata. S hogyan is készülhetünk Jézus születésének megünneplésére? Adventi utunk elején szeretnénk ráhangolni szívünket a csendre, hisz Isten hangját a csendben tudjuk meghallani.

 

Tovább

 

***

Együtt építik Isten országát

A jó Isten szeretetének és irgalmasságának a tanúja szeretnék lenni – mondja a nemrég Nagykárolyba érkezett Rab Melinda piarista nővér az interjúban, melyben eddigi útjáról, terveiről is beszélgettünk.


A közelmúltban változások történtek a Piarista Nővérek nagykárolyi közössége életében. Miután Kürti-Bokor Judit nővér szeptemberben a kongregáció döntését elfogadva Rómába költözött, az ottani ház vezetője lett, valamint a Piarista Nővérek kongregációjának gazdasági igazgatói feladatait ellátja, Nagykárolyba érkezett Rab Melinda örökfogadalmas piarista nővér, hogy erősítse a helyi közösséget. Ennek kapcsán beszélgettünk Rab Melinda nővérrel a Nagykárolyba érkezéséről, terveiről. Nővér, Egerben született, Tarnaszentmiklóson élt, Egerben végezte tanulmányait, ott is találta meg hivatását. 2004-ben találkozott Judit és Tünde nővérekkel, akkor került közelebb a rendhez és rövid időt már töltött is Nagykárolyban, miután Firenzébe, a Piarista Nővérek anyaházába ment. Aztán római élményeket gyűjtött a gyerekek nevelésében, 2006-ban elkezdte noviciátust, 2015-ben örökfogadalmat tett, és most Nagykárolyba költözött, a Piarista Nővérek helyi közösségét erősíteni. Milyen érzésekkel érkezett?

 

Tovább

 

***

A szeretet szemei

Boldog Celestina Donati születésének évfordulóján, 2019. október 26-án új tematikus évet kezdtek a piarista nővérek.


Ennek az évnek a vezérfonala arra hívja fel a figyelmet, hogy a Szeretet szemeivel nézzünk vissza Istenre, forduljunk embertársainkhoz és vizsgáljuk meg önmagunkat. Celestina anyai szerzeteslányai annak szentelik ezt az időt, hogy visszanyerjék, újra áthassa őket megszentelt életük lényege. Szentéletű alapítónőjükre emlékezve, ráhagyatkozva annak az örökölt, kedves kötelezettségüknek kívánnak eleget tenni, hogy az evangélium fényében újra megvizsgálják személyes és közösségi életüket egyaránt. Mindezt a megújulás vágyával teszik, amelyet az imádság életet adó erejéből és az Eukarisztia áradó szeretetéből merítenek nap, mint nap. S ezennel Celestina anya alábbi felhívását teszik közzé, és hirdetik meg: „Versenyezzetek, ki szereti jobban Jézust!” Az Oázis kápolnájában szombaton megtartott szentmise kegyelmeit ezen a napon különösen is a Kongregáció valamennyi szerzetesnőjéért ajánlották fel.

 

Tovább

 

***

Szeptember öröme

Az egyik legszebb szeptemberi napon, amelyeknek sora idén reánk köszöntött, a Celestina anya Oázis közössége ismét Csomaközön vendégeskedett.


A korábbi évektől eltérően ebben az évben szeptember második felében került sor a kedélyes találkozóra. A szívélyes vendéglátók gondos előkészület után a korai kismisét követően már a csomaközi halastó árnyas ligetében rakták a tüzet a gulyásfőzéshez, s gyúrták a tésztát strudli sütéshez, mialatt a vendégek útra készülődtek.

 

A Csomaközi Nőszövetség és a Mária Légió meghívására a Piarista Nővérek gyermekotthonának lakói és a Nagykárolyi Nőszövetség néhány tagja a számukra küldött busszal megérkezve a vendéglátókkal közös szentmisén vettek részt. Ft. Starmüller Ferenc az evangéliumhoz kapcsolódva arra buzdította a hallgatóságot, legyenek hűségesek a rájuk bízott javakban. S miközben evilági birtoklás során állhatatosak és nagylelkűek, Isten kegyelmének elnyerésében legyenek tántoríthatatlanok.

 

 

Tovább

 

***

Kiránduló kalandok

Tóth Borbála piarista nővér beszámolója az általuk nevelt gyerekek tíznapos kirándulásáról.


A Piarista Nővérek és gyermekeik egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően tíz napot töltöttek a Sóvidék központjának számító Parajd mellett, a hegyekben. Július második felében keltek útra, hogy több mint 300 km megtétele után további kalandoknak nézzenek elébe. A szállás a településtől távolabb, egy kies hegytetőn, a Bucsintól alig 8 km-re található, családias kialakítású menedékházban volt.

 

 

A buszról „az aljban” szálltak le, ahonnan kevés gyaloglás után jutottak a szállásra. A kies síkvidéki Szatmár gyalogos bejárásához szokott, valamint a majd egész napos utazás alatt eltunyult lábak kezdetben igencsak megérezték a szintkülönbségből fakadó komoly próbatételt. De a mindennapi edzés meghozta eredményét, és így a páratlan panoráma övezte környezetben vidáman teltek a napok.

Tovább

 

***

Isten akaratában látják életüket

Családias hangulatban, szeretetben ünnepeltek a Piarista Nővérek június 24-én, amikor hálát adtak az eltelt évek kegyelmeiért, a gyermekekért és barátokért.


A piarista nővérek kongregációja alapításának 130., a Szatmári Egyházmegyében való megtelepedésük illetve gyermekotthonuk megalapításának 15., a napközijük megnyitásának 10. évfordulóját ünnepelték június 24-én, hétfőn, Nagykárolyban. Tizenegy órától szentmisében adtak hálát az eltelt idő sikereiért, a gyermekekért, minden jótevőjükért és barátjukért, akik a kezdetektől segítették törekvéseik elérését.

 

 

A legszentebb áldozatot Schönberger Jenő püspök mutatta be több paptestvérével közösen, de az ünnepi alkalomra visszatért több, már saját családot alapított gyermekük, egymásnak adták a kilincset a régi ismerősök, és az egész ház nyüzsgött a vidám gyerekzsivajtól.

Tovább

 

***

A terveken túl a megvalósítás útján

A Piarista Nővérek rendi elöljárói az elmúlt hétvégén Assisiben találkoztak, hogy kidolgozzák az előttük álló öt év programját.


A tavalyi általános káptalan óta eltelt esztendőben lezajlottak a tervezés munkálatai. A rendi elöljárók a generális anyával valamennyi közösséget meglátogatva megtartották a kánoni vizitációt is.

 

Ezek során valamennyi piarista nővér személyesen is bekapcsolódott a rend jövőtervezési programjába, ugyanakkor az elöljáró nővérek teljes képet nyerhettek a három kontinensen működő Boldog Celestina anya lelkiségét megélő nővértársaik életéről, munkájáról, hétköznapjairól és ünnepeiről egyaránt.

 

A rendi szintű vezetői találkozón részt vett Kürti-Bokor Judit nővér is, aki a lelki és közösségi életért felelős generális asszisztensi feladatai mellett a folyamatban lévő hat évben a rend ökonómusa is.

Tovább

 

***

Egyre tisztábban hallani a Lélek hangját

Március 18-ától, Boldog Celestina Donati ünnepétől kezdődően, egy héten át tartó rendezvénysorozattal hívtak ünnepelni, imádkozni a Piarista Nővérek.

A rendalapító mennyei születésnapján kezdődött eseménysorozatot ünnepélyes szentmise nyitotta meg a Kalazanci Szent József plébániatemplomban. A szentmisét Schönberger Jenő püspök celebrálta Labancz Zsolt piarista tartományfőnökkel és Ruppert József a romániai rendtartomány felelősével, valamint az egyházmegye megjelent papságával. A szentmise szónoka Molnár Lehel piarista volt. A szentmise kiemelkedő mozzanata volt, amikor Jó Pásztorról nevezett Kanti Ágnes piarista nővér az egyház megjelent ünnepi közössége előtt letette örökfogadalmát a rend elöljárója, Anna Lucia D’Ospina generális anya kezébe.

 

A püspök atya Ágnes nővér kezére húzta az életre szóló, Isten iránti elköteleződést jelképező gyűrűt. A szentmisében a jelenlevő piarista nővérek mindannyian megújították fogadalmukat, ezzel ismételten kifejezve szívből jövő vágyukat az Isten iránti elkötelezettség elmélyítésére. A Piarista Nővérek Kongregációjában hagyományosan az egyházi évhez kapcsolódóan meghirdetnek egy tematikus évet, mely annak az esztendőnek lelki, pedagógiai, kulturális eseményeinek és hétköznapjainak vezérfonalául szolgál.

Tovább

 

***

Válaszolt a hívásra

A szerzetesi élet céltudatos odaszentelődés valakiért és valamiért - mondta Molnár Lehel Schp, Jó Pásztorról nevezett Kanti Ágnes nővér örökfogadalom tételekor.

A Piarista nővérek kongergáció-alapítójának, Boldog Celestina Donatinak az emléknapján, március 18-án, Jó Pásztorról nevezett Kanti Ágnes nővér örökfogadalom tételére gyűlt össze a nagykárolyi katolikus közösség. A Kalazanci Szent József templomban, este hat órától Schönberger Jenő püspök Labanc Zsolt Schp piarista provinciálissal, Ruppert József Schp a romániai piarista provincia megbízott felelősével, Molnár Lehel Schp piarista szerzetes tanárral, valamint az egyházmegye papjaival közösen mutatta be a legszentebb áldozatot, kérve Isten áldását a nővérek életére és munkájára, illetve a jótevőik és barátaik életére. Az evangéliumi rész felolvasása után kezdődött a szertartás, melynek során Ágnes nővér örökfogadalommal kötelezte el magát a Piarista nővérek kongregációjában, Isten szolgálatára: Anna Lucia D'Ospina generális anya, a legfőbb elöljáró a nevén szólította a nővért, majd a püspök atya kérdésére ő nyilatkozott szándékáról.

A szentbeszédet Molnár Lehel Schp, piarista szerzetes tanár mondta. Homíliájában a szerzetesi hivatásról elmélkedett, azt a szófogadással azonosítva.  (...)

Tovább

 

***

Mit mond a Lélek?

A Piarista Nővérek új tematikus év keretében egy hetes eseménysorozattal készülnek Boldog Celestina Donati ünnepére Nagykárolyban.


A Piarista Nővérek számára, a tavaly nyáron megtartott rendi káptalan óta, az ott felvázolt célkitűzések és meghatározott feladatok kidolgozásával telt az idő. A nagy horderejű feladatok részletes kidolgozása ebben az egyházi évben zajlik. A Gondviselés különös kegyelmeit kérik valamennyi piarista nővér imádságos tevékenységére, és minden munkatársuk, önkéntesük, barátjuk és jóakarójuk az Isten ügye iránti szeretetteljes áldozatkészségére. Új tematikus évet is kezdtek, a Meghallgatás Évét. Az egész kongregáció előtt álló kihívásokkal való szembenézés során, valamint a mindennapi feladatok megoldásakor Isten szavára odafigyelve, az Ő akaratát keresve, a Szentlélek sugallatait meghallva a legjobb cselekedni. Ezt az odafigyelést, a szerető meghallgatás gyakorlását hangsúlyozza ennek az évnek minden eseménye a kongregáció minden közösségében, szerte a világon. A szatmári egyházmegyében ez a téma szorosan összekapcsolódik a Kegyelem Éve tematikájával.

Tovább

 

***

Nagykárolyban volt a Missziós kereszt

Három napon át köszöntötték a Szatmári Egyházmegyébe érkezett Missziós keresztet a Kalazanci Szent József Plébániatemplomban.


Eljöttek a szentek, hogy hívjanak bennünket… A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Eucharisztikus Kongresszus híre sokakat megmozdított, eljött mindenki, aki csak tehette: kicsi és nagy, fiatal és idős, Nagykárolyból és a környékbeli egyházközségekből egyaránt. Szentmisével fogadták a különlegesen szép bronz leveles-indás díszítésű, a Szent Kereszt és a szentek ereklyéit hordozó „meghívót”. Szentségimádás, keresztúri ájtatosság és katekézisek során szegődtek a Missziós kereszt mellé. A három nap alatt a nagykárolyi három plébániatemplom plébánosai ajándékozták meg a híveket tanításuk legjavával, melyeknek középpontjában az Eucharisztia állt. A pénteki zárónapon gyűltek össze talán a legtöbben, megtelt a templom a szentmisére, melyen a Piarista Nővérek immár nagyobb gyermekeinkkel együtt vettek részt. A gyermekek számára meghatározó élmény volt valódi ereklyével találkozni, nyiladozó értelmük most új szemmel csodálkozott rá arra, amit korábbról ismertek.

Tovább

 

***

Adventi gyertyagyújtás a piarista nővéreknél

Az új adventet ismét gyertyagyújtással köszöntötték a piarista nővérek és gyermekeik is.


Az első gyertya meggyújtásakor elhangzó elmélkedés a várakozás mellett az előkészületre helyezte a hangsúlyt. Egy suszter remekműnek beillő piros cipő története arról mesélt a jelenlevőknek, hogy az adventi időben érdemes még jobban odafigyelni a lelkiismeretünk szavára. „Várj és ne félj, az Úr jön már…” Mennyivel ünnepélyesebbé tehetjük szívünk templomát, ha észrevesszük, mikor jószándékú segítés, tanács helyett rosszindulatúak kezdünk lenni, amikor szigorúság helyett kegyetlenek kezdünk lenni, bölcs beosztás helyett kicsinyeskedőkké válunk. Ha meghalljuk Keresztelő Szent János szavát, készítsétek az Úr útját, akkor könnyebbé válik figyelmesebbnek, nagylelkűnek, melegszívűnek lenni mindenkivel, akivel csak találkozunk. A második gyertya fénye egy manódombi mese tanulságára világított rá. „Fénykarika kerekedik megnyílik az Ég.” Miközben a kis Jézus születésére vágyakozunk, várakozunk szabadon és örömmel választhatjuk a jót. Nem minden nehézség nélküli ez az út, de Jézus erre hív bennünket.

A gyermekek számára meghatározó élmény volt valódi ereklyével találkozni, nyiladozó értelmük most új szemmel csodálkozott rá arra, amit korábbról ismertek.

Tovább

 

***

Szentségimádás a Celestina anya Oázisban

„Minden ajándékozás Tőled indul el. Szem nem látta és emberi ész fel nem fogja azt a csodálatos ajándékot, amelyet készítesz nekem.” (Boldog Celestina Donati)


Nincs nagyobb szeretet, mint aminek a megünneplésére készülünk. Az adventi várakozás során mindnyájan arra vagyunk meghívva, hogy megajándékozottak legyünk. Át kell vegyük azt a személyesen nekünk készített ajándékot, amelynél nincs nagyobb: magát karácsony örömét. Egyenesen szívünkbe, lelkünkbe fogadjuk a megszülető Megváltót. Az adventi előkészület legfontosabb eseményeként 2018. december 5-én, szerdán rendszeres szentségimádás indult a Piarista Nővérek Oázisában. A szentségimádási alkalmak szerda délelőttönként lesznek. A Piarista Nővérek karizmájának megélésének szíve az Oltáriszentség tisztelete. Ebből fakadóan élik Istennek szenteltségüket, a gyerekek és fiatalok iránt elkötelezett életüket. Alapítójuk, Boldog Celestina Donati mély hitének, Isten iránti erős elkötelezettségének, az elesett gyermekek és fiatalok iránti gyöngéd szeretetének, figyelmes odafordulásának, amellyel embertársai iránt viseltetett, egyetlen és kimeríthetetlen forrása a Szentségimádás volt.

 

 

Tovább

 

***

A világméretű szentségimádáshoz csatlakoztak

Az Oázis kápolnájában a nagycsalád valamennyi tagjának részvételével hagyományosan szombaton tartott szentmise után a Piarista nővérek és gyermekeik szentségimádáson vettek részt.


A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Echarisztikus Kongresszus előkészítő eseménye volt az elmúlt szombaton az a szentségimádás, amelyhez a világ minden táján lehetett csatlakozni. Ehhez az eseményhez kapcsolódva a Piarista Nővérek Oázisában is szentségimádást tartottak. Az Oázis kápolnájában a nagycsalád valamennyi tagjának részvételével hagyományosan szombaton tartott szentmise után a nővérek és gyermekeik szentségimádáson vettek részt. A szentmisét Ft. Szilágyi János atya celebrálta, a zeneszolgálatot Juhász Gyula kántor úr látta el. A szentmise után a kihelyezett Oltáriszentséget szeretettel vették körül mindnyájan közös tiszteletre.

Tovább

 

***

 

Primíciás áldásban részesültek

A Celestina anya Oázis lakói újmisés áldásban részesültek október utolsó hétfőjén, amikor Molnár Lehel október 6-án pappá szentelt piarista atya az általa celebrált szentmise végén megáldotta őket.


A Piarista Rend Magyar tartományának paptanárát Budapesten szentelték pappá, majd szülővárosában, Segesváron mondott újmiséje után Nagykárolyba is elhozta első miséjének különleges kegyelmeit a hívek számára. A piarista nővérek és gyermekeik nagy szeretettel várták a hozzájuk nem először látogató piarista atyát. Az evangéliumhoz kapcsolódó prédikációjában két gondolatot emelt ki az atya. A 18 évig tartó betegségben szenvedő asszony, olyan hosszú ideig viselte szenvedését, mint egy gyerekkor. Mindannyiunknak vannak régóta viselt betegségeink, bajaink, amit érdemes Jézushoz vinni, hogy megérintse azokat. A másik gondolatával pedig arra bíztatott, amikor jót kell cselekedjünk, ne azt nézzük, milyen nap van. Minket, keresztényeket az szokott megkísérteni, hogy ünnepnap legyünk jók, kedvesek másokhoz. Ez az evangéliumi rész arra is hív bennünket, hogy minden nap figyeljünk oda, kinek kell egy kis segítséget nyújtani, kit kell egy kicsit megvigasztalni, ki az, aki egy jó szóra szorul. Ki az, akit gyógyíthatunk Jézus módjára egy apró cselekedettel, jó szóval.

Tovább

***

Új tematikus évet nyitottak

Rendalapítójuk áldását kérték a Piarista Nővérek következő évükre, amikor Isten szavának még figyelmesebb hallgatói, az idők jeleinek még gondosabb megfigyelői szeretnének lenni.


Boldog Celestina Donati születésének 170. évfordulóján 2018. október 26-án szeretettel emlékeztünk rendalapítónkra Nagykárolyban ugyanúgy, mint szerte a világon. Születésének évfordulóján, pénteken délután szentségimádással, másnap, szombaton délelőtt pedig szentmisével ünnepeltünk. Jó volt újra Celestina anyára tekintenünk, hogy az ő mai lányaiként az Úrból merítsünk erőt és Vele haladjunk tovább utunkon. Kongregációnkban ezen a napon nyitottuk meg a következő tematikus évet. Ezt az évet szeretnénk arra fordítani, hogy Isten szavának még figyelmesebb hallgatói, az idők jeleinek még gondosabb megfigyelői legyünk. Ez a törekvésünk szerte ágazóan érinti lelki életünket és mindennapi tevékenységünket egyaránt, és mert nagyon összetett, három lépésre bontottuk a kitűzött cél felé vezető utunkat: felismerés, megértés és megkülönböztetés. Azt reméljük ettől az évtől, hogy az elmúlt nyáron lezajlott általános káptalan során megfogalmazott feladatok teljesítése során mozgató erőnkké válik. Segít bennünket abban, hogy a Szentlélek sugalmazására körvonalazódott célkitűzéseink felé elindulhassunk, s megtegyük mindazt, amire a Jóisten meghívott.

Tovább

***

Örvendezzünk, mert ő a mi Atyánk, s mi Isten gyermekei

Noé történetére épülő tematikus héten vettek részt a piarista nővérek gyermekotthonának legfiatalabbjai.


A hetet három ifjú pedagógus tervezte és hozta el kifejezetten az óvodás és kisiskolás korosztálynak megálmodva. Az öt napon át zajló eseménysor mély nyomokat hagyott kicsikben és nagyokban egyaránt. A három lelkes szervező beszámolója alább. 2018. július 2-án kora reggel izgatottan indultunk Budapestről Nagykároly felé, hogy a piarista nővérek Oázisában élő gyermekekkel találkozzunk. Azért utaztunk el hozzájuk, hogy néhány napot velük töltve, izgalmas programokat, játékokat vigyünk el nekik. Azért, hogy megajándékozzuk őket önfeledt pillanatokkal, felejthetetlen élményekkel, szeretettel. Persze, éppen fordítva történt: mi voltunk azok, akik tőlük kaptunk, sokat: önfeledt pillanatokat, felejthetetlen élményeket, szeretetet. A gyerekek nyitottságának és a nővérek vendégszeretetének köszönhetően az első perctől otthon éreztük magunkat. A hét témájául választott Noé történetét lelkesen fogadták kicsik és nagyok: az énekeket gyorsan és szívesen tanulták, elmélyülten alkottak a kézműveskedések során, festettek, gyurmáztak, bárkát „építettek” és álarcokat készítettek, hogy a pénteki előadáson már jelmezben, díszletek között adhassuk elő Noé történetét. Egy-egy délután a gyereksereg állatokká változva hódította meg az udvart.

Tovább

***

Általános káptalant tartanak a Piarista Nővérek

2018. július 4-től 19-ig általános káptalant tartanak a Piarista Nővérek Rómában. Az olasz alapítású szerzetesközösség hat évente tart rendi nagygyűlést, hogy számot vessen Isten szőlőjében az eltelt hat esztendő alatt végzett munkájával, és előre tekintsen, az előtte álló feladatokra.


Egyházmegyénkben tizennégy éve megtelepedett Piarista Nővérek Kongregációja karizmája szerint szegény és nehézsorsú gyermekek és fiatalok életét, növekedésüket, lelki-szellemi gyarapodásukat segítve szolgálják Istent és embertársaik javát. Alapítójuk, Boldog Celestina Donati anya szavaival élve, mindenkiben igyekeznek észrevenni Jézus arcát és arra törekszenek, hogy a Szűzanya példájára igazi anyákká váljanak. A gyerekeknek nem csak a fizikai jólétével törődnek, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a lelki életük fejlődésére és megszilárdítására is. A káptalan fontos mérföldkő a piarista nővérek XXI. századi történetében is. Lelkigyakorlattal vette kezdetét ez az időszak, amely során a káptalani nővérek Pedro Aguado piarista atya, a Piarista Rend legfőbb elöljárójának vezetésével, közösen áttekintik és értékelik az utolsó káptalan óta eltelt időszak elvégzett feladatait, a felmerült nehézségeket, és terveket fogalmaznak meg valamint megoldási lehetőségeket készítenek elő az elkövetkező időszakra. Most kerül sor a Kongregáció új rendi vezetőinek megválasztására is.

Tovább

***

Ne félj, te lélek!

Alapítójukra emlékeznek és fogadalomújítást tesznek a Piarista Nővérek március 18-án, az este hat órától kezdődő szentmisében, a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban.


Boldog Celestina Donati mennyei születésnapján, március 18-án, vasárnap este hat órától a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébániatemplomba hívják a Piarista Nővérek a híveket, hogy együtt ünnepeljenek velük. Az alapító emléknapján ugyanis Schönberger Jenő püspök mutatja be a legszentebb áldozatot és Böszörményi Géza piarista szerzetes mondja a szentbeszédet. De a szentmise keretében lezárul a Piarista Nővérek Kongregációjában, az elmúlt esztendőben zajlott Hivatások Éve, és fogadalomújításra is sor kerül. A nővérek így vallanak a közelgő ünnepi alkalmukról: „Ebben a kegyelemteljes nagyböjti időszakban jobban átérezzük Krisztus értünk hozott áldozatát, és többet gondolunk a magunk, családtagjaink, barátaik, ismerőseink szenvedésére is. Kérdésekkel, bizonytalansággal, kudarcokkal vesszük fel a küzdelmet. Boldog Celestina anya a következő gondolattal bátorít bennünket: Ne félj, te lélek, aki szenvedsz, a könnyeid nem vesznek el, mert az Egyház kelyhébe összegyűjti és bemutatja az Örökkévalóságnak. Isten ott lép be életünkbe, azokon a pontokon, amelyek a legfontosabbak a számunkra.

Tovább

***

Gyertek és nézzétek meg!

Megszentelt életállapotban levőknek az a legfőbb feladatuk, hogy Isten országáról kézzelfogható módon tanúságot tegyenek - jelentette ki Simon Attila, a pisrista nővérek körben, a hivatásokért bemutatott szentmise prédikációjában.

 

A Piarista Nővérek Kongregációja ebben az évben a világegyház és a szatmári egyházmegye tematikus éveihez kapcsolódva dolgozta ki imádságos életének központi feladatául a hivatásokkal való elmélyültebb foglalkozást. A kongregáció minden szerzetes közössége felajánlott egy-egy szentmisét a hivatásokért. A nagykárolyi Piarista Nővérek Oázisában január 20-án, szombaton tartottak szentmisét, hálát adva minden piarista nővéri hivatásért, és új hivatásokat kérve a Jóistentől.

 

Izgatottsággal vegyes örömmel készültünk a Hivatásokért mondott szentmisére. A gyermekeink közül tízen vállalkoztak arra, hogy a Kongregációnkban a Hivatások Évének választott esztendőben rendszeresen találkozva, Judit nővér vezetésével, imádságaikkal adnak hálát a piarista nővéri hivatásokért és esdik ki a Teremtő atya új hivatásokat ajándékozó akaratát. A Celestina anya ünnepén, március 18-án megkezdődött évben többszöri találkozásaik, imádságaik, egyéni feladatvállalásaik fokozatosan gazdagították Oázisunk minden lakójának életét. Az ő imahadjáratuk meghatározó állomása is volt a szombati szentmise, amiben az oltárszolgálatot és legfontosabb feladatokat ők vállalták magukra.

Tovább

***

Szentmise a hivatásokért

A Piarista Nővérek Kongregációjának a hivatásokért mondott szentmiséjére 2018. január 20-án, szombaton tíz órától Nagykárolyban, a Celestina Anya Oázis kápolnájában kerül sor. A szentmise bemutatására szeretettel várják barátaikat, ismerőseiket és mindenkit, aki ezen alkalomból is szívesen kapcsolódik be Krisztus keresztáldozatának megünneplésébe.

 

Kongregációnkban 2017. március 18-a óta, az alapítóanya mennyei születésnapjától kezdődően különös gondossággal hordozzuk imáinkban és a gyerekekkel való törődésünkben egyaránt azt a felajánlásunkat, hogy idén különösen is kérjük a Jóistentől, küldjön hivatásokat az ő aratásába. Azóta különféle alkalmak során igyekeztünk ezt a kérésünket közösségben megélni, méltón Isten elé terjeszteni, és bizalmunkat rendalapítónk példája szerint, egészen belé helyezni. Ennek az eseménysornak kiemelkedő pontja Kongregációnk minden közössége számára, az az előre meghatározott alkalom, amikor világszerte egy-egy piarista nővéri szerzetesközösség, az általuk nevelt gyerekekkel és a hozzájuk tartozó barátaikkal, ismerőseikkel, jótevőikkel közösen mutatnak be szentmisét a hivatások gyarapodásáért. Mi, Piarista Nővérek Nagykárolyban, ezen a szombaton tartjuk szentmisénket a hivatásokért. Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is! Mert, ahogy Boldog Celestina anya mondta: a szentmise a legnagyobb és legmagasztosabb cselekedet, amelyet Isten mindenhatósága tehet.

 

Tovább

***

 

Kelj fel, indulj és ne félj!

 

A piarista nővérek, most indult tematikus évük alkalmával több lehetőséget szeretnének adni a találkozás, a nevelő-segítő hivatásokat érzőkkel.


A Piarista Nővérek, akik Istentől kapott szolgálatuk szerint a nehéz sorsú gyermekek és fiatalok harmonikus és teljes növekedését igyekeznek előmozdítani, ebben az évben különös figyelmet fordítanak a szerzetesi hivatás értékeinek felmutatására. Hívnak és várnak mindenkit, aki a nevelői küldetést ismerte fel magában, vagy a szerzetesi hivatással szeretne közelebbről megismerkedni.

A Piarista Nővérek Kongregációja 2017. március 18-án, az alapítóanya, Boldog Celestina Donati ünnepén új tematikus évet kezdett. Közös elhatározással, figyelmüket Istentől eredő személyes küldetésükre, illetve a hivatásuk megválasztása előtt állók felé szeretnénk fordítani.

Tovább

***

Fénynek kell lenniük

Anna Lucia D’Ospina-val, a piarista nővérek generálisával nagykárolyi látogatása alkalmával beszélgettünk a kongregáció világban és Nagykárolyban betöltött helyéről, valamint feladatáról.


Anna Lucia D’Ospina, a piarista nővérek generálisa húsvét előtt vizitációban járt a nagykárolyi közösségnél, hogy egyeztessen a jövőre esedékes XVIII. Egyetemes Káptalan előkészítéséről, illetve időt és lehetőséget adjon a személyes beszélgetéseknek is. Látogatása alatt az interjú elől sem zárkózott el, így nyilatkozott a kongregáció életéről, működéséről a világban, illetve Nagykárolyban.
Generális anya, a Piarista Nővérek vezetőjeként, milyennek látja a nővérek jelenlétét a világban? Hol vannak jelen most, illetve miért ott, ahol?

 

 

 

Tovább

***

 

„Legyetek szentek és az égi boldogság forrásai"

 

Március 17-18-án a Piarista Nővérek szentségimádással és szentmisével ünnepelték alapítónőjük mennyei születésnapját. S ugyanezen alkalommal megnyitották Kongregációjukban a Hivatások Évét.


Boldog Celestina Donati ünnepének előestéjén kápolnánkban a legméltóságosabb Oltáriszentség körül gyűltek össze közösségünk tagjai: gyerekek és felnőttek, világi munkatársaink és mi, nővérek.

Nagyon nagy szükségünk van mindennapjainkban, munkánk közepette és ünnepeink alkalmával egyaránt, hogy közösségben legyünk Istennel. Ennek a szükségletünknek boldog megnyilvánulása, mikor evilági érzékszerveinket Isten jelenvalósága felé fordítjuk, s minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy lássuk, halljuk, érezzük Őt, mert: Hinni, érteni, felfogni, érezni Istent és forrón vágyakozni Utána, biztos módja annak, hogy lássuk és magunkénak tudhassuk Őt. (Celestina anya) Ezen szép ünnep előestéjén Kongregációnkban megnyitottuk a Hivatások Évét.

 

 

 

Tovább

***

 

 

Közösséget alapított

Boldog Celestina Donati mennyei születésnapján, szombaton a Piarista Nővérek szentmisében adnak hálát a Jóisten megtartó, formáló, éltető kegyelmeiért, s megnyitják a Hivatások Évét.

 


Nagyböjti előkészületünk során úgy süt ránk rendalapítónk ünnepe, hogy megmelenget, jókedvre derít, további kitartásra, bátorságra ösztönöz, és figyelmünket húsvét közelgő öröme felé fordítja. Mindannyiunk közös hivatásában osztozó szentként Isten szeretetéért élt a világban, s azt a feladatot kapta, hogy az Ő szeretetét továbbadja. Olyan nagy feladat ez, hogy egyedül nem is lennénk rá képesek. A Krisztus-közösség Évében nagy örömmel adunk hálát, hogy Celestina anya belátva e feladat nagyságát közösséget alapított, hogy Krisztus nyomában járva, megfeleljünk küldetésünknek.

Kongregációnk ebben az évben Boldog Celestina Donati ünnepén örömmel emlékszik meg alapítóanyánk mennyei születésnapjáról és egyben megnyitja a Hivatások Évét. Az év folyamán sorra kerülő különböző ünnepélyes események során szeretnénk teljes szívből hálát adni hivatásunk ajándékáért, valamint imádsággal új hivatásokat kérni a Jóistentől.

 

 

Tovább

***

 

Nyílt hét Celestina anya oázisában

 

 

Személyes hangvételű beszámoló a piarista nővérek nyílt hetéről.

 

2016. április 18-tól 22-ig nyílt hetet tartottak a Piarista Nővérek megújult intézményükben. A tavaszi kapunyitás új oldaláról mutatta meg az Oasis Mater Celestina gyermekotthont és napközit. Az „iskola másként" hét keretében iskolás csoportokat és egyéni érdeklődőket egyaránt fogadtak a nővérek és gyermekeik, hogy együtt mutassák meg barátoknak, osztálytársaknak, minden érdeklődőnek, hogyan kelt új életre egy történelmi épület, miként vált otthonná a valamikori iskola, és bontják színes szirmukat a papagáj tulipánok.
Sok váratlan és különleges történés kísérte a beköltözés óta mindennapjainkat az új otthonunkban. Minden más volt, mint ahogy megszoktuk. A Jóisten kegyelméből kezünk munkája nyomán napról napra vált egy rekonstruált épület tisztává, otthonossá, a mi nagy családunk fészkévé. Izgatottan vártuk már ismerőseinket, barátainkat, hogy közvetlenül megoszthassuk velük örömünket.

 

Tovább

***

Megosztják az örömüket

 

A Piarista Nővérek és gyermekeik nagy örömmel fogadtak minden látogatót nyílt hetük alkalmával.

 

Egy héten keresztül csodálhatták meg a látogatók, hogyan változtatták át a Piarista Nővérek új házukat otthonná Nagykárolyban. Az április 18. és 22-e közötti nyílt hét során naponta sok látogató érkezett az egykori zárda, későbbi iskola épületébe, amely tavaly augusztus óta család-típusú gyermekotthonként működik. A családra talált gyerekek száma pedig folyamatosan növekszik - tudtuk meg Vörös Tünde nővértől -, hamarosan újra kettővel többen lesznek.

"Lassan szeretnénk a gyermekek létszámát növelni, hogy azok, akik megérkeznek beilleszkedjenek és megtalálják a helyüket a kis család-modulokban. Túl gyors lenne nekik, ha egyszeriből megtöltenék a házat" - mondta kérdésünkre Tünde nővér, a ház vezetője.

 

Tovább

***

 

Több jut a léleknek is

 

Több gyermekkel és az új épület gazdagabb lehetőségeit kihasználva telnek a Piarista Nővéreknek napjai.

 

Több, mint öt hónap telt el azóta, hogy Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök ünnepélyes keretek között megáldotta a Piarista Nővérek gyermekotthonának új épületét Nagykárolyban. A nővérek az egykori zárda épületébe családtípusú gyermekotthonuk bővítése érdekében költöztek át. A korábbi két család helyett itt már négy családnyi gyermeknek akartak otthont biztosítani: gondoskodni a már általuk nevelt fiatalokról és új gyermekekről egyaránt. Öt hónap elteltével felkerestük a ház vezetőjét, Keresztről nevezett Judit nővért, aki a beköltözés óta eltelt idő fejleményeiről számolt be. Ahogy kérdésünkre elmondta, a tervezett négy család létrehozása sikerült, ebből a két korábbi lánycsalád a legnépesebb, de büszkék kisgyermekes- és a még gyarapodásra váró fiúcsaládra is.

Tovább

***

 

Havas tájon suhanni szánon...

 

„ - Be áldott vagy, mi édes Istenünk,

hogy elküldted a szép fehér havat! - „

(Dsida Jenő: Havas délután)

A Piarista Nővérek gyermekotthonának udvarán ezen a héten szombaton megkezdődött a felkészülés a 2030-as téli olimpiára a havas domboldalon való lesiklás sportág legkülönfélébb sporteszközeivel.

 

Leesett a hó, szikrázott a napsütés szombaton reggel, ezért nem tétováztunk sokáig s megkezdtük a csúszkapálya kialakításának előmunkálatait. Adott volt egy finom ívű, visszafogott lejtésű kocsifelhajtó, és néhány centis, de egységes hótakaró mindenütt az udvaron. A fénylő, friss levegőben hamar összeszedtük a munkaeszközöket: kesztyűk, lapátok, talicska, vizesvödör, s munkára fogtuk őket.

 

Tovább

***

Bízzuk újra életünket Krisztusra!

Karácsonyi örömet, szent ünnepet, szeretetteljes békességet kaptunk ajándékba a megszületett Megváltótól. Ezzel az útravalóval induljunk el az új esztendőben!


Már nagyon régóta vágytunk arra, hogy legyen időnk׃ időnk pihenni, időnk játszani, és alkalmunk ünnepelni. Sajnos az év utolsó időszakában egyre gyakrabban éreztük úgy, hogy nincs, vagy legalábbis nem elegendő ebből az, ami rendelkezésünkre áll. Ennek hiányában pedig, a hétköznapok taposómalmának őrlőfogai között gyorsan fogyatkozott erőnk és türelmünk. Máig is találgatjuk, mi váltotta ki belőlünk ezt a nagy erőtlenséget pontosan. Annyi viszont biztos, hogy az utolsó hetekben kicsik és nagyok egyaránt úgy gondolták, elérték szellemi, fizikai és lelki teljesítőképességük határait. Ebben az állapotban, a tündér palota lakói egyre többször sóhajtozták az áhított varázsszót: szünidő.


Tovább

***

Advent, avagy az angyalok éneke

A Piarista Nővérek és gyermekeik otthonában is lázas izgalommal vegyes csendes várakozásban teltek-múltak az adventi hetek.


Betlehemben, Jézus születésekor angyalok éneke zengett, mert aki tudott róla, nem tudott többé hallgatni, s aki még nem hallotta a nagy hírt, annak meg kellett tudnia. Minden, aminek csak köze van Istenhez, örökké él. Legyen az a lelkünk, amelyet Istentől kaptunk, legyen az a tett, amely embertársunk iránti szeretetből fakadt, legyen az a dallam, mely Jézus születését adta hírül.

 

A Megváltó világba érkezésével kapcsolatban még egy nádszálnak is története van. Egy bizonyos nádszál azon a titokzatos örvendezéssel teli éjszakán magába itta a hírhozó angyalok énekének mennyei dallamát.Tovább

***

 

Az Úr Jézus a házunkba költözött

Szűz Mária szent neve ünnepén Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök atya szentmise keretében felszentelte a Piarista Nővérek gyermekotthonának kápolnájában az elkészült tabernákulumot és keresztet.


Oázisunk szíve nagyot dobbant és életre kelt szombaton délben. Örömteli várakozással készültünk, különösen új épületbe költözött gyermekotthonunk megáldása óta arra, hogy az a terem, ahová az Oltáriszentséget vártuk, a szó legszorosabb értelmében kápolna legyen. Szűz Mária neve napján a püspök atya megszentelte a tabernákulumot, majd elhelyezte benne a legszentebb Oltáriszentséget, mely jelenlétével teljessé teszi emberi, szerzetesi, nevelői, családi életünket.

Szívünk-lelkünk számára újabb tápláló forrásokat feltáró szentbeszédében a püspök atya a napi evangélium nyomán Mária és Erzsébet találkozásában mutatta fel jelenlegi élethelyzetünk Istentől való megáldottságát.Tovább

***

 

„Jézust szeretve késznek érezzük magunkat a küldetésre”

Szívvel-lélekkel teli ünneppel nyílt meg a Piarista Nővérek megújult gyermekotthona a nagykárolyi Zárda épületében - Bori nővér írása.


Augusztus 25-én, Kalazanci Szent József áldott ünnepén, Istennek hálát adva, valamint minden jó barátunknak és áldozatkész támogatónknak köszönetet mondva kezdtük meg életünket megújult házunkban. Sok ember álma, a ránk bízott gyermekek vágya valósult meg ebben a lakhatóvá vált szép épületben: ahol megnövekedett lakótér és tágas udvar szolgálja majd gyermekeink növekedését, ahogy a Kalazanciushoz megfogalmazott himnusz mondja: „híven a széphez, az igazhoz, jóhoz" beteljesíthessék emberi hivatásukat.

A ház megáldásának alkalmából köszönetnyilvánításában Keresztről nevezett Judit nővér úgy összegezte a pillanat jelentőségét, hogy mi, Piarista Nővérek, küldetésünknek érezzük a gyermekek sorsát szívén viselő Jézusról tanúságot tenni.Tovább

***

Beköltöztek a nővérek

Kalazanci Szent József napján áldotta meg Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök a piarista nővérek új házát.


Elérkezett a várva várt nap, augusztus 25-én Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök megáldotta a Piarista Nővérek új házát, a nagykárolyiak által Zárda-ként ismert épületegyüttest, amely később iskola lett, mostantól pedig otthon. Nagy munka volt a házat jó állapotba hozni, hiszen a nehéz idők és a "gazdátlanság" tört-zúzott, vitt mindent, ami mozdítható volt. A birtokba- és tulajdonba vételt követően azonban, egy Európai Uniós, Régiós pályázatnak és lelkes embereknek köszönhetően a romló épületből újra otthon lett. Mégpedig 44 gyermeknek, akik így találtak családra, "piarista anyákra".

A 2004-ben, Nagykárolyban letelepedett nővérek karizmája a nevelés-oktatás, ami miatt hamar megismerte és megszerette őket a város közössége - hiszen erre már az elejétől szép példát adtak.

Sok-sok lelkes, viszonzást nem kérő és -váró munka...


Tovább

***

Piaristák a piaristákért

A mosonmagyaróvári Piarista Iskola tanárai és diákjai érkeztek július végén a nagykárolyi Piarista Nővérekhez, hogy két héten át segítsenek az átköltözésben.


A Piarista Iskola elszánt ifjúsága az igazgató úr, Vereb Zsolt Schp piarista atya biztatására úgy döntött, hogy az általuk végzett szeretetszolgálati tevékenységek egyikeként, a nyári vakáció ideje alatt a mi nagy családunknak segítenek rendet teremteni az új otthonunkká váló nagykárolyi Zárda épületében. Nem kis feladat, de annál több por várta az óvári diákok első csapatát és bennünket.

 

Miközben a munkálatok még folytak, a szabaddá váló épületrészekben, udvarszegletekben igyekeztünk takatítani. Kilóról lilóra gyűjtöttük a port előbb a lapátokra, vedrekbe, hajtincsek közé, ipari porszívóba, majd pordombot építettünk belőle az udvaron, hogy pár napi újra kezdés után elviselhető mennyiségűre szorítsuk vissza a házon belüli pormennyiséget.


Tovább

***

Még több gyermeken tudnak segíteni

Sajtótájékoztatón mutatták be a Piarista Nővérek, új házuk felújításának részleteit, beszéltek átköltözésükről, család típusú gyermekotthonuk fejlesztéséről, további terveikről.


A Piarista Nővérek átköltöznek egy most felújított épületbe, ahol tovább bővíthetik családtípusú gyermekotthonukat - ez volt az alapvonala annak a sajtótájékoztatónak, amelyet július 31-én tartottak Nagykárolyban, a mindenki által Zárda-ként ismert épületben. A sajtótájékoztató elején Kürti-Bokor Judit nővér köszöntötte az újságírókat, beszélt érzéseiről a közeli beköltözés kapcsán, valamint további terveikről. Ezt követően Matuz Zsolt projektfelelős ismertette a megvalósítás részleteit, végül pedig közösen végigjárták az épületegyüttest, a vendégeknek bemutatva a különböző termeket, azok rendeltetését.


Tovább

***

Költözésre készülve

Augusztus 25-ére, Kalazanci Szent József ünnepére elkészül a Piarista Nővérek új gyermekotthona Nagykárolyban.


Amíg minden a helyére kerül, az épületek felújítása befejeződik, s új lakói elfoglalhatják otthonaikat, még sok minden hátra van. Ezekbe az előkészületekbe nyerhetünk bepillantást a következő beszámolóból.

 

Az Óperenciás tengeren és a Szamoson innen, a fényi erdőn túl, ott, ahol a Kigyósi-ér és az Ecsedi láp szörnyein győzedelmeskedő hősi vitézek leszármazottai ma is élnek, Nagykároly népe éli mindennapjait szorgos munkával és hősökhöz méltó bátorsággal. De ezt a tájat nemcsak Szatmár népe szerette, hanem gyakori tündér-látogatások helye volt. Az idejáró tündérek a felnőttek életébe megújult erőt, pillanatnyi pihenőt, virágsziromnyi vagy épp hópehelynyi örömet hintettek, míg a gyerekeknek mesét hoztak, nap mint nap csodát álmodtak. Ennek a csodának kis tükörcserepe tündérszárnyon a December 1. utca 30. szám alá is eljutott...Tovább

***

Ballagás a Kalazanci Szent József Teológiai Líceumban

Püspöki szentmisével ünnepelte végzős diákjai ballagását a nagykárolyi Kalazanci Szent József Katolikus Teológiai Líceum közössége.


Pünkösdöt követően, a Szentlélek kiáradásának hetében ünnepeltük szentmisével a középiskolai évek lezárását a Kalazanci Szent József Teológiai Líceumba. Újra elérkezett az az évenként ismétlődő esemény, amely évről évre diákok és családjaik életének: jelenének és jövőjének meghatározója. Befejeződött a tanítás a XII.-es évfolyam diákjai számára. Elkészültek a ballagó ruhák, az albumok, a kicsengető kártyák. Három végzős lányunkkal együtt mi is várakozással nézünk az új időszak elébe, s bízunk benne, hogy az eltelt tanulmányi évek, elszántságuk és a jövőbe vetett bizalmuk megérlelte bennük a helytálláshoz szükséges gyümölcsöket. A Szentlélek ereje mozdítsa minden új útra induló fiatal ember lépését!


Tovább

***

Szerzetesek zarándoklata

Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök az egyházmegye magyar ajkú szerzeteseivel együtt zarándokolt május 9-én Mátraverebély-Szentkútra


Zarándokútra indultunk a mátraverebély-szentkúti Mária kegyhelyre, hogy az első legteljesebben Krisztusra figyelő élet elé vigyük hivatásunkat, szerzetes közösségeinket, egyházmegyénket. Schönberger Jenő püspökatya vezetésével keltünk útra Szatmári Irgalmas Nővérek, Jézus Szíve Társasága nővérei, Jézus Szíve Kis Leányai, Piarista Nővérek, ferences és jezsuita szerzetesek május 9-én, szombaton. A kegyhely felé vezető utunk különlegességét a közös napi zsolozsma, a rózsafüzér imádság és elmélkedés szőtte egybe szorosan mindennapi imaéletünkkel. Felemelő élmény különböző karizmájú, de egylényegű szerzetestársakkal együtt lenni. Istenélmény. Eltérő emberi tulajdonságainktól, alapítóink lelkiségétől, szerzetesi életutunkon megtett út mennyiségétől, annak gazdag tapasztalatától független közös forrás, Isten meghívása, iránta való elkötelezettségünk tapasztalata vált kitapinthatóvá.


Tovább

***

 

Lélek és ének

Köszönetnyilvánítás a Kalazanci Szent József Római Katolikus Plébánia Énekkarának és vezetőjének, Visnyai Csabának, a március 18-i, Boldog Celestina Donati ünnepén nyújtott szolgálatukért.


Szeretettel és melegséggel a szívünkben fejezzük ki köszönetünket a Kalazanci Szent József Római Katolikus Plébánia Énekkarának és vezetőjének, Visnyai Csabának, hogy március 18-án, Boldog Celestina Donati ünnepén olyan lélekemelően énekeltek, így téve teljessé az ünnepet. Szoprán, alt és tenor hangfekvésben megszólaló hangjukkal teremtik a csodát: Corbeanu Enikő, Altfater Klára, Fejes Irén, Gindele Jolán, Merk Bea, Csikós Erzsébet, Puskás Krisztina, Tóth Imelda, Vill Anikó, Czier Tímea, Visnyai Panna, Dragos Renáta, Czumbil Klaudia, Csizmár Erika, Mák Lilla, Váradi Magdolna, Maurer Emese, Visnyai Ágnes, Orbán Péter, Iriniás János, Petrics Csaba, Poósz István, Tillinger Zoltán, Gnánt Árpád, Czumbil István, Csizmár József és Várady Ferenc.


Tovább

***

 

A mindennapok hűségében

Egy szerzetesnek, mint a sónak, ízesnek kell lennie, mint a gyertyának, világítania kell a sötétben - mondta Ft. Vereb Zsolt, Tóth Borbála szerzetesi fogadalomtétele előtt, Nagykárolyban.


Új szerzetest köszöntött szerda este Nagykároly, hiszen Boldog Celestina Donati emléknapján a Piarista Nővérek Kongregációjának tagja lett Tóth Borbála. A különleges eseményre sokan elmentek imádkozni az új hivatás kiteljesedéséért, Isten kegyelméért. Az este hat órától kezdődött szentmise elején, Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök a Megszentelt Élet Éve kapcsán elmélkedett a szerzetesi életről: "Advent első vasárnapjával, Ferenc pápa, a világegyház számára meghirdette a Megszentelt Élet Évét. Maga is szerzetes lévén, szerzetes testvéreit és nővéreit arra hívja, hogy hálával tekintsenek a múltra, szenvedéllyel éljék a jelent és reménységgel öleljék át a jövőt.


Tovább

***

Fogadalomtétel az ünnepen

Boldog Celestina Donati emléknapján, Nagykárolyban Tóth Borbála első fogadalmat tesz az este hat órától kezdődő szentmise keretében.

A fogadalmak jelentős részét képezik idén is a március 18-i, a Boldog Celestina Donati emléknapján, a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban este hat órától bemutatásra kerülő szentmisének.

A szertartás keretében, meghatározott ponton Tóth Borbála első fogadalmat tesz és beöltözik, a Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér harmadik alkalommal újítja meg egyszerű fogadalmát egy évre, valamint a piarista nővérek, az alapítójuk liturgikus ünnepén mind megújítják fogadalmukat.
Tovább

***

 

Átölelni a Csodát

Tóth Borbála március 18-án első fogadalmat tesz, a Kalazanciusi Nővérek Kongregációjának szerzetese lesz. Ennek alkalmából beszélgettünk.

Hamarosan első fogadalmat tesz Tóth Borbála, a Piarista Nagycsalád egyik női ágának, a Kalazanciusi Nővérek Kongregációjának szerzetese lesz, akiket magyarlakta vidéken Piarista Nővéreknek hívunk. A nagykárolyiak és szatmáriak is ismerhetik Borbálát, hiszen már évek óta a nagykárolyi rendházban él, segít a gyerekek nevelésében, a rend működésében. A nagy alkalom kapcsán beszélgettünk el.

Tovább

***


Elköteleződés örökre

Interjú az örökfogadalomtétel előtt - az annak idején Nagykárolyban jelöltségbe lépett Szentháromságról nevezett Rab Melinda Piarista Nővérrel.

Szentháromságról nevezett Rab Melinda Piarista Nővér február 22-én, örökfogadalmat tett. Az alkalom apopóján beszélgettünk el vele, de még a nagy esemény előtt.

 

"Ó, édes egek Ura, végtelen szépség ragyogása, magadnak akarsz örökre és én tied leszek mindörökre." (Boldog Celestina Donati)

Nővér, hamarosan örökfogadalmat tesz. Nagy utat járt be, amelynek hamarosan talán legfontosabb állomásához érkezik. De hogyan, honnan indult ez az út?

- Sokszor gondolok vissza az eltelt időszakra, hogy honnan és milyen úton jutottam el idáig, szerzetesi örökfogadalomtételemig, hisz majdnem 12 év telt el azóta, hogy először találkoztam Judit nővérrel...

Tovább

***

A születés

Gondolatok Advent minden napjára a piarista nővérek összeállításában.

 

Advent első vasárnapján rácsodálkozva, feleszmélve tekintünk az egyházi év első ünnepére, amely a születés, az Istennek emberrel, és az embernek Istennel való mély, mindent átjáró, élő kapcsolatának mérföldköve. Előkészületeket teszünk, hogy az ünnep pillanataiban valóban itt legyünk, szeretetben, mindnyájan, együtt. Isten itt van már, ne hagyjuk, hogy hiába várjon ránk.

Adventi előkészületeink képei mellé Sík Sándor piarista szerzetes, pap, egyetemi és középiskolai tanár, költő, tartományfőnök sorait válogattuk, akinek idén ünnepeljük születése 125. évfordulóját. Személyében köszöntjük a magyar cserkészet megalapítóját, a magyar keresztény irodalom kiemelkedő alakját, az ifjúság szellemi, erkölcsi, lelki gondviselőjét. Mély lelkiséggel átszőtt költői sorai gazdag útravalóul szolgálhatnak az adventi időben.

Isten áldásával kísért adventi időt, kegyelemteljes várakozást kívánunk kedves mindnyájuknak szeretettel:

 

Tovább

 

***

A nyílt napra való készülődés

„... az emberek örömének, áhítatul az angyaloknak..." (Sík Sándor) - Nyílt napot, és adventi-karácsonyi kiállítással egybekötött vásárt tartunk tizedik alkalommal.

 

Már nemcsak a naptár lapjai figyelmeztettek bennünket mind sürgetőbben, hanem az egyre sötétebbre forduló délutánok is arról suttogtak a lámpafényben, hogy közeleg az előkészület ideje, itt van már újra a nyílt napunk, s halaszthatatlanul le kell üljünk a születendő adventi koszorúk, asztali díszek köré.

Gyertyák, gömbök és szalagok szőtték hosszabbra az estéinket, fűzték sűrűbbre napjaink szövetét, hogy mindennapi feladataink között utat találjanak maguknak. A titokzatos Hang még hallgatott. Mi annál többet beszéltünk, hangosan gondolkodva kerestük az ötleteket, megosztottuk egymással a megtalált, ígéretesnek látszó összeállításokat. S lassan-lassan megindult a munka, színesedtek a koszorúk, forrósodtak a drótvégek, egyre több büszke gyertya biggyeszkedett elfoglalt helyén.

 

Tovább

 

***

Tízedik éve várják a látogatókat

A piarista nővérek nagykárolyi rendháza és gyermekotthona nyílt napjai lesznek november 29-én és 30-án.

 

Már hetek óta nagy a készülődés a piarista nővérek nagykárolyi, Kalazanci Szent József templom melletti rendházában, ahol minden Advent előtt vásárral egybekötött kiállítást, nyílt napokat tartanak. Azokat a kézműves, ünnepi dísztárgyakat állítják ilyenkor ki, amelyeket a nővérek az év során a gyerekekkel együtt készítenek a kicsik kreativitása és kézügyességének fejlesztése okán. Már a kapun való belépés után, a gazdagon feldíszített folyosó fogadja a látogatókat, akik adventi koszorúkból, karácsonyi, ünnepi fadíszekből, asztali dísztárgyakból, festett kerámiatárgyakból, gyertyatartókból és sok minden másból válogathatnak. A különböző tárgyakat ilyenkor meg lehet vásárolni, illetve adomány ajánlható fel értük. De talán sokkal fontosabb, hogy a rendházba és család-típusú gyermekotthonba belépők megismerhetik az ott élő gyerekeket és az őket nevelő nővéreket, betekintést kaphatnak életükbe.

 

Tovább

 

***

Nagykárolyban jártunk - a jubileum folytatódott

Idén kettős jubileumot ünnepelnek a piarista nővérek. (A Piarista.hu riportja)

 

1889. június 24-én, Firenzében, Boldog Celestina Donati megalapította a Piarista Családhoz tartozó Kongregációt, melynek lelkisége Kalazanci Szent József sajátos nevelői szolgálatából forrásozik. Hivatásukkal, életükkel arról a Jézusról tesznek tanúságot, aki befogadja, magához öleli és megáldja a gyermekeket. Ezért küldetésüknek érzik főleg a szegény gyermekek és fiatalok érzelmi, kulturális, szociális és vallási értékekben való harmonikus és teljes növekedését. Tíz éve szolgálnak Nagykárolyban, ahol egy családtípusú gyermekotthont és egy napközit működtetnek. Az alábbiakban Kürti-Bokor Judit nagykárolyi piarista nővér beszél nekünk rendjük történetéről, múltjáról, jelenéről és hivatásáról. Rendünk 1889. június 24-én született meg Firenzében, a város patrónusának, Keresztelő Szent János születésének az ünnepén. Tizenkét éve jöttünk haza Tünde nővérrel, két évet a gyulafehérvári egyházmegyében szolgáltunk, és 2004-ben, tíz éve telepedtünk le Nagykárolyban.

 

Tovább

 

***

 

„Végtelen szeretettel őrködsz felettem”

 

Imádsággal és az Oltáriszentség előtti hódolattal zárták a Celestina-évet a piarista nővérek Nagykárolyban.

 

Talán az idő múlásának tapasztalata nyitottá formál bennünket az örökkévalóság befogadására. Olyan gyorsan követik egymást a napok, a hetek és a hónapok, hogy életünk egy-egy fordulópontján rácsodálkozunk ugyan, mennyi idő telt el azóta, hogy utoljára találkoztunk egy kedves ismerőssel, vagy hogy mennyit nőtt a szívünknek kedves fiúcska vagy leányka, mióta utoljára téli cipőt kerestünk a lábára. De a kivételes alkalmaktól eltekintve alig követjük, hogyan lesznek a percekből órák, az órákból napok, a napokból egy esztendő. Így válik életünk apró mozzanatainak kötőanyagává a végtelen. Végtelen szeretettel őrködsz felettem. Az elmúlt év október 26-án Boldog Celestina Donati születésének 165. évfordulóján nyitottuk meg a jubileumi Celestina-évet, melynek keretében ünnepeltük a Piarista Nővérek Kongregációja alapításának 125. és a nagykárolyi megtelepedésünk 10. évfordulóját.

 

Tovább

 

***

Csak a szeretet érti meg…

Beszélgetések, elmélkedések, imádság Celestina anya lelkületével.

 

Az örök érvényű szavakat nem lehet elégszer elismételni. Nem válnak elcsépeltté, s valahogy mindig a mai napról beszélnek. Nem is csak arról, de ami ennél is több, az én mai napomról. „Szólj lelkemhez, alázatosan kérlek, irgalmas szavaddal. Egyetlen isteni szavad életet támaszt, erőt és világosságot ad". Csak nyíljak meg a kegyelemre, mely segít meghallani az üzenetet, tudva azt, „Hogy mennyi jót kapunk tőled, az nem a te mértékedtől függ, hiszen az mértéken felüli, hanem a mi szegényességünktől." A végéhez közeledő jubileumi esztendő minden hónapban megrendezésre kerülő eseményei voltak azok a közös beszélgetések, elmélkedések és imádságok, melyeket az ünnepelt Celestina anya lelkülete éltetett. Az ő evangéliumi elmélkedéseivel kerültünk közelebb önmagunkhoz, hogy ezáltal közelebb kerülhessünk Istenhez.

 

Tovább

***

 

Benne az élet öröm! (Befejező rész)

Celestina anya életében is újra megszületik a válasz a Mária óta a történelemben visszhangzó „Hogyan lehetséges ez?" kérdésre.

 

Az októberi nap ismét aranysárga-barna-bordó fénnyel töri át a kicsi levélablakok színes üvegét. Az elmúlt év októberében kezdődött Celestina év végéhez közeledik. Az eltelt időszakban a köztünk élő szentek közül Boldog Celestina Donati és Kalazanci Szent József különös figyelme mellett, az ő szeretetüktől kísérve fordulunk Atyánkhoz, aki minden napunkon gondot visel ránk, a Fiúhoz, aki ma is ugyanúgy szeret minket, és a Lélekhez, aki átöleli mindannyiunk vállát. Ezen utunkon Celestina anya imádságos lelkén átfénylő isteni világosság volt a vezetőnk. E szent szerzetesnő imádságos gondolatai, emberi kapcsolatai, mindennapi munkája három egészből összefonódó egységes életet rajzol elénk. Élete a következő három dimenzió mentén teljesedett ki: imádság, szeretet, cselekedetek.

Tovább

 

***

Közös lelki nap Csomaközön

Csomaközre kirándultak a Piarista Nővérek az általuk gondozott gyermekekkel, és tartottak közös lelki napot.

 

Kétezer éve járunk Jézus nyomában, azóta minden napunkban valóságosan velünk van. Közénk hozta, megnyitotta Isten országát a számunkra, és ennek köszönhetően a mai napunk is része az ajándékba kapott örökéletünknek. Így történhetett, hogy augusztus utolsó vasárnapján, Urunk feltámadásának ünnepén újraéltük, ahogy az isteni Ige megjelent közöttünk, testté lett és ismét kincseket adott az életünkhöz, a megosztani tudásról. A csomaközi Mária Légió és a Nőszövetség meghívására érkeztünk meg 21 gyermekünkkel Csomaközre. A Katolikus templom előtt fogadtak bennünket mosolyukkal, ölelésükkel vendéglátóink. A templomba lépve a dicsőséges rózsafüzér mélyen belénk ivódott szavaival csendesítettük a szívünk és emeltük a magasba, még közelebb az Atyához. Együtt vettünk részt a szentmisén, szívünkkel-lelkünkkel a közénk lépő isteni Ige felé fordulva.

 

Tovább

 

***

Szeretettel meg lehet változtatni a világot

A piarista nővérek nagykárolyi letelepedésének tíz éves évfordulóját ünnepelte a közösség augusztus 24-én.

 

A Kalazanci Szent József templom búcsújára felvezető triduum harmadik napján, vasárnap este hét órától adtak hálát a piarista nővérek, a nagykárolyi letelepedésük óta eltelt tíz évért. A hívekkel telt templomban a nővérek tisztelői, barátai, segítői előtt Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök mutatott be a jelenlevő paptestvéreivel szentmisét. A bevonulást követően hálát adott a kegyelmekért, amelyek a piarista nővérek közvetítésével érték a közösséget, emlékezett a tíz évvel ezelőtti letelepedésre, az azóta eltelt időre, annak eseményeire - a család típusú gyermekotthon és a napközi megalapítására, fejlődésére - valamint a kongregáció 125 éves évfordulójára. Ft. Ruppert József piarista atya, prédikációjában a triduum elmélkedéseit folytatva, az Istennel való találkozásról beszélt.

 

Tovább

 

***

A letelepedés évfordulója

Ünnepi szentmisében adnak hálát vasárnap, a Kalazanci Szent József templom búcsúját megelőző triduum harmadik napján a piarista nővérek évtizedes jelenlétükért Nagykárolyban.

 

Tíz éve telepedtek le a piarista nővérek Nagykárolyban, ahol előbb család-típusú gyermekotthont, később napközit is indítottak a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére. Tevékenységük által hamar megismerte és megszerette őket a közösség. Példájuk, tanúságtételük sokak számára jel, a szeretet, emberség tiszta fénye egy egyre zavarosabb világban.

Augusztus 24-én, vasárnap este hét órától közös hálaadásra hívnak mindenkit a Kalazanci Szent József templomba, ahol Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök mutat be szentmisét és Ft. Ruppert József piarista atya mond szentbeszédet. A szentmise a Kalazanci Szent József templom búcsújára felkészítő triduum része, a búcsúmisét pedig hétfőn este hat órától tartják, Ft. Ruppert József ünnepi szónoklatával.

 

 

Tovább

 

***

 

Prófétai hivatással (VIDEÓ)


A keresztény embernek hirdetnie kell a megtérést és rámutatnia Krisztusra - mondta a piarista nővérek jubileumi szentmiséjén Ft. Nagy Attila.

 

Jubileumi szentmisét tartottak Keresztelő Szent János ünnepén, június 24-én este hét órától Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József templomban, a piarista nővérek kongregációja alapításának 125. évfordulója alkalmából. Az eseményre különösen odafigyeltek a nagykárolyiak, hiszen idén tíz éve, hogy a nővérek a városban megtelepedtek, azóta számos kegyelmet közvetítve a közösség felé. De jöttek távolabbról is barátok, segítők, piarista atyák és egyházmegyés papok, a szentmise főcelebránsa pedig Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök volt, aki az ünnep kapcsán az egyszerűségre figyelt: "Jubileumot ünneplünk, és hálát adunk azért a sok-sok kegyelemért, amellyel Isten ezt a rendet az évek során elhalmozta. Keresztelő Szent János ünnepén kérjük, az ő lelkülete éljen a nővérekben is: nekem csökkennem kell, hogy Krisztus növekedhessék (Jn 3,30).

 

 

Tovább

 

***

 

Odaadás és ráhagyatkozás


Interjú Kürti-Bokor Judit piarista nővérrel kettős jubileumuk kapcsán a rend történetéről és jelenéről, a nagykárolyi valóságról és a tervekről.

 

Számunkra most is a legfontosabb a szenvedésében szemlélt Jézus, aki szeretetből az Eukarisztiában nekünk adja önmagát; az odaadás és ráhagyatkozás a gondviselő Istenre, a gyermekek, fiatalok nevelése Kalazanci Szent József lelkiségét követve, és az, hogy minden ember üdvözüljön. - vallja Kürti-Bokor Judit piarista nővér a jubileumi év kapcsán készült interjúnkban.

 

Idén kettős jubileumot ünnepelnek a piarista nővérek: 125 éve alapították a Piarista Nővérek Kongregációját és tíz éve működnek Nagykárolyban. Ennek kapcsán beszélgettünk Kürti-Bokor Judit nagykárolyi piarista nővérrel a rendjük történetéről, múltjáról, jelenéről és jövőképéről nálunk és a világban.

 

 

Tovább

 

***

 

Hálaadás az alapításért, a nővérekért

A Piarista Nővérek Kongregációja alapításának 125. évfordulója alkalmából, az alapítás napján hálaadó szentmisét tartanak a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban.

 

Nagy ünnepre készülnek a piarista nővérek, 125 éve ugyanis, hogy 1889. június 24-én Firenzében, Boldog Celestina Donati megalapította a piarista rend női ágát. A rend azóta szerte a világba kivirágzott, Nagykárolyban tíz éve vannak jelen. Kedden a rend alapításáért adnak a nővérek hálát szentmisében a Mindenhatónak, barátaik, ismerőik, szolgálatuk csodálói pedig azért a sok kegyelemért, amely a piarista nővérek áldásos tevékenysége nyomán éri a közösséget. Június 24-én este hét órától a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök főcelebrálásával mutatják be a legszentebb áldozatot, melyen Ft. Nagy Attila piarista atya mond szentbeszédet. A szentmisén részt vesznek a nővérek által gondozott, segített gyerekek is, akiknek egyébként háromnapos - hétfőt, keddet és szerdát magába foglaló - játékot szerveznek az ünnep alkalmából.

 

 

Tovább

 

***

Benne az élet öröm - VIII. rész

Celestina anya radikális hogyant keresett: szívvel, ésszel, érzékszervekkel megélt találkozást, amely több annál, hogy képesek vagyunk megélni a minket körülvevő levegő létezését, ennek nagyszerűségét, mely kielégíti biológiai szükségletünket.

Azóta, hogy megünnepeltük Krisztus feltámadását és újra szembenéztünk örök életünk beláthatatlan távlatával, szabadságával, az ezt a végtelent mégis túlcsordulóan betölteni képes isteni szeretettel, mi történt velünk?

Megérkezett a nyár: a maga melegével vagy éppen esővel öntözötten, kinek munkával, kinek vakációval, kinek vegyesen. Amikor reggel, munkába indulás előtt mégegyszer búcsút intünk a családnak keressük-e közöttük a felénk forduló Krisztus-arcot? Útközben, amikor szétnézünk, hogy biztonságban haladhassunk, várjuk-e Jézust, hogy velünk tart-e ma is, ahogy megígérte? Mindannyiunknak mondta - térben és időben a legtágabban értve -, ...én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig..." (Mt 28, 20). Hogyan tapasztalhatom, hogyan élhetem meg tehát az Ő emberi létezéstől ugyan eltérő, de valóságos jelenlétét ma?

 

 

Tovább

 

***

Benne az élet öröm - VII. rész

Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a Boldog alapítóanya írásaiból.

 

Az ünnepek határpontok, ahol megállunk, hátratekintünk, körbenézünk, majd továbbindulunk utunkon. Ahol összetalálkozik a múlt a jelennel és a jövővel, s ezáltal az ünnepek összekötőelemmé is válnak. Elválasztanak és egybeszőnek. Elérkezett a húsvét utáni ötvenedik nap, s Krisztus visszatérve az Atyához elküldte a világba a Vigasztalót, a Szentlelket.

Ennek az ünnepi pillanatnak előzményét ott találjuk emberi valónk megszületésének pillanatában is. A teremtés hajnalán „A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött" (Ter 1,2). A isteni Szentháromság életadó létezése teremtette ezt a világot, s benne az embert: „Bámulom az eget, kezed művét..." (Zsolt 8, 4).

 

 

Tovább

 

***

Benne az élet öröm - VI. rész

Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a Boldog alapítóanya írásaiból.

 

Krisztus keresztjével Isten összekapcsolta a teremtés előtti alkotó vágyát az emberiség egész történelmével és jövőjével és mindannyiunk személyes életén át magához vonta a lehető legszorosabban. Az Atya a Lelkével életre keltett embernek közösséget ajándékoz. Közösséget Ővele, osztozást az Atya, Fiú és a Lélek harmóniájában. Ebben a földi valóságban megnyílott a lehetőség találkozni, megtapasztalni és élni ezzel a közösséggel. Amikor valami nagyon szépet, nagyon jót, számunkra kedveset élünk meg, igyekszünk abból a legtöbbet megosztani azokkal, akik fontosak nekünk: skype-on, facebook-on, twitteren keresztül. Ugyanígy van ezzel az Atya is: szeretné velünk megosztani a Szentháromság közösségét.

 

Tovább

 

***

Benne az élet öröm - V. rész

Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a Boldog alapítóanya írásaiból.

 

Szeretet és bizalom indítja el, tartja fenn, mélyíti el és segíti át a nehézségeken minden kapcsolatunkat, kapcsolatainkat, amelyek által öntudatra ébredünk, amelyekben élünk. Minden tragédia és boldogító valóság  kapcsolataink által vagy azok hiánya, esetleg zavart működése miatt születik meg. Kapcsolatban lenni Istennel, a másik emberrel és önmagunkkal. Ebben a viszonyrendszerben Celestina anya megtapasztalta a végtelenséget, ezt így osztja meg velünk: Szeretetemnek irántad, hitemnek benned nem lehetnek határai.

Isten sokféle módon keresi a kapcsolatot velünk: a teremtett világ, a próféták és az emberré lett Fiú mind Istenről valamint az életünkről beszélnek és a válaszunkra várnak.

 

Tovább

 

***

 

Aki befogad egy gyermeket...

A piarista nővérekre figyelt a nagykárolyi közösség Boldog Celestina Donati ünnepén.

 

Tisztelők, barátok, a jó ügy megvalósulásának örvendők csatlakoztak a piarista nővérekhez, rendalapítójuk ünnepén, Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József templomban tartott szentmisén.

A főcelebráns Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök a legszentebb áldozat elején Boldog Celestina Donati-ról elmondta, a világ sok kegyelmet kapott az ő közvetítésével, de szólt a jubileumi évről is, melyben a hit, valamint az Isten iránti szeretet megerősödését reméli. Az evangélium után Kanti Ágnes, a Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér újította meg egy évre szóló fogadalmát - és lépett ezzel a rend kötelékében a második évébe - majd a nővérek közösen is megújították Istennek tett fogadalmukat.

 

Tovább

 

***

 

Benne az élet öröm - IV. rész

Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a Boldog alapítóanya írásaiból.

 

A Celestina-év egyrészt alkalmat ad arra, hogy egy szinte kortárs szent életét közelebbről megismerjük, ugyanakkor saját kapcsolatainkat is áttekinthetjük a „társaságában", az ő lelkivezetésével. Mivel a XIX-XX. század fordulóján élt, talán még könnyebb támpontokat találnunk az ő és a mi életünk között, miközben önmagunkkal, a környezetünkben élőkkel és Istennel való kapcsolatainkat mérlegeljük annak érdekében, hogy gazdagodhassanak.

 

Celestina anya minden napja az Oltáriszentségtől indult, a valóságos, jelenlévő Istentől, hogy majd a nap minden órája megérleljen egy leheletnyi közeledést Hozzá, illetve hogy tetteiben, magatartásában, gondolataiban, szívében és lelkében egyaránt mozduljon, növekedjen.

 

Tovább

 

***

Benne az élet öröm - III. rész

Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a Boldog alapítóanya írásaiból.

 

A Celestina-év egyrészt alkalmat ad arra, hogy egy szinte kortárs szent életét közelebbről megismerjük, ugyanakkor saját kapcsolatainkat is áttekinthetjük a „társaságában", az ő lelki vezetésével. Mivel a XIX-XX. század fordulóján élt, talán még könnyebb támpontokat találnunk az ő és a mi életünk között, miközben önmagunkkal, a környezetünkben élőkkel és Istennel való kapcsolatainkat mérlegeljük annak érdekében, hogy gazdagodhassanak. „Benne az élet öröm" címmel Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a Boldog alapítóanya írásaiból.

 

A megtestesüléssel Isten a tökéletes közösséget ajánlja fel nekünk újra és újra, egységben lehetünk Ővele.

 

Tovább

 

***

 

Benne az élet öröm - II. rész

Tóth Borbála, piarista novícia írása Boldog Celestina Donati gondolataira alapozva.

 

A Celestina-év egyrészt alkalmat ad arra, hogy egy szinte kortárs szent életét közelebbről megismerjük, ugyanakkor saját kapcsolatainkat is áttekinthetjük a „társaságában", az ő lelkivezetésével. Mivel a XIX-XX. század fordulóján élt, talán még könnyebb támpontokat találnunk az ő és a mi életünk között, miközben önmagunkkal, a környezetünkben élőkkel és Istennel való kapcsolatainkat mérlegeljük annak érdekében, hogy gazdagodhassanak. „Benne az élet öröm" címmel Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a Boldog Alapítóanya írásaiból.

 

 

 

Tovább

 

***

 

A nyílt napok örömei

Gondolatok a piarista nővérek nyílt napjai, a kiállítással egybekötött vásár élményei kapcsán.

 

Már hagyománynak számít, hogy Adventet megelőzően a piarista nővérek nagykárolyi rendházukba hívják barátaikat, ismerőseiket, segítőiket és minden érdeklődőt, hogy nyílt napok alkalmával tekintsenek be a rendház, és az annak keretében működő gyermekotthon életébe. Így történt idén is, nagy volt a forgalom november 30-án és december 1-jén, sokan benéztek és megcsodálták a nővérek és a gyerekek által készített ajándék- és dísztárgyakat is.

 

 

Tovább

 

***

 

Ajtó és szív

Nyílt napokat, valamint kiállítással egybekötött vásárt tartanak a piarista nővérek november 30-án és december 1-jén.

 

Ajtójukat és szívüket is nagyra tárják a piarista nővérek az érdeklődők előtt az Advent beköszöntével. Teszik ezt már kilencedik éve, megmutatva rendházukat, család típusú gyermekotthonukat, életüket bárkinek, aki jóindulattal tér be hozzájuk. De megmutatják azokat az ünnepi ajándék- és dísztárgyakat, melyeket az egész év során készítettek lányaikkal, őrizve a karácsony igazi melegét, a szeretetet a hétköznapokban. Az dísztárgyakat, koszorúkat, színes, pompás gyertyatartókat megtekintésük mellett meg is vásárolhatják az arra vágyók, segítve ezzel a gyermekotthon működését. A nővérek és gyermekeik szeretettel várnak minden látogatót november 30-án és december 1-jén reggel kilenc és este tíz óra között a Kalazanci Szent József templom melletti rendházukban.

 

Tovább

 

***

 

Régi pompáját nyeri vissza

A piarista nővérek felújítják a nagykárolyi zárda két épületét, amely a jövőben család típusú gyermekotthonként működik majd.

 

Egy Európai Uniós, Regio-s pályázat keretében a piarista nővérek felújítják a város szívében található zárdát, mely ezután nem áll üresen és elhagyatottan, hanem amellett, hogy visszanyeri régi pompáját, élet tölti majd meg.

 

A Károlyi grófi család, és Lajcsák Ferencz nagyváradi püspök adományaiból, továbbá a katolikus hitközség hozzájárulásával 1892-ben épült komplexum hat osztályos elemi iskolaként és árvaházként működött a '48-as államosításig, amikor a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek el kellett hagyják.

 

 

Tovább

 

***

 

Patrocínium a Celestina Évben

Poszet Anikó írása a Kalazanci Szent József líceum patrocíniuma kapcsán.

 

Mindig csodálattal tölt el az a gondolat, hogy milyen nagyszerűen felépített az egyházi év. Egyszerre logikus és lélekemelő, harmonikus és gyönyörködtető, ahogy Isten egyszerre maga az Igazság és a Szépség. Ebbe a harmóniába illeszkedik bele egy különleges és egyedi ünnep, a piarista iskolák „búcsúja", Kalazanci Szent Józsefnek, mint a kegyes iskolák védőszentjének ünnepe, amit minden olyan városban megtartanak, ahol piarista iskolák működnek. A Patrocínium november végére esik, Krisztus Király és Advent első vasárnapjához közel, így egybeesik az új egyházi év meghirdetésével.

 

 

 

Tovább

 

***


Megáldották a piarista sírokat

Felújításuk után Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök megáldotta a piarista sírokat Nagykárolyban, a Mesterrészi római katolikus temetőben.

 

 

A piarista közösség - szerzetesek, egykori piarista diákok, segítők, támogatók - jelenlétében áldotta meg Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök a nagykárolyi, mesterrészi római katolikus temetőben található piarista sírokat. A november 21-én csütörtökön délután egy órától tartott szertartás keretében előbb Ft. Ruppert József, a romániai rendtartományért felelős piarista atya szólt a jelenlevőkhöz. Így elmondta, nem a fájdalom, hanem a hála érzése tölti el a nagykárolyi sírok mellett, emlékezve az elődökre. "1973-ban, negyven évvel ezelőtt jártam itt először három rendtársammal.

 

 

 

Tovább

 

***

Benne az élet öröm

Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a boldog alapítóanya írásaiból.

 

 

A Celestina-év egyrészt alkalmat ad arra, hogy egy szinte kortárs szent életét közelebbről megismerjük, ugyanakkor saját kapcsolatainkat is áttekinthetjük a "társaságában", az ő lelkivezetésével. Mivel a XIX-XX. század fordulóján élt, talán még könnyebb támpontokat találnunk az ő és a mi életünk között, miközben önmagunkkal, a környezetünkben élőkkel és Istennel való kapcsolatainkat mérlegeljük annak érdekében, hogy gazdagodhassanak. „Benne az élet öröm" címmel Tóth Borbála, piarista novícia mutat fel imádságos gondolatokat a boldog alapítóanya írásaiból.

 

 

 

Tovább

 

***

 

Nagykárolyban is elkezdődött a Celestina-év

Nagykárolyban is szentmisével ünnepelték a jubileumi Celestina év kezdetét.

 

A teremtésben semmi sem szebb, semmi sem fenségesebb az imádkozó léleknél.

Boldog Celestina Donati

 

Az október 26-i firenzei megnyitó után november 3-án Nagykárolyban is szentmisével ünnepeltük a jubileumi Celestina év kezdetét. Az oltár előtt gyermekeinkkel együtt örömmel és izgatottan vártuk a papság bevonulását, égő mécsessel a kezünkben. A szentmise előtt az oltár elé helyeztük az anyaházból magunkkal hozott jubileumi lámpát, mely köré 22 leányunk sugár alakban lerakta a mécseseket 22 jelenleg is működő házunk jelképeként.

 

 

 

Tovább

 

***

 

Firenzében kezdetét vette a Celestina-év

A piarista nővérek megnyitották jubileumi évüket.

 

Boldog Celestina Donati születésének 165. évfordulóján, október utolsó szombatján az alapítóanya szobájában gyűltünk össze mi, Piarista Nővérek, hogy ott kezdjük meg a jubileumi évet, ahol egy szent hivatása és vele együtt a mi hivatásunk is kibontakozásnak indult.

 

A Generális anya köszöntötte a Kongregáció szerzetesházaiból érkezett és az alapítóanya ágya körül megilletődve álló nővéreket. Ebben a szobában, ahol Celestina anya élt, őrzik az általa használt tárgyakat, levelezését és lelki írásait, szentek ereklyéit, amelyeket ő gyűjtött  nagy szeretettel.

 

 

Tovább

 

***

 

Jubileumi év a piarista nővéreknél

Nagykárolyban is számos rendezvénnyel kapcsolódnak a piarista nővérek a jubileumi évhez.

 

Celestina év a 2013-2014-es, a piarista nővérek számára, akik kongregációjuk alapításának százhuszonöt éves fennállását ünneplik. Ezzel akarnak hálát adni Istennek szeretetéért, életükért, és azért, hogy a világot formáló alkotó munkájában mindnyájunkat munkatársául hívott. Az Istenben élő, a gyermekek nevelésén, tanításán keresztül alkotó, az Oltáriszentség tiszteletéből táplálkozó közösség földrészeket összekötő nagy ünnepe ez - vallják a piarista nővérek.

A 2014-es év nagykárolyi vonatkozásban is évforduló, hiszen tíz éve alapították az ottani rendházat - 2004-ben egy családtípusú gyermekotthont, majd 2009-ben a város nehézsorsú gyermekeit támogató napközit nyitottak.

 

 

 

Tovább

 

***

 

Isten felé irányították életüket

Kanti Ágnes fogadalmat tett, Tóth Borbála pedig noviciátusba lépett március 18-án, a Kalazanci Szent József templomban zajlott szertartáson.

 

Ünneplő tömeg töltötte meg a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomot március 18-án, Boldog Celestina Donati, a piarista nővérek kongregációja alapítójának ünnepén, amikor az este hat órától kezdődő szertartás alatt Kanti Ágnes megkezdte fogadalmas nővéri életét, Tóth Borbála pedig noviciátusba lépett.

 

 

 

Tovább

 

***

 

Celestina anya ünnepére készülünk

 

Tizennyolc gondolat a piarista szerzetesi hivatásról, készülve a március 18-i ünnepre, amikor Tóth Borbála megkezdi a noviciátust, Kanti Ágnes pedig leteszi első fogadalmát és felölti a szerzetesi ruhát.

 

A még hűvös szél már egyre több madárhangot hoz a fülünkbe, s az egyre-másra kipattanó rügyeket kerülgeti a virágoskertekben. Lassan már a bőrünkön érezhetjük a természetben újra kibontakozó élet erejét. A nagyböjti várakozásban lelkünk mélyén is megtapasztalhatjuk, hogyan újul meg a lélek, ha gondját viseljük. Mi, a Piarista Nővérek Közösségében a figyelmünket többszörösen a rendalapító felé fordítjuk, erre hívunk és várunk mindenkit.

 

 

 

Tovább

 

***

A piarista nővérek adventi naptára

 

Advent minden napjára ajándékkal szolgálnak a piarista nővérek az egyházmegyei weboldal látogatóinak.

 

A Krisztusvárás időszakában minden nappal érik bennünk a vágy a megismerésre, a találkozásra, a befogadásra. Ebben a fejlődésben sietnek segítségünkre a piarista nővérek adventi naptárukkal, mely minden napra egy gondolattal, üzenettel szolgál.

 

 

 

 

Tovább

 

***

 

Életünk lapjai

 

Tóth Bori írása jelöltségbe lépéséről, a Piarista Nővérek nagykárolyi rendházának életéről, a hétköznapokról és ünnepekről.

 

Az idei év Kalazancius ünnepén kezdtem meg a jelöltséget a Piarista Nővéreknél. Egy éve (és nem először) fogadtak a nővérek és lányaik vendégszeretetükbe. Micsoda év volt ez!

Mennyi odafigyelésben, tapintatban és örömben volt részünk, ugyanakkor a nehézségek is be-belátogattak hozzánk. Kirándulások izgalma vegyült az útravaló-készítés logisztikai bravúrjaival. Játékok peregtek egyéniben és csapatban. Mindemellett a házimunka és a konyhaművészet titkaiba is beavatást nyert az itt lakó. Majd beköszöntött a tanév rögös mindennapjaival. Ez az év legmeghatározóbb időszaka mindannyiunk számára, magamat is beleértve. Tanárságom mélyélménye származik ebből: hogy milyennek is látszik az órai tananyag otthonról nézve, s hogyan is birkózzunk meg az iskolában elnyert házi feladatokkal. Egy szó mint száz, családban élünk, nagycsaládban.

Tovább

 

***

 

Öröm a nagyböjtben

 

Mint minden évben, a Piarista nővérek ez év március 18-án is a közösség alapítójára, Boldog Celestina Donatira emlékeztek.

 

Boldog Celestina Donati ünnepe idén az öröm vasárnapjára esett: öröm volt az égben, öröm volt a földön. Már néhány nap óta sorakoztatták, igazgatták bimbóikat a ház előtti virágok, és vasárnap reggelén a napsütés újra rájuk ragyogott. Eközben a ház falain belül is felébredt a derű. Izgatott készülődés vette kezdetét: vendéget vártunk, ünnepelni készülődtünk.

Tovább

 

 

***

 

 

 

 

 

Advent a Piarista Nővéreknél

 

Tóth Bori írása a Piarista Nővérek nagykárolyi rendházában megélt Adventről.

 

Tóth Bori magyar szakos tanárnő a Nagykanizsai Piarista Iskolából érkezett a piarista nővérek nagykárolyi rendházába, hogy egy éven keresztül együtt éljen velük, megtapasztalja a gyerekekkel való foglalkozás örömeit, a hétköznapok és ünnepek apró csodáit. Alábbi írásában adventi élményeit osztja meg velünk:

Tovább

 

 

***

 

 

 

 

Minden napra jut öröm

 

November 26-27-e között már hetedik alkalommal tartottak nyílt napokat a piarista nővérek, nagykárolyi rendházukban.

 

A minden évben sikeres nyílt napok kapcsán Kürti-Bokor Judit nővérrel, a nagykárolyi rendház vezetőjével beszélgettünk adventi és karácsonyi kiállításukról, vásárukról, illetve egész évi tevékenységükről.

Tovább

 

 

***

 

 

 

Várják a vendégeket

 

Adventi-karácsonyi kiállítással és vásárral egybekötött nyílt napokat tartanak a piarista nővérek Nagykárolyban november 26-án és 27-én.

 

A piarista nővérek nagykárolyi rendházának ajtaja mindig nyitva áll a barátok, vendégek és jó szándékú érdeklődők előtt, az Adventet megelőző napokban azonban már évek óta nyílt napokkal is igyekeznek betekintést adni életükbe, hivatásukba, tevékenységeikbe. Nagy készülődés előzi meg ezeket a napokat, hiszen ilyenkor a Kalazanci Szent József plébánia melletti rendházban nővérekkel lakó gyerekek ügyességüket is igyekeznek megmutatni az általuk készített ünnepi ajándéktárgyakkal.

Tovább

 

 

***

Egy utat hagyott nyitva

 

Március 18-án pénteken kezdte meg Kanti Ágnes új életét piarista novíciaként.

 

A nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban pénteken este hat órától kezdődött az az ünnepi szentmise, melynek keretében Kanti Ágnes kifejezte elhatározását, hogy a piarista nővérek kongregációjának novíciája legyen. A szép ünnepre sokan eljöttek a közösség hívei, ismerősök, barátok és azok a gyerekek, akik nap mint nap érzik a nővérek áldozatos munkájának kegyelmi hatásait.

Tovább

 

 

***

 

Nagy ünnep a piarista nővéreknél

 

Boldog Celestina Donati ünnepén a piarista nővérek egy új tagjának noviciátusba lépésére kerül sor Nagykárolyban.

 

Nem szokványos módon ünnepelik meg a piarista nővérek Nagykárolyban szerzetesrendjük alapítója, Boldog Celestina Donati napját. Pénteken délután tizennyolc órától, a Kalazanci Szent József templomban bemutatásra kerülő szentmise keretén belül, az evangélium elhangzása után noviciátusba lépési szertartásra kerül sor, melyben Kanti Ágnes kifejezi szándékát, hogy a rend tagjává váljon.

 

 

***

Mosolyajándék

 

Idén is több százan látogatták meg a piarista nővérek rendházát Nagykárolyban a nyílt napok alkalmából.

 

A nagykárolyi Kalazanci Szent József templom melletti rendház minden év adventjét megelőzően kitárja kapuit, hogy az érdeklődők két napon keresztül járják az épület folyosóit, nézzenek be a termekbe, szobákba és lássák, hogyan élnek a nővérek az általuk nevelt gyermekekkel. Aki betér biztos nem megy el üres kézzel, de még inkább megtelik szíve azzal a szeretettel, amit ott tapasztal.

Tovább

 

 

***

Nyílt napok a piarista nővérek rendházában

 

Bárki számára látogatható a Piarista Nővérek nagykárolyi rendháza a november 27-28-i hétvégén.


Idén is nyílt napokat tartanak a piarista nővérek Nagykárolyban Advent kezdetével. Szombaton és vasárnap reggel kilenctől este tíz óráig látogatható a Kalazanci Szent József plébánia melletti rendház, ahol az érdeklődők betekintést kaphatnak a nővérek által nevelt tizennyolc kislány hétköznapjaiba, de megtekinthetik adventi kiállításukat is.

Tovább

 

 

***

A szolidaritás szellemében

Március 18-án, a városi és megyei elöljárók jelenlétében szentelte meg Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök a nagykárolyi szociális napközit és tanuló házat.


Kicsinek bizonyult csütörtök délután a nagykárolyi piarista nővérek által működtetett szociális napközi játszóterme, amikor a központ megáldására gyűltek össze mindazok, akik ennek a létrehozásában együtt dolgoztak, vagy üdvözölni szeretnék a példa értékű kezdeményezést. A rendezvény elején Jutka nővér külön köszöntötte a megjelent egyházi, városi és megyei elöljárókat, mindazokat, akik a központ létrehozásában segítettek vagy jelenleg a gyerekekkel foglalkoznak.

Tovább

 

 

***


Nyílt nap a tanulóház megáldásával

 

Március 18-án kerül sor a nagykárolyi piarista nővérek névadó-ünnepségével egybekötött nyílt napjára, a Celestina-napra.


Boldog Celestina Donati ünnepén nyílt napot tartanak a nagykárolyi piarista nővérek. A délután egy órától kezdődő ünnepségen ugyanakkor sor kerül a volt zárda épületében tavaly december óta működő szociális napközi megáldására is, amit Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök fog elvégezni.

Tovább


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro